Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กุมภาพันธ์ 2555 สอบ SIM ทำให้ได้ของคุณภาพต่ำ ( SIM TOT และ MVNO )+++แหล่งข่าวบอก ทางลด ทั้งเร่ง ทั้งรีบ เจมัลโตร้องประมูลไม่โปร่งใส

สอบ SIM ทำให้ได้ของคุณภาพต่ำ ( SIM TOT และ MVNO )+++แหล่งข่าวบอก ทางลด ทั้งเร่ง ทั้งรีบ เจมัลโตร้องประมูลไม่โปร่งใส


ประเด็นหลัก

พูดง่ายๆ คือเมื่อใส่ซิมการ์ดเข้ามือถือ ระบบก็จะรับรู้ว่าอยู่ในเครือข่าย TOT 3G แต่เมื่อตัดระบบนี้ทิ้งไป ก็ต้องใช้วิธีแมนนวลหรือกดเลือกเครือข่ายจากดีไวซ์เมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งไม่มีใครทำแบบนี้กันแล้ว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกเรื่องคือไม่สามารถใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ หรืออินเตอร์เนชั่นแนล โรมมิ่ง ในต่างประเทศได้

'สรุปงานนี้คือซื้อซิมตกรุ่น ไม่ทันสมัย ปรับลดสเปก แล้วแทนที่จะให้ฝ่ายเทคนิคจัดซื้อเหมือนที่ผ่านมา แต่ฝ่ายตลาดกลับซื้อแทน แถมยังมีแผนจะซื้อกันอีก 2 ล้านซิม'

แหล่งข่าวจาก ทีโอที กล่าวว่า การจัดซื้อดังกล่าวใช้ระยะเวลาเพียง 3 วัน ส่งผลให้ตัวแทนผู้ผลิต USIM รายอื่น เข้ายื่นประมูลไม่ทัน นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนว่า โครงการมีการแก้ไข คุณสมบัติ (สเปก) ทางด้านเทคนิค หรือไม่เพราะระบบ USIM มีมาตรฐาน การผลิต ที่ประกอบด้วยระบบ OTA โดยข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกภายในระบบ USIM ประกอบด้วย เลขหมาย ผู้ใช้บริการ (ซึ่งเป็นเลขหมายเฉพาะ ที่ใช้อ้างอิงกันภายในและระหว่าง เครือข่าย 3จี มิใช่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่) รหัสที่ใช้แสดงการยืนยันตัวตนของเลขหมายผู้ใช้บริการ (Authentication) และระเบียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเสริมต่างๆหากมีการแก้ไขสเปกดังกล่าว จะเป็นการตัดตัวสำคัญที่เป็นระบบการจัดการซิมออกไป
_________________________________________________________

จี้ประธานบอร์ดสอบซื้อซิม 3G ฉาว


บริหาร กันอย่างนี้ 3G TOT ส่อแววเจ๊ง เปิดโปงกลุ่มผลประโยชน์ จัดซื้อซิมการ์ดตกรุ่น ปรับลดสเปก ทำผิดเงื่อนไข ส่อเงื่อนงำเอื้อประโยชน์พวกพ้อง จี้ 'พันธ์เทพ จำรัสโรมรัน' ประธานบอร์ดทีโอทีตั้งกรรมการสอบด่วน หลังได้ใจซื้อซิมตกรุ่นแล้ว 4 แสนใบ เตรียมวางแผนซื้อเพิ่มอีก 2 ล้านซิม

แหล่งข่าวจากบริษัท ทีโอที กล่าวว่าบริการ 3G TOT นับวันมีแต่เรื่องอื้อฉาว เหมือนเดินอยู่บนปากเหว ยากที่จะเยียวยา จากการบริหารงานแบบไร้ประสิทธิภาพของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยใบเสร็จที่ใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ความไม่โปร่งใสเกิดจากการจัดซื้อซิมการ์ ดด้วยวิธีพิเศษจากบริษัท TEL CARD จำนวน 4 แสนซิม โดยมีลักษณะกีดกัน เอื้อประโยชน์ ลดสเปก เพียงเพื่อให้พวกพ้องได้งานนี้ไป

ประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตุและนายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานบอร์ดทีโอที ควรตั้งคณะกรรมการสอบโดยด่วน ประกอบด้วย 1. ระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอ เพราะประธานกก.จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ออกหนังสือเชิญร่วมเสนอราคาในวันศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2554 โดยการส่งผ่านอีเมลในวันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 2554 และกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 2554 เท่ากับให้เวลาแค่ 2 วันซึ่งเป็นวันหยุด แต่เมื่อมีบริษัทร้อง เพราะทำเอกสารไม่ทัน ประธานก็สั่งเลื่อนเป็นวันที่ 12 ต.ค.2554

2. ในเรื่องคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (ข้อกำหนดด้านพาณิชย์) ซึ่งบริษัท TEL CARD ไม่น่าผ่านข้อกำหนดนี้ เพราะเงื่อนไขกำหนดให้โรงงานต้องเคยผลิตซิมการ์ดหรือ USIM 64K ไม่น้อยกว่า 3 ปี และประสบการณ์ในการผลิต SIM หรือ USIM 64K ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 5 ราย

