Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 สิงหาคม 2555 CAT หวานอมขมกลืน TRUE สุดๆ (ยอมรับ3G 850ต้องแก้ให้เสร็จสิงหาคมนี้)ประธาน กสทช. CAT ขอเวลา 30 วันเพิ่ม กสทช. ก็จะอนุ

CAT หวานอมขมกลืน TRUE สุดๆ (ยอมรับ3G 850ต้องแก้ให้เสร็จสิงหาคมนี้)ประธาน กสทช. CAT ขอเวลา 30 วันเพิ่ม กสทช. ก็จะอนุ


ประเด็นหลัก


ด้าน นายกิตติศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ คณะกรรมการ(บอร์ด)กสทจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ไขสัญญาอีกครั้ง ซึ่ง กสท มีความตั้งใจว่าจะพยายามดำเนินการให้เสร็จทันกำหนดที่ต้องแก้ไขสัญญากับ กทค.ในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

“ในเบื้องต้นไม่อยากให้ใช้คำว่า กสท จะยกเลิกสัญญา 3จีกับทรู แต่อยากให้เรียกว่าเป็นการเขียนสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาร่วมกัน เพราะหากใช้คำว่าเลิกสัญญาก็เท่ากับ กสท และ ทรูจะไม่ได้พันธมิตรกันต่อไป แต่หากเป็นการเขียนสัญญาใหม่ ก็เท่ากับความร่วมมือของ 2 บริษัทจะยังคงอยู่” นายกิตติศักดิ์ กล่าว


พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า
_______________________________________________


“กสท” ยื้อแก้สัญญาร่วมธุรกิจทรูฯ อ้างซับซ้อน-กลัวกระทบผู้บริโภคพ.อ.เศรษฐ พงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กทค.เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการสอบถาม สำนักงานกสทช.ถึงความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาโครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่ระบบ 3จี รูปแบบใหม่ ภายใต้เทคโนโลยี เอชเอสพีเอ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่ กทค.ได้มีมติให้มีการแก้ไขสัญญาจำนวน 6 ข้อตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา


ขณะที่ สำนักงาน กสทช. รายงานความคืบหน้าว่า ?นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสิรฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ได้ทำหนังสือรายงานมายังเป็นทางการว่า ได้ขอขยายเวลาในการแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ข้อไป 30 วัน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ จากเดิมที่ต้องส่งรายละเอียดการแก้ไขสัญญาในปลายเดือนกกรกฏาคมที่ผ่านมา ซึ่ง กสท ได้ให้เหตุผลว่าการแก้สัญญามีความซับซ้อน และเป็นเรื่องของคู่สัญญาคือระหว่างกสทและกลุ่มทรูฯ ดังนั้นในมติกทค.ทั้ง 6 ข้อจึงจำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ

ก่อนหน้านี้กทค.สรุปผลการพิจารณา การตรวจสอบสัญญา 3จี ระหว่าง กสท กับกลุ่มทรูฯว่า? สัญญามีความไม่ชอบตามมาตรา 46 พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 หรือ (พ.ร.บ.กสทช.) ที่ห้ามโอนสิทธิการใช้คลื่นความถี่ไปให้บุคคลอื่น

ด้าน นายกิตติศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ คณะกรรมการ(บอร์ด)กสทจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ไขสัญญาอีกครั้ง ซึ่ง กสท มีความตั้งใจว่าจะพยายามดำเนินการให้เสร็จทันกำหนดที่ต้องแก้ไขสัญญากับ กทค.ในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

“ในเบื้องต้นไม่อยากให้ใช้คำว่า กสท จะยกเลิกสัญญา 3จีกับทรู แต่อยากให้เรียกว่าเป็นการเขียนสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาร่วมกัน เพราะหากใช้คำว่าเลิกสัญญาก็เท่ากับ กสท และ ทรูจะไม่ได้พันธมิตรกันต่อไป แต่หากเป็นการเขียนสัญญาใหม่ ก็เท่ากับความร่วมมือของ 2 บริษัทจะยังคงอยู่” นายกิตติศักดิ์ กล่าว

แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/17814

____________________________________________

กทค.ตามติดแก้สัญญา 3G


กทค.ตามติดคืบหน้าแก้สัญญา 3G กสท-ทรู พ่วง BFKT คาดเวลาที่ให้น่าจะเพียงพอแล้ว “กิตติศักดิ์” ระบุ 15 ส.ค.นี้ได้ข้อสรุปแนวทางแก้สัญญาแน่

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)กทค. เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการติดตามสอบถามความคืบหน้าจากสำนักงานกสทช.ถึงกรณีการแก้ไขสัญญา โครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G HSPA ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามที่กทค.ได้มีมติให้มีการแก้ไขสัญญาจำนวน 6 ข้อตั้งแต่ปลายเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางสำนักงานกสทช.ได้รายงานความคืบหน้าว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสิรฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ได้ทำหนังสือรายงานมายังเป็นทางการว่า ได้ขอขยายเวลาในการแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ข้อออกไปอีก 30 วัน โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ส.ค.นี้ จากเดิมที่ต้องส่งรายละเอียดการแก้ไขสัญญาในปลายเดือนก.ค.ที่ผ่านมา

โดยเบื้องต้น กสท ได้ให้เหตุผลว่าการแก้สัญญามีความซับซ้อน และเป็นเรื่องของคู่สัญญาคือระหว่างกสท และกลุ่มทรูฯ ดังนั้นในมติกทค.ทั้ง 6 ข้อจึงจำเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ดี กสท ได้ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการ และแนวทางการหารือร่วมกับกลุ่มทรูฯเพื่อแจ้งต่อสำนักงานกสทช.ให้ทราบแล้ว ซึ่งกสทยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขสัญญาทั้ง 6 ข้อไปพร้อมๆกัน และคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องขอกทค.ขยายเวลาเพิ่มอีก

ขณะเดียวกันการพิจารณาข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) เข้าข่ายประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนส.ค.นี้น่าจะได้ข้อสรุป

"เราได้มีการซักถามกสทในการขอขยายเวลาเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดว่ามีสาเหตุ อะไรสำคัญ รวมไปถึงความคืบหน้าล่าสุดในการแก้ไขว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว และกสทกับกลุ่มทรูฯได้ดำเนินการในส่วนใดแล้วบ้าง ซึ่งเรื่องนี้เราเข้าใจดีว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพราะมีประเด็นกฎหมาย เกี่ยวข้องเยอะ แต่ระยะเวลาที่ให้คือ 30 วัน และต่อให้อีก 30 วันก็น่าจะเพียงพอแล้ว"

ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท กล่าวว่า ในวันที่ 15 ส.ค.นี้ บอร์ดกสทจะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการแก้ไขสัญญา 3G ที่คณะทำงานเจรจาแก้ไขสัญญาได้เสนอมา ซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้สรุปแนวทางที่ชัดเจน และจะให้อำนาจบอร์ดเป็นผู้ตัดสินใจ

“เราไม่อยากให้ใช้คำว่า กสทจะยกเลิกสัญญา 3G กับทรู แต่อยากให้เรียกว่าเป็นการเขียนสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาร่วมกัน เพราะหากใช้คำว่าเลิกสัญญาก็เท่ากับกสท และทรูจะไม่ได้พันธมิตรกันต่อไป แต่หากเป็นการเขียนสัญญาใหม่ ก็เท่ากับความร่วมมือของ 2 บริษัทจะยังคงอยู่”

โดยขั้นตอนต่อไปเมื่อได้แนวทางหรือมติจากบอร์ดแล้ว คณะทำงานฯจะมีการหารือกับทรูอีกครั้งในวันที่ 17 ส.ค.นี้ โดยจะนำประเด็น และข้อเสนอของกสทไปหารือร่วมกัน ซึ่งกสทมีความตั้งใจว่าจะพยายามดำเนินการให้เสร็จทันกำหนดที่ต้องแก้ไขสัญญา กับกทค.ในสิ้นเดือนส.ค.นี้

