Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มีนาคม 2555 << OH คุณพระช่วย >> CAT เตรียมของหมายเลขครั้งเดียว 16,000,000 เลขหมาย!!//ส่วนครั้งนี้ DTAC ได้ไปอีก 1.1 ล้านเลขหมา

<< OH คุณพระช่วย >> CAT เตรียมของหมายเลขครั้งเดียว 16,000,000 เลขหมาย!!//ส่วนครั้งนี้ DTAC ได้ไปอีก 1.1 ล้านเลขหมา


ประเด็นหลัก

เขา กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กทค. ยังเห็นชอบในแนวทางที่สำนักงาน กสทช. เสนอให้มีการปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม อาทิ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานีวิทยุวอล์คกี้ทอล์คกี้ วิทยุสมัครเล่น และการขออนุญาตใช้เครื่องรับวิทยุคมนาคม (รวมถึงเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย)

“จากเดิมเคยใช้เวลาถึง 2 เดือน ทางสำนักงานเนอแนวทางให้มีการมอบอำนาจและทำเป็นระบบใบอนุญาตแบบออโตเมติก พร้อมลดขั้นตอนต่างๆ ให้ลดลง ให้ใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน เพื่อไม่ให้โอเปอเรเตอร์และผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน กทค. ได้มอบให้เห็นชอบในหลักการ และให้เตรียมร่างเป็นประกาศทางการ นำออกประชาพิจารณ์ก่อนลงราชกิจจานุเบกษา”

ขณะเดียวกันยังได้อนุมัติ เลขหมายให้กับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) 1.1 ล้านเลขหมาย ตามที่คณะอนุกรรมการเลขหมายได้แจ้งมา โดยเป็นอนุมัติให้ 2 ล็อต 3 เดือนแรกให้ 550,000 เลขหมาย อีก 3 เดือนได้อีก 550,000 เลขหมาย

“ส่วน ค่ายอื่นๆ กำลังทยอย แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการของอนุกรรมการ จึงยังไม่มาถึง กทค. แต่โดยปกติ ไม่มีเงื่อนไขจะทำให้ กทค. ไม่อนุมัติเลขหมาย หากมีหลักฐานยืนยันว่าผู้ขอสามารถใช้งานได้ตรงตามที่ขอมา ยกเว้นจะพบว่าเป็นการยื่นขออนุญาตแบบผิดปกติ เพราะเลขหมายเหล่านี้ทางโอเปอเรเตอร์ก็มีค่าใช้จ่ายเลขหมายละ 2 บาท ตอนนี้ก็ได้ยินมาว่า กสท ขอมา 16 ล้านเลขหมายแต่ยังไม่ส่งมาทางกทค.”_________________________________________________________


กสทช.เล็งยกเครื่องมาตราฐานดาต้า


บอร์ด กทค.ถกมาตราฐานรับส่งข้อมูลดาต้าบนมือถือ ปูทางไปสู่การวางหลักเกณฑ์ประมูล 3จี เผยหากแก้ไขในรายละเอียดเสร็จเรียบร้อย พร้อมเสนอกสทช.อนุมัติ


พ.อ.เศรษฐ พงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดกทค. วานนี้ (6 มี.ค.) ได้พิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อน ที่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดประมูล 3จีต่อไปในอนาคต เพื่อควบคุมคุณภาพด้านทราฟฟิก และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (โมบาย บรอดแบนด์)

โดย บอร์ด ได้เห็นชอบในร่างที่ทางสำนักงานเสนอมา แต่ให้ปรับแก้ถ้อยคำ และนิยามศัพท์ทางเทคนิคที่ชัดเจนให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะในส่วนตัวชี้วัดเกณฑ์ต่างๆ ไม่ให้เป็นศัพท์เทคนิคมากเกินไป ก่อนจะนำกลับเข้ามาให้ กทค. พิจารณาในการประชุมครั้งหน้า เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ กสทช. ในครั้งถัดไปด้วย ซึ่งร่างฯดังกล่าวจะนำมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาต่อไป

สำหรับสาระสำคัญ ของร่างฉบับนี้จะกำหนดมาตรฐานการให้บริการข้อมูล ได้แก่ ความเร็วเฉลี่ยในการรับส่งข้อมูลแบบ FTP (File Transfer Protocal) ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับมือถือของผู้ใช้ หากเป็นบริการ 2จี จะต้องมีความเร็วในการดาวโหลดไม่ต่ำกว่า 54 กิโลบิต อัพโหลดไม่ต่ำกว่า 20 กิโลบิต แต่ถ้าเป็นบริการ 3จี จะต้องดาวโหลดได้ไม่ต่ำกว่า 384 กิโลบิต ความเร็วอัพโหลดกว่า 192 กิโลบิต ขณะที่อัตราการดาวโหลดสำเร็จทั้งบริการ 2จี และ 3จี จะต้องไม่ต่ำกว่า 80% ส่วนอัพโหลดต้องมีอัตราสำเร็จไม่น้อยกว่า 70%