3. ความต้องการทางเทคนิคเบื้องต้น รายละเอียดทางเทคนิคของ USIM 64K ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ITS-01-2011 ยกเว้นข้อ 2.8 และ 2.9 ซึ่งขัดแย้งกับข้อกำหนดความต้องการทางเทคนิคกลางในข้อ 2.8 คือ ข้อกำหนดทางเทคนิค USIM ต้องมี Device Management Applet ซึ่งจะทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อกับระบบ Device Management Server ของทีโอที ที่ได้ขออนุมัติเรียบร้อยก่อนหน้านี้ แต่การยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ มีการขออนุมัติแก้ข้อกำหนดทางเทคนิคใหม่จากประธานกรรมการจัดซื้อ โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน 3G เป็นคนอนุมัติ โดยไม่ผ่านสำนักวิศวกรรม

'พูดง่ายๆก็คือการปรับลดสเปกโดยพลการ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์กับทีโอที'

ลักษณะของแผ่นบัตรซิมการ์ด (Card Body) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอส่วนที่จะถูกนำมาใช้งานคือส่วนของ Plug-in ที่แยกออกมาจากบัตรเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับ Device ที่เป็นแบบ ไมโครซิม ซึ่งแผ่นบัตรของบริษัท TEL CARD สามารถรองรับไมโครซิมได้หรือไม่

4. ข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุว่าชิปที่นำมาใช้ในการผลิต (Chip Reference) จะต้องเลือกใช้ชิปของ Infineon, Samsung, Atmel และ ST Microelectronic เท่านั้น แต่บริษัท TEL CARD ได้ใช้ Chip Reference ตามเงื่อนไขข้อกำหนดทางเทคนิคหรือไม่ เพราะส่งผลให้ Card Body ไม่สามารถรองรับการใช้งานกับ Device ที่เป็นแบบไมโครซิมได้

5. กำหนดการส่งมอบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง ซึ่งมีข้อมูลว่าได้มีการส่งใบสั่งจ้างผลิตให้ผู้รับจ้างก่อน โดยที่ประธานจัดจ้างยังไม่ได้ลงนามและการจัดทำ SIM TEST ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถส่งมอบ USIM ให้กับ MVNO รายใดๆ ได้ จนทำให้เกิดการขออนุมัติให้ MVNO จำเป็นต้องสั่งซื้อ USIM จากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ที่ผ่านเทคนิคโดยตรง โดยเป็นการนำเสนอขออนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักตลาด

'ทั้ง 5 ประเด็นหลัก ประธานบอร์ดควรตั้งกรรมการสอบให้ได้ข้อเท็จจริง และต้องหาคนรับผิดชอบ'

แหล่งข่าวกล่าวว่าถึงแม้บริษัท TEL CARD จะเป็นผู้ชนะด้วยการเสนอราคาต่ำสุดคือซิมการ์ดใบละ 14.50 บาท ในขณะที่บริษัท ไทยซาโต้ เสนอ 19 บาท แต่ชัยชนะที่เกิดขึ้นได้มาจากการปรับลดสเปก ในส่วนสำคัญที่สุดคือเรื่อง Device Management Applet ที่เป็นระบบที่ทำให้ซิมการ์ดที่อยู่ในดีไวซ์ สามารถสื่อสารและรู้ว่าซิมการ์ดใบนั้นอยู่ในเครือข่าย TOT 3G โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือใช้ระบบนี้กันทั่วโลก

พูดง่ายๆ คือเมื่อใส่ซิมการ์ดเข้ามือถือ ระบบก็จะรับรู้ว่าอยู่ในเครือข่าย TOT 3G แต่เมื่อตัดระบบนี้ทิ้งไป ก็ต้องใช้วิธีแมนนวลหรือกดเลือกเครือข่ายจากดีไวซ์เมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งไม่มีใครทำแบบนี้กันแล้ว และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกเรื่องคือไม่สามารถใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ หรืออินเตอร์เนชั่นแนล โรมมิ่ง ในต่างประเทศได้

'สรุปงานนี้คือซื้อซิมตกรุ่น ไม่ทันสมัย ปรับลดสเปก แล้วแทนที่จะให้ฝ่ายเทคนิคจัดซื้อเหมือนที่ผ่านมา แต่ฝ่ายตลาดกลับซื้อแทน แถมยังมีแผนจะซื้อกันอีก 2 ล้านซิม'

สำหรับผู้บริหารของ 3G TOT ประกอบด้วย 1. นายกำธร ไวทยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2. นายนิวัฒน์ กิมตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักอำนวยการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 3. นางวนิดา โรจจวัฒน์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่


ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000022835


______________________________________________________________

บอร์ดทีโอทีอนุมัติเทลการ์ดผลิตซิมมือถือ3จี เจมัลโตร้องประมูลไม่โปร่งใส

"บอร์ด ทีโอที" อนุมัติ "เทลการ์ด" ผลิต USIM 3จี จำนวน 4 แสนซิม ขณะที่ "เจมัลโต" บริษัทคู่แข่ง ร้องเรียนให้ตรวจสอบผู้ชนะการประมูลระบุราคา 14.50 บาท ต่อซิม เป็นราคาต้นทุน อาจตัดชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ที่สำคัญในระบบซิม ออกทำให้ได้ราคาประมูลต่ำ

แหล่งข่าวจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ทีโอที ได้อนุมัติ โครงการการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อ USIM (UMTS sub scriber Identity Module) ที่เป็นซิมการ์ด ระบบสื่อสารเคลื่อนที่แบบไร้สารยุคที่ 3 สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายระบบ 3จี จำนวน 4 แสนซิม โดยได้ บริษัท เทล การ์ด เป็นรับผลิตซิม ดังกล่าว โดยในการประมูลบริษัทได้เสนอราคาต้นทุนที่ ซิมละ 14.50 บาทอย่าง ไรก็ตาม การประมูลครั้งนี้ บริษัท เจมัลโต จำกัด ผู้ผลิต USIM การ์ด และระบบ OTA โดยมี บริษัท ไทย ซาโต้ โปรเฟสชั่นเนล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย USIM หนึ่งในบริษัท ที่เข้าร่วมประมูลการจัดซื้อ จัดจ้างดังกล่าว ส่งหนังสือถึง บริษัท ทีโอที ให้ตรวจสอบข้อเท็กจริงถึงการแก้ไขสเปก ที่ไม่ตรงกับสเปกการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนดไว้ว่าผู้ผลิต USIM จะต้องมีคุณสมบัติ คือต้องเป็นผู้ผลิตซิมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องดำเนินธุรกิจการขายซิม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า บริษัท เทล การ์ด ผู้ชนะประมูล มีคุณสมบัติตรงตามทีโออาร์ ที่ ทีโอที ระบุหรือไม่

แหล่ง ข่าวจาก ทีโอที กล่าวว่า การจัดซื้อดังกล่าวใช้ระยะเวลาเพียง 3 วัน ส่งผลให้ตัวแทนผู้ผลิต USIM รายอื่น เข้ายื่นประมูลไม่ทัน นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนว่า โครงการมีการแก้ไข คุณสมบัติ (สเปก) ทางด้านเทคนิค หรือไม่เพราะระบบ USIM มีมาตรฐาน การผลิต ที่ประกอบด้วยระบบ OTA โดยข้อมูลที่มีการเก็บบันทึกภายในระบบ USIM ประกอบด้วย เลขหมาย ผู้ใช้บริการ (ซึ่งเป็นเลขหมายเฉพาะ ที่ใช้อ้างอิงกันภายในและระหว่าง เครือข่าย 3จี มิใช่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่) รหัสที่ใช้แสดงการยืนยันตัวตนของเลขหมายผู้ใช้บริการ (Authentication) และระเบียนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเสริมต่างๆหากมีการแก้ไขสเปกดังกล่าว จะเป็นการตัดตัวสำคัญที่เป็นระบบการจัดการซิมออกไป

ขณะที่ กรรมการตรวจรับด้านเทคนิค หลังจากที่ตรวจแล้วพบว่า สเปกดังกล่าวไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการกำหนดให้ตัดตัวจัดการระบบออกไป จึงทำเรื่องไปถึงฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ราคาต้นทุนUSIM อยู่ที่ 14.50 บาท ส่วนซอฟต์แวร์สิขสิทธิ์ที่เป็นระบบการจัดการซิม มีราคาต้นทุนสูง ตัวละ 5-6 บาท ดังนั้นราคาที่ เจมัลโต จะเสนออยู่ที่ ซิมละ 19 บาท

มี รายงานจาก ทีโอที แจ้งว่า สำหรับโครงการการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อ USIM (UMTS sub scriber Identity Module) เป็นซิมการ์ดที่จะนำมาใช้ในโครงการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 3จี ซึ่งขณะนี้ ทีโอที อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3จี ย่านความถี่ 1900 เมกะเฮิรตซ์ มูลค่า 15,999 ล้านบาท

โดยปัจจุบัน ทีโอที มีลูกค้าใช้บริการ 3จี ทั่วประเทศแล้ว 3 แสนราย แบ่งเป็นลูกค้าจากการทำตลาดบริการขายต่อบริการบนโครงข่ายเสมือน (เอ็มวีเอ็นโอ) 2.2 แสนราย ส่วนลูกค้าที่ทีโอทีทำตลาดเองมี 8 หมื่นราย ส่วนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี ในเฟสใหม่ คาดว่าจะเปิดบริการในพื้นที่ กทม.เพิ่มเติมในเร็วๆ นี้

ก่อนหน้านี้ ทีโอที ยืนยันว่ามีแผนขยายสถานีฐาน 3จี จาก 5,320 สถานีฐาน ใน 18 จังหวัด ที่ต้องติดตั้งให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2555 อีกประมาณ 1.5 หมื่นสถานีฐาน ภายใน 2 ปี หรือช่วงปี 2556-2557

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1347519

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.