Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 ตุลาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 07/10/2555 By So Magawn ( โส ม

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 07/10/2555 By So Magawn ( โส ม


1..... ( ครบ 100 วัน +++ ) ( ติดปัญหาทางการเมือง ) CAT TREU ขอต่ออีก 30 วัน กสทช. ยังไม่เห็นหนังสืออ้างไม่ขึ้นไม่ให้ต่อ!!
2..... ฮือฮา! ส่งจม.ใช้สแตมป์ร้านเซเว่นฯ ส่งได้ด้วย "ไปรษณีย์ไทย" แจงพัลวันห้ามใช้-ขู่เจอโดนค่าปรับ !!
3..... (เกาะติดประมูล3G) ถูกโต้กลับน้ำหนักไม่พอ+ไม่ใช้ผู้เสียหาย !!! นักวิชาการอิสระจ่อยื่นฟ้องศาล ปค.ระงับประมูล 3G 10ต.ค.นี้

(เกาะติดประมูล3G) ถูกโต้กลับน้ำหนักไม่พอ+ไม่ใช้ผู้เสียหาย !!! นักวิชาการอิสระจ่อยื่นฟ้องศาล ปค.ระงับประมูล 3G 10ต.ค.นี้
ประเด็นหลัก

“ดร.อนุ ภาพ ถิรภาพ” เตรียมยื่นศาลระงับการประมูล 3จีของกสทช. พุธนี้ ระบุ กสทช.ยังออกเงื่อนไขการประมูลที่ประชาชนยังไม่ได้ประโยชน์สูงสุด ด้านกสทช.ยันเหตุผลอ่อนเกินไปไม่น่ากระทบการประมูล3จี


โดยการประมูล 3จี คลื่นความถี่ 2.1 GHz ของ กสทช.ไม่มีข้อกำหนดที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ใน 4 เรื่อง ได้แก่

1. ไม่มีข้อกำหนดถึงคุณภาพของสัญญาณในการให้บริการ ว่า ประชาชนจะได้ใช้คลื่นความถี่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น ความเสถียร หรือความเร็ว ซึ่งผู้ให้บริการจะกำหนดอย่างไรก็ได้ และในตลาดการแข่งขันย่อมเอาเปรียบ และไม่เกิดการแข่งขัน ประชาชนไม่มีทางเลือก 2. กสทช.ไม่มีข้อกำหนดด้านราคา ว่าการให้บริการด้านข้อมูล ว่าผู้ให้บริการจะต้องเก็บค่าบริการ ในอัตราสูงสุดเท่าไร เมื่อไม่มีข้อกำหนดเช่นนี้ ผู้ให้บริการ ยิ่งจ่ายค่าบริการสูงจะกำหนดค่าบริการสูง ดังนั้นเมื่อรวมไม่กำหนดคุณภาพการให้บริการ และหากเอกชนจะใช้เครื่องมือทางการตลาดช่วย ก็สามารถกำหนดราคาให้ต่ำได้ แต่คุณภาพการให้บริการ หรือสัญญาณจะต่ำลง เหมือนเช่นในปัจจุบัน

3. เงื่อนไขการบริการสำหรับผู้ด้อยโอกาสควรกำหนด ว่า เมื่อผู้ให้บริการเปิดให้บริการแล้ว จะต้องเปิดให้บริการกับผู้ด้อยโอกาส หรือ คนยากจนในชบบท ซึ่งประเด็นนี้ ในต่างประเทศ สามารถกำหนดได้ก่อนประมูล แต่กสทช.ไม่ได้กำหนด ดังนั้นผู้ประมุลได้จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำ แต่ที่กำหนดคือ ปีที่ 3 หลังได้ใบอนุญาตต้องให้บริการครอบคลุมร้อยละ 80 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องอยู่ในเขตเมือง

และ 4. กสทช.ไม่มีระเบียบกำหนดว่ารายได้จากการประมูลจะทำประโยชน์ให้กับประชาชน อย่างไร เพราะไม่มีกฎหมายกำหนด และการประมูลคลื่นความถี่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุด เช่น การสร้างเสริมใช้จ่ายในสาธารณะ และเป็นไปตามที่ พรบ.กสทช.กำหนด และที่สำคัญ จะนำส่งรัฐจำนวนเท่าไร


ด้านนายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.คุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ประเด็นเรื่องการฟ้องไม่น่าจะมีน้ำหนักพอที่จะทำให้ศาลรับไว้ ขณะเดียวกัน นายอานุภาพ ก็ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจากการประมูล เพราะเห็นได้จากการฟ้องระงับการประมูลเมื่อปี 2553 คนที่ฟ้องนั้นจะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียประโยชน์ เช่น บริษัท กสท โทรคมนาคม หรือบริษัท ทีโอที เท่านั้น

http://www.ryt9.com/s/nnd/1504071
http://www.ryt9.com/s/iq03/1504093
http://www.thairath.co.th/content/tech/296732
http://www.dailynews.co.th/technology/159468

_________________________

( ครบ 100 วัน +++ ) ( ติดปัญหาทางการเมือง ) CAT TREU ขอต่ออีก 30 วัน กสทช. ยังไม่เห็นหนังสืออ้างไม่ขึ้นไม่ให้ต่อ!!

