Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กันยายน 2555 ( เอาเงินไปลงทุน 3G ) TRUE ขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิวงเงิน 6 พันลบ.ดอกเบี้ย 6%,จองซื้อ 2-4 ต.ค.

( เอาเงินไปลงทุน 3G ) TRUE ขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิวงเงิน 6 พันลบ.ดอกเบี้ย 6%,จองซื้อ 2-4 ต.ค.


ประเด็นหลัก

ในปีนี้กลุ่มทรูมุ่งเน้นขยายฐาน ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของการสื่อสาร โดยเฉพาะในธุรกิจโมบายล์ การปรับฐานด้านเทคโนโลยีสู่ 3G เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่ทรูจะต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน มีการปรับฐานเทคโนโลยีทางด้านทีวีของทรูวิชั่นส์จาก MPEG 2 ไปเป็น MPEG 4 ทำให้ได้จำนวนช่องมากขึ้น โดยเฉพาะช่องคอนเทนต์คุณภาพระดับ HD รวมถึงการขยายโครงข่ายทรูออนไลน์อย่างต่อเนื่องทั้ง ADSL และ DOCSIS 3.0 เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างจังหวัด


________________________________________

TRUE พร้อมเปิดขายหุ้นกู้วงเงิน 6 พันลบ. 2-4 ต.ค.นี้


นาย นพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่าบริษัทจะเปิดขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกัน วงเงินไม่เกิน 6 พันล้านบาท อายุ 4 ปี ในระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค.55 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.0% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย ทุก 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งจะเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าของการลงทุนเพื่อวันพรุ่งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไป ขณะที่ทริสเรทติ้งให้ระดับความน่าเชื่อถือสำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวที่ BBB- และแนวโน้ม เครดิตมีเสถียรภาพ

สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ใน ครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มทรู เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในด้าน การเงิน รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยในปีนี้กลุ่มทรูมุ่งเน้นขยายฐานธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของการสื่อสาร โดยเฉพาะในธุรกิจโมบาย ซึ่งจะมีการปรับฐานด้านเทคโนโลยีสู่ระบบ 3G เป็นเทรนด์ ของอุตสาหกรรมที่ทรูจะต้องมีส่วนร่วม

ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/45810/TRUE-
%BE%C3%E9%CD%C1%E0%BB%D4%B4%A2%D2%C2%CB%D
8%E9%B9%A1%D9%E9%C7%A7%E0%A7%D4%B9-6-
%BE%D1%B9%C5%BA.-2-4-%B5.%A4.%B9%D5%E9-.htm

________________________________________


TRUE ขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิวงเงิน 6 พันลบ.ดอกเบี้ย 6%,จองซื้อ 2-4 ต.ค.

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE) เตรียมออกและเสนอหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ราคา 1,000 บาทต่อหน่วย กำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท จัดจำหน่ายผ่านธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบล.เอเชีย พลัส เริ่มเปิดจองซื้อวันที่ 2-4 ต.ค.55นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูเตรียมออกและจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 59 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.0 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าของการลงทุนเพื่อวันพรุ่งนี้สำหรับประชาชนทั่วไป

หุ้น กู้ของทรูได้รับการประเมินจากทริสเรทติ้งว่า มีระดับความน่าเชื่อถือที่ BBB- และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับ กลต. และคาดว่า กลต. จะประกาศให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ในช่วง ปลายเดือนกันยายนนี้ก่อนการเสนอขาย

นายนพปฎล กล่าวต่อว่า เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มทรู เสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงิน ให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในฐานะที่ทรูเป็นผู้นำบริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม บริการหลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้ยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

ใน ปีนี้กลุ่มทรูมุ่งเน้นขยายฐานธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ของการสื่อสาร โดยเฉพาะในธุรกิจโมบายล์ การปรับฐานด้านเทคโนโลยีสู่ 3G เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่ทรูจะต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน มีการปรับฐานเทคโนโลยีทางด้านทีวีของทรูวิชั่นส์จาก MPEG 2 ไปเป็น MPEG 4 ทำให้ได้จำนวนช่องมากขึ้น โดยเฉพาะช่องคอนเทนต์คุณภาพระดับ HD รวมถึงการขยายโครงข่ายทรูออนไลน์อย่างต่อเนื่องทั้ง ADSL และ DOCSIS 3.0 เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าสู่ตลาดต่างจังหวัด

--อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1488607

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.