Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

05 เมษายน 2555 อินทัช ลุยธุรกิจ ตลาดธุรกิจทีวีดิจิตอล < ไม่ทำแน่นอนคือคอนเทนต์แต่แหล่งข่างบอก ทำเพียงอุปกรณ์ >

อินทัช ลุยธุรกิจ ตลาดธุรกิจทีวีดิจิตอล < ไม่ทำแน่นอนคือคอนเทนต์แต่แหล่งข่างบอก ทำเพียงอุปกรณ์ >


ประเด็นหลัก

แหล่งข่าวในวงการระบุว่าสิ่งที่ กลุ่มอินทัชจะลงทุนคาดว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ เป็นแพล็ตฟอร์มของการให้บริการดิจิตอลทีวี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แพล็ตฟอร์มดังกล่าวก็เหมือนกับอุปกรณ์ในส่วนของสถานีฐาน โดยที่ไม่ได้มองว่า ดิจิตอลทีวี เป็นแค่แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตเท่านั้น แต่มองถึงการลงทุนเพื่อสร้างแพล็ตฟอร์มในการให้บริการดิจิตอลทีวี

'หากมองใบอนุญาตที่กสทช.จะออกให้เป็น 4 สเต็ป กลุ่มอินทัชสนใจสเต็ปที่ 2 คือแพล็ตฟอร์ม ในช่วงแรกไม่ใช่เรื่องเสาส่งสัญญาณ หรือเรื่องช่อง หรือเรื่องมัลติมีเดีย'

________________________________________________________

'อินทัช' ลุยธุรกิจดิจิตอลทีวี รอไลเซนส์กสทช.ชัด


อินทัชวางแผนเปิดบริษัทใหม่เพื่อเล่นในตลาดธุรกิจทีวีดิจิตอล ตามเป้าหมายที่เน้นหนักธุรกิจโทรคมนาคมและมีเดีย แต่ยังเร็วไปที่จะระบุรายละเอียด โดยต้องรอเงื่อนไขและใบอนุญาตที่กสทช.จะกำหนด ยันไม่ทำคอนเทนต์แน่

นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช หรือที่รู้จักกันดีในชื่อชินคอร์ป กล่าวว่าอินทัชมีแผนขยายการลงทุนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลทีวี ด้วยการตั้งบริษัทใหม่เพื่อดูแลธุรกิจในกลุ่มมีเดียโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มอินทัชที่จะให้ความสำคัญ กับ 2 ธุรกิจ ได้แก่โทรคมนาคมและมีเดีย

'เราพร้อมลงทุน แต่ต้องรอดูเงื่อนไขและใบอนุญาตที่กสทช.จะกำหนดออกมา'

อย่างไรก็ตามกลุ่มอินทัชถือว่ามีความพร้อมให้บริการดิจิตอลทีวีแล้วระดับ หนึ่ง ได้แก่ เครื่องมือและโครงข่ายบางส่วนของบริษัทลูกแต่ยังเป็นเรื่องยากในการให้ ข้อมูลรายละเอียดแผนดำเนินการในขณะนี้ รวมถึงการเตรียมสินทรัพย์เพื่อเช่าหรือการจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมให้กลุ่ม อินทัชสามารถเป็นผู้ให้บริการดิจิตอลทีวีเต็มตัว

'สิ่งที่กลุ่มอินทัชจะไม่ทำแน่นอนคือคอนเทนต์'

แหล่งข่าวในวงการระบุว่าสิ่งที่กลุ่มอินทัชจะลงทุนคาดว่าจะเป็นในส่วนของ อุปกรณ์ที่ เป็นแพล็ตฟอร์มของการให้บริการดิจิตอลทีวี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แพล็ตฟอร์มดังกล่าวก็เหมือนกับอุปกรณ์ในส่วนของสถานีฐาน โดยที่ไม่ได้มองว่า ดิจิตอลทีวี เป็นแค่แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตเท่านั้น แต่มองถึงการลงทุนเพื่อสร้างแพล็ตฟอร์มในการให้บริการดิจิตอลทีวี

'หากมองใบอนุญาตที่กสทช.จะออกให้เป็น 4 สเต็ป กลุ่มอินทัชสนใจสเต็ปที่ 2 คือแพล็ตฟอร์ม ในช่วงแรกไม่ใช่เรื่องเสาส่งสัญญาณ หรือเรื่องช่อง หรือเรื่องมัลติมีเดีย'

***ประกาศใช้ 3 แผนแม่บท

พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. ได้ลงนามในประกาศกสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ.2555) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1(พ.ศ.2555-2559) โดยแผนแม่บททั้ง 3 ฉบับ ได้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2555 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านอย่าง กิจการโทรทัศน์จะมีการปรับเปลี่ยนระบบทีวีจากอนาล็อกไปสู่ดิจิตอล ,กิจการโทรคมนาคมจะมี การพัฒนาโทรศัพท์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น 3G ด้วยความถี่ 2.1GHz

สำหรับแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ ที่สำคัญคือ การกำหนดระยะเวลาเริ่มยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ใน ระบบอนาล็อกภายในปี 2558 และยังได้กำหนดให้ครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่า 80% ภายใน 5 ปี ซึ่งรวมถึงกรอบช่วงเวลากระบวนการออกใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) ด้วย

กสทช.ได้วางเป้าหมายในช่วง 2 ปีแรกไว้ว่า ในเดือนก.พ. 2555 เริ่มต้นทำแผนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอล และออกไลเซ่นส์ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายช่วงเดือนส.ค. 2555 ,ทำการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะเดือนธ.ค. 2555 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจในเดือนส.ค. 2556และออกใบอนุญาตสำหรับกิจการบริการชุมชนภายในเดือนธ.ค. 2556

สำหรับกระบวนการออกไลเซ่นส์ ทีวีดิจิตอลนั้นกำหนดช่วงเวลา 2 ช่วง ช่วงที่ 1 อยู่ระหว่างช่วงเดือนก.พ.2555 ถึงเดือนธ.ค. 2556 และช่วงที่ 2 อยู่ในเดือนมิ.ย. 2557 ถึงเดือนธ.ค.2558 ส่วนกระบวนการออกไลเซ่นส์โมบายทีวีนั้นกำหนดไว้เป็น 2 ช่วงเช่นกัน ในช่วงแรกจะเริ่มต้นดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2556 - มิ.ย. 2557 และช่วงที่ 2 จะเริ่มที่เดือนมิ.ย.2557 ถึงเดือนธ.ค. 2558 พร้อมทั้งยุติออกอากาศระบบอนาล็อก และเป็นดิจิตอลเต็มที่ในเดือนม.ค. 2558


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000043076

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.