Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 กันยายน 2554 คุณอนุดิษฐ์ มอบหมายให้ TOT (เปิดรับบริจาค“รวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วม”) TOT3G และ AIS พิมม์Tส่งที่4567897ครั้งละ10บาท

คุณอนุดิษฐ์ มอบหมายให้ TOT (เปิดรับบริจาค“รวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วม”) TOT3G และ AIS พิมม์Tส่งที่4567897ครั้งละ10บาท


ประเด็นหลัก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ ยังมอบหมายให้ ทีโอที เปิดให้บริการส่งข้อความสั้น หรือเอสเอ็มเอส ผ่านเครือข่าย TOT 3G และผ่านเครือข่ายเอไอเอส โดยกด T และส่งมาที่หมายเลข 4567897 ครั้งละ 10 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 ต.ค.2554 โดยรายได้ทั้งหมดเพื่อมอบกองทุน “รวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วม” ของสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ที่ผ่านมา ทีโอที ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก ด้วย

__________________________________________________________

ทีโอที จัดหนักเครือข่ายสื่อสาร ช่วยภัยน้ำท่วม

ที โอที สนับสนุนนโยบายไอซีทีช่วยจัดเครือข่ายสื่อสาร-โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ตไร้สาย- ประชุมทางไกล อี–คอนเฟอเรนซ์ พร้อมชวนส่ง SMS ผ่านเครือข่าย TOT 3G และผ่านเอไอเอส โดยกด T และส่งมาที่หมายเลข 4567897 ครั้งละ 10 บาท ถึงวันที่ 13 ต.ค.54...

นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน และได้มอบนโยบายให้ ทีโอที เตรียมความพร้อมโครงข่ายและเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลักให้สามารถรองรับ สถานการณ์ได้ทุกพื้นที่ และวางระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่เป็นระบบสำรองในภาวะฉุกเฉิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องมือสื่อ สาร อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยราชการ และประชาชนตลอดช่วงเวลาการบรรเทาและการฟื้นฟู

ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่สามารถดำเนินการได้ที่ อ.บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทีโอที ได้เข้าไปวางระบบและติดตั้งโทรศัพท์ เพื่อให้บริการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน รวมถึงการติดตั้งระบบโทรศัพท์โทรสารให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย และระบบอี-คอนเฟอเรนซ์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นจุดรับความต้องการหรือความช่วยเหลือจากประชาชน เชื่อมการติดต่อระหว่างศาลากลางจังหวัด-พื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม-และที่ ศูนย์วอร์รูมของกระทรวงไอซีที กรุงเทพฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ประสบภัยได้อย่างบูรณาการ และรวดเร็ว

สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรุนแรง ที่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ทีโอที ได้เข้าไปติดตั้งโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ได้ ติดต่อสื่อสาร โดยติดตั้งที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลน ถล่มจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 เลขหมาย บ้านต้นขนุนตรงจุดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตชด.ที่ 316 และบ้านผู้ดูแลดาวเทียม บ้านต้นขนุน รวมจำนวน 3 เลขหมาย ติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลและส่งข่าวจำนวน 2 จุด และติดตั้งอินเทอร์เน็ตรองรับการใช้บริการทีโอที อี-คอนเฟอเรนซ์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นจุดรับความต้องการหรือความ ช่วยเหลือจากประชาชน เชื่อมการติดต่อระหว่างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำ ท่วม และดินโคลนถล่มจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ที่ทำการอำเภอน้ำปาด และที่ศูนย์วอร์รูมของกระทรวงไอซีที กรุงเทพฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญญาให้กับพื้นที่ประสบภัยได้อย่างบูรณาการ และรวดเร็ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ น.อ.อนุดิษฐ์ ยังมอบหมายให้ ทีโอที เปิดให้บริการส่งข้อความสั้น หรือเอสเอ็มเอส ผ่านเครือข่าย TOT 3G และผ่านเครือข่ายเอไอเอส โดยกด T และส่งมาที่หมายเลข 4567897 ครั้งละ 10 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 ต.ค.2554 โดยรายได้ทั้งหมดเพื่อมอบกองทุน “รวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วม” ของสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ที่ผ่านมา ทีโอที ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีก ด้วย

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/202315
เนื้อหาคล้ายกับ
ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000118524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.