อีกทั้ง กสทได้เตรียมรองรับการให้บริการโทรศัพท์มือถือหลังสัญญาสัมปทานมือถือสิ้น สุด โดยอันดับแรกจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการอนุญาตต่อกสทช.ตามประกาศกสทช.ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้ ประโยชน์คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม 2555 โดยกสทจะทำรายละเอียดแจ้งให้กสทช.รับทราบทั้งหมดภายในเดือนส.ค.นี้ ส่วนแผนธุรกิจทั้งหมดที่จะรองรับสัญญาสัมปทานสิ้นสุดจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000098648

___________________________________________


แก้สัญญา3จี 'กสท-ทรู'6ข้อ สรุปภายในส.ค.


บอร์ดกทค. จี้กสทช. สรุปความคืบหน้าการแก้สัญญา 3จี ระหว่างกสท-ทรูทั้ง 6 ข้อ แนะเรียกคู่กรณีหาข้อสรุปภายในเดือนส.ค. นี้

พ.อ.เศรษฐ พงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ในการประชุม กทค.เมื่อวันที่ 8 ส.ค.นี้ ที่ประชุมได้สอบถามถึงความคืบหน้าการแก้ไขสัญญาโครงการให้บริการโทรศัพท์มือ ถือ 3จีเอชเอสพีเอ ระหว่าง บมจ.กสท โทรคมนาคม และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ตามที่ กทค. มีมติให้แก้ไขสัญญา 6 ข้อตั้งแต่ปลายเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา

ทั้ง นี้ สำนักงาน กสทช. แจ้งว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ได้ทำหนังสือรายงานว่า ได้ขอขยายเวลาแก้ไขสัญญา 6 ข้อออกไปอีก 30 วัน โดยจะสิ้นสุดวันที่ 30 ส.ค.นี้ จากเดิมที่ต้องส่งรายละเอียดแก้ไขสัญญาปลายเดือนก.ค.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าการแก้สัญญามีความซับซ้อน และเป็นเรื่องของคู่สัญญา ระหว่างกสทและกลุ่มทรู จึงต้องพิจารณารายละเอียดสัญญา 6 ข้ออย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กสท ได้ส่งรายงานผลดำเนินการและแนวทางหารือร่วมกลุ่มทรู เพื่อแจ้งต่อสำนักงาน กสทช. แล้ว โดย กสท ยืนยันว่าจะเร่งแก้สัญญาทั้ง 6 ข้อพร้อมๆ กัน คาดว่าคงไม่จำเป็นต้องขออนุมัติ กทค. ให้ขยายเวลาเพิ่ม รวมทั้งการพิจารณาข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) เข้าข่ายประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในเดือนส.ค. นี้

ด้าน นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า ในวันที่ 15 ส.ค. นี้ คณะกรรมการ กสท จะประชุมหารือถึงแนวทางแก้ไขสัญญา 3จี ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปแนวทางที่ชัดเจน โดยจะให้อำนาจคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ และไม่อยากให้ใช้คำว่า กสท จะยกเลิกสัญญา 3จี กับ ทรู เพราะเป็นการเขียนสัญญาฉบับใหม่ร่วมกัน ซึ่งการเขียนสัญญาใหม่เท่ากับความร่วมมือของ 2 บริษัทจะยังคงอยู่

"เมื่อ ได้แนวทางหรือมติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ กสท คณะทำงานฯ จะหารือกับทรูอีกครั้งในวันที่ 17 ส.ค. นี้ โดยจะนำประเด็นและข้อเสนอของ กสท มาหารือร่วมกัน ซึ่ง กสท จะพยายามดำเนินการให้เสร็จทันกำหนดภายในสิ้นเดือนส.ค. นี้"


กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120811/465
694/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%
B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B23%E0%B8%88%E
0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97-
%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B96%E0%B8%82%E0%B9
%89%E0%B8%AD-
%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%
A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8
%AA.%E0%B8%84..html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.