Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

02 กุมภาพันธ์ 2555 ( องค์กรนี้คงชอบ-อาจจะมีงาน อีเว้นท์ บ่อยๆๆ ) TOT 3G มั่นใจเปิด 3G กทม.( อย่างเป็นทางการ ) 24 ก.พ.//พ.ค.ตามแผน5,3

( องค์กรนี้คงชอบ-อาจจะมีงาน อีเว้นท์ บ่อยๆๆ ) TOT 3G มั่นใจเปิด 3G กทม.( อย่างเป็นทางการ ) 24 ก.พ.//พ.ค.ตามแผน5,3

ประเด็นหลัก

ซึ่งวันที่ 24 ก.พ.นี้ น่าจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการพื้นที่ กทม. และภายในเดือน พ.ค. 2555 จะติดตั้งครบ 5,320 สถานีแน่ ถือว่าการติดตั้งสถานีฐานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้


ทั้งนี้ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการ 3จีของทีโอทีทั่วประเทศแล้ว 3 แสนราย แบ่งเป็นลูกค้าจากการทำตลาดบริการขายต่อบริการบนโครงข่ายเสมือน (เอ็มวีเอ็นโอ) 2.2 แสนราย ส่วนลูกค้าที่ทีโอทีทำตลาดเองมี 8 หมื่นราย อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงแรกที่การติดตั้งโครงข่าย 3จีทีโอทีจะล่าช้าไป แต่มั่นใจหากเปิดบริการจะขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะ 3จีทีโอที ถือเป็นย่านความถี่ที่เร็วที่สุด ซึ่งโครงข่ายที่สร้างขึ้นมีปริมาณความจุ (คาปาซิตี้) 7.2 ล้านเลขหมาย


_________________________________________________________


ทีโอทีมั่นใจเปิด3จีกทม. 24 ก.พ.

ที โอทีเร่งเดินหน้าโค-ไซต์ร่วมเอไอเอส ลดค่าเช่า 10% อายุสัญญา 3 ปี 8 เดือน ลั่นแผนเปิดบริการ 3จียังเป็นไปตามเดิม 24 ก.พ.สถานีฐานกว่า3,000แห่ง

นาย พันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานกรรมการ (บอร์ด) บมจ.ทีโอที กล่าวว่า การดำเนินการโครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3จีย่านความถี่ 1900 เมกะเฮิรตซ์ มูลค่า 15,999 ล้านบาท ขณะนี้คืบหน้าไปมาก หลังจากลงนามสัญญาการใช้สถานีฐานร่วม (โค-ไซต์) กับ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) โดยได้ระบุจุดหรือสถานที่ติดตั้งสถานีฐานร่วมกันแล้วมากกว่า 3,000 สถานี ส่วนอีก 2,230 แห่ง ก็เร่งดำเนินการไปแล้ว คาดว่าภายในเดือน ก.พ. 2555 จะติดตั้งได้มากกว่า 3,000 สถานี ซึ่งวันที่ 24 ก.พ.นี้ น่าจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการพื้นที่ กทม. และภายในเดือน พ.ค. 2555 จะติดตั้งครบ 5,320 สถานีแน่ ถือว่าการติดตั้งสถานีฐานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

"การเช่าใช้ สถานีฐานร่วมระหว่างทีโอทีกับเอไอเอส ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับทั้งสองฝ่าย เพราะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนสร้างสถานีฐาน ซึ่งเอไอเอสได้ปรับลดอัตราค่าเช่าให้อีก 10% ตามสัญญาการเช่าใช้สถานีฐานนั้น ทีโอทีได้ลงนามกับเอไอเอส เมื่อเดือน ธ.ค.2554 อายุสัญญา 3 ปี 8 เดือน ค่าเช่ารวม 900 ล้านบาท แม้ที่ผ่านมาจะพูดถึงการโค-ไซต์ แต่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดของการเจรจาร่วมกัน ทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง แต่วันนี้ถือว่าทีโอทีเดินหน้า 3จี ได้ตามแผนแล้ว"

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการ 3จีของทีโอทีทั่วประเทศแล้ว 3 แสนราย แบ่งเป็นลูกค้าจากการทำตลาดบริการขายต่อบริการบนโครงข่ายเสมือน (เอ็มวีเอ็นโอ) 2.2 แสนราย ส่วนลูกค้าที่ทีโอทีทำตลาดเองมี 8 หมื่นราย อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงแรกที่การติดตั้งโครงข่าย 3จีทีโอทีจะล่าช้าไป แต่มั่นใจหากเปิดบริการจะขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะ 3จีทีโอที ถือเป็นย่านความถี่ที่เร็วที่สุด ซึ่งโครงข่ายที่สร้างขึ้นมีปริมาณความจุ (คาปาซิตี้) 7.2 ล้านเลขหมาย

นายพันธ์เทพ กล่าวต่อว่า สำหรับการเดินหน้าภารกิจของทีโอที ขณะนี้ได้เร่งปรับโครงสร้างองค์กร และรณรงค์ให้พนักงานทีโอทีร่วมแรงร่วมใจพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะพนักงานทีโอทีถือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพียงแต่ต้องช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรและร่วมกันสร้างรายได้ เพื่อทดแทนรายได้จากสัญญาสัมปทานโทรศัพท์มือถือ

เนื่องจาก ปี 2558 เป็นต้นไปทีโอทีจะไม่มีรายได้จากสัญญาสัมปทานอีกแล้ว เพราะตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้ว่า รายได้จากสัญญาสัมปทานจะต้องโอนเป็นรายได้ของแผ่นดินทั้งหมด ดังนั้นทีโอทีจะต้องเร่งหารายได้ เพื่อทดแทนส่วนที่ขาดหายไปดังกล่าว

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120202/433
685/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B
8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%
B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%
B8%B4%E0%B8%943%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0
%B8%97%E0%B8%A1.-24-%E0%B8%81.%E0%B8%9E..html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.