Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 เมษายน 2555 ( วงในรู้ผลสอบของป.ป.ช.ก่อนเวลาแล้ว CAT-TRUE ตะลึง ) ++ เชื่อCATไม่กล้ายกเลิกสัญญา// TRUEก็เตรียมร้องศาล

( วงในรู้ผลสอบของป.ป.ช.ก่อนเวลาแล้ว CAT-TRUE ตะลึง ) ++ เชื่อCATไม่กล้ายกเลิกสัญญา// TRUEก็เตรียมร้องศาล


ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ หลายฝ่ายเชื่อว่า การพิจารณาของป.ป.ช.ครั้งนี้คงเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่างหนัก เพราะป.ป.ช.ยืนยันว่า ผลสอบที่ได้ไม่มีมูลก็จะเกิดคำถามในสังคมตามมาทันที เพราะก่อนหน้า นี้หน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระหลายหน่วยงานทั้ง สตง. ทีดีอาร์ไอ กรรมาธิการของวุฒิสภาและกระทรวงไอซีที ต่างก็สรุปผลสอบไปในทิศทางเดียวกันว่า สัญญาทำการตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ ?มีเพียงฝ่ายบริหารกสท.เท่านั้นที่ยืนยันมาตลอดว่าสัญญานี้เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์

อย่างไรก็ตาม หากป.ป.ช.ชี้มูลความผิดสัญญาฉบับนี้ก็เชื่อแน่ว่า หน่วยงานรัฐที่เป็นคู่สัญญาเองก็คงไม่กล้าบอกเลิกสัญญาในทันที เพราะกลัวถูกฟ้อง และเชื่อแน่ว่าบริษัทเอกชนคู่สัญญาก็คงนำเรื่องขึ้นร้องขอความเป็นธรรมจาก ศาลอยู่ดี

________________________________________________________

ชี้ผลสอบปปช.3จีกสท.-ทรูไม่ใช่จุดจบผู้ สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ไอซีที) ว่า ขณะนี้ผู้บริหารกระทรวงไอซีทีและผู้เกี่ยวข้องต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลสอบ ของคณะกรรมการป.ป.ช.ต่อกรณีการตรวจสอบสัญญาทำการตลาดมือถือรูปแบบใหม่เพื่อ ให้บริการ 3 จี ระหว่างบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กับบริษัทลูก กลุ่มทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ที่จะออกมาในวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.นี้หลังจากต้องเลื่อนการพิจารณาสัญญาดังกล่าวมาจากปลายเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ หลายฝ่ายเชื่อว่า การพิจารณาของป.ป.ช.ครั้งนี้คงเต็มไปด้วยแรงกดดันอย่างหนัก เพราะหากป.ป.ช.ยืนยันว่า ผลสอบที่ได้ไม่มีมูลก็จะเกิดคำถามในสังคมตามมาทันที เพราะก่อนหน้า นี้หน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระหลายหน่วยงานทั้ง สตง. ทีดีอาร์ไอ กรรมาธิการของวุฒิสภาและกระทรวงไอซีที ต่างก็สรุปผลสอบไปในทิศทางเดียวกันว่า สัญญาทำการตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายฉบับ ?มีเพียงฝ่ายบริหารกสท.เท่านั้นที่ยืนยันมาตลอดว่าสัญญานี้เป็นไปด้วยความ โปร่งใส ไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์

“ หากผลสอบของป.ป.ช.ไม่สอดคล้องกับผลสอบของหน่วยงานอื่น ๆ เชื่อแน่ว่าคงเกิดปัญหาตามมามากมาย เพราะหน่วยงานรัฐอื่นที่มีสัญญาสัมปทานมือถืออยู่คงรับไม่ได้ ที่จะต้องนำส่งรายได้จากค่าสัมปทานไปให้รัฐหรือ กสทช. ขณะที่โครงการนี้กลับได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 2553 ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐเจ้าของสัมปทานตองนำส่งรายได้จากค่าสัมปทานทั้งหมด เข้ารัฐ”

อย่างไรก็ตาม หากป.ป.ช.ชี้มูลความผิดสัญญาฉบับนี้ก็เชื่อแน่ว่า หน่วยงานรัฐที่เป็นคู่