ส่วนการดาวโหลดเว็บไซต์ ผ่านเทคโนโลยี HTTP ที่เป็นพื้นฐานการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป ต้องมีอัตราโหลดสำเร็จไม่น้อยกว่า 90% สำหรับบริการ 3จี และไม่น้อยกว่า 80% สำหรับบริการ 2จี ขณะที่ระยะเวลาในการส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) จะต้องถึงมือผู้รับภายใน 90 วินาที อัตราส่วนการส่งสำเร็จไม่น้อยกว่า 90% ส่วนการส่งข้อความมัลติมีเดีย (เอ็มเอ็มเอส) จะต้องถึงผู้รับภายใน 5 นาทีและมีอัตราการการส่งสำเร็จไม่น้อยกว่า 80%

เขา กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กทค. ยังเห็นชอบในแนวทางที่สำนักงาน กสทช. เสนอให้มีการปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม อาทิ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานีวิทยุวอล์คกี้ทอล์คกี้ วิทยุสมัครเล่น และการขออนุญาตใช้เครื่องรับวิทยุคมนาคม (รวมถึงเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย)

“จากเดิมเคยใช้เวลาถึง 2 เดือน ทางสำนักงานเนอแนวทางให้มีการมอบอำนาจและทำเป็นระบบใบอนุญาตแบบออโตเมติก พร้อมลดขั้นตอนต่างๆ ให้ลดลง ให้ใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน เพื่อไม่ให้โอเปอเรเตอร์และผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน กทค. ได้มอบให้เห็นชอบในหลักการ และให้เตรียมร่างเป็นประกาศทางการ นำออกประชาพิจารณ์ก่อนลงราชกิจจานุเบกษา”

ขณะเดียวกันยังได้อนุมัติ เลขหมายให้กับ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) 1.1 ล้านเลขหมาย ตามที่คณะอนุกรรมการเลขหมายได้แจ้งมา โดยเป็นอนุมัติให้ 2 ล็อต 3 เดือนแรกให้ 550,000 เลขหมาย อีก 3 เดือนได้อีก 550,000 เลขหมาย

“ส่วน ค่ายอื่นๆ กำลังทยอย แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการของอนุกรรมการ จึงยังไม่มาถึง กทค. แต่โดยปกติ ไม่มีเงื่อนไขจะทำให้ กทค. ไม่อนุมัติเลขหมาย หากมีหลักฐานยืนยันว่าผู้ขอสามารถใช้งานได้ตรงตามที่ขอมา ยกเว้นจะพบว่าเป็นการยื่นขออนุญาตแบบผิดปกติ เพราะเลขหมายเหล่านี้ทางโอเปอเรเตอร์ก็มีค่าใช้จ่ายเลขหมายละ 2 บาท ตอนนี้ก็ได้ยินมาว่า กสท ขอมา 16 ล้านเลขหมายแต่ยังไม่ส่งมาทางกทค.”

เขา กล่าวว่า สำหรับกรณีที่บมจ.ทีโอทีจะขอคืนในย่าน 2.3 กิกะเฮิรตซ์ให้แก่กสทช.จำนวน 30 เมกะเฮิรตซ์ จากจำนวนที่ถือครองอยู่ 64 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะเสนอเงื่อนไขให้กสทช.ออกใบอนุญาต (ไลเซ่น) ให้ทีโอทีสามารถนำคลื่นที่เหลือไปให้บริการเทคโนโลยี 4จี (แอลทีอี)นั้น ทีโอทีต้องทำหนังสือชี้แจงมาอย่างเป็นทางการ ว่าจะยินดีคืนคลื่นให้กสทช.นำไปจัดสรรใหม่จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กสทช.ก็ต้องมาพิจารณาหากทีโอทีต้องการจะทำ 4จี จะถือเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ทีโอทีเพียงรายเดียวหรือไม่ด้วย

กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120306/4402
94/%A1%CA%B7%AA.%E0%C5%E7%A7%C2%A1%E0%A4%C3%
D7%E8%CD%A7%C1%D2%B5%C3%D2%B0%D2%B9%B4%D2%B
5%E9%D2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.