กสทฯได้ขอเลื่อนส่งผลสรุปมาแล้ว 2 ครั้ง โดยให้เหตุผลว่าผลการเจรจากับกลุ่ม TRUE ยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากติดปัญหาทางการเมือง


นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบ ใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี ภายใต้เทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ล่าสุดการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ภายหลังจากได้มีการหารือร่วมกันหาทางออกกับทางกลุ่มทรูฯ แต่ยังเหลือเพียงรายละเอียดเล็กในส่วนของเนื้อหา และภาษาทางกฏหมายที่แก้ไขเท่านั้น เพื่อให้ถูกต้องที่สุดไม่ให้มีปัญหาภายหลังตามมา ทำให้กสท จึงต้องขอขยายเวลาในการดำเนินการออกไปอีก 30 วัน หรือจะครบกำหนดในวันที่ 5 พ.ย.นี้

นายกิตติศักดิ์ บอกว่า วันนี้ (5ต.ค.)กสท จะต้องส่งหนังสือขอขยายเวลาไปให้ยังสำนักงาน คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจะส่งต่อไปให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (บอร์ดกทค.) พิจารณาคำขอดังกล่าวอีกครั้ง เชื่อว่าการแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ประเด็น ที่จะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงประมูล 3จี ของกสทช. หรือช้าสุดไม่เกินหลังประมูลเล็กน้อย

เลขาธิการ กสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวว่า ทางสำนักงานยังไม่ได้รับหนังสือใดใดจากทางกสทเลย ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันครบกำหนดของบอร์ดกทค.ที่มีคำสั่งให้กสท แต่หากกสทมีการส่งหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งบอร์ด กทค. ทางสำนักงานก็จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อบอร์ดกทค.ในการประชุมครั้งหน้าใน วันที่ 11ต.ค.นี้ ต่อไปเพื่อให้พิจารณาคำขอดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหาก กสท ส่งหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินการ ทางสำนักงานก็จะนำหนังสือดังกล่าวเสนอต่อบอร์ดกิจการโทรคมนาคม(กทค.) ในการประชุมครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ต่อไปเพื่อให้พิจารณาคำขอดังกล่าว

“หากขอขยายเวลาเพิ่มเติมออกไปอีก เราก็จะพิจารณาดูว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือไม่”นายฐากรกล่าว

http://www.ryt9.com/s/iq03/1504077
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121006/4728
84/%E0%C5%D7%E8%CD%B930%C7%D1%B9-
%CA%E8%A7%E1%A1%E9%CA%D1%AD%AD%D23%A8%D5%A1
%CA%B7-%B7%C3%D9.html
http://www.naewna.com/business/24894

_________________________

ฮือฮา! ส่งจม.ใช้สแตมป์ร้านเซเว่นฯ ส่งได้ด้วย "ไปรษณีย์ไทย" แจงพัลวันห้ามใช้-ขู่เจอโดนค่าปรับ !!
ประเด็นหลัก

ข่าว สดออนไลน์รายงานว่า ล่าสุดเมื่อ วันที่ 6 ต.ค. นายปิยะวัฒน์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีดังกล่าวว่า แสตมป์ของเซเว่นฯ ใช้ติดส่งจดหมายไม่ได้ การส่งจดหมายต้องใช้ดวงตราไปรษณียากรของไปรษณีย์ไทยเท่านั้น กรณีที่เกิดขึ้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดระหว่างขั้นตอนคัดแยกจดหมาย เพราะแต่ละวันจะมีจดหมายเข้ามาจำนวนมาก และว่า บุคคลที่ใช้สแตมป์เซเว่นฯ ติดจดหมายนั้น ผู้รับปลายทางจะเป็นคนถูกคิดค่าปรับดำเนินการจัดส่ง 2 บาท บวกค่าดวงตราไปรษณียากร 3 บาท


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1349594225&grpid=03&catid=00&subcatid=0000
http://www.dailynews.co.th/technology/159337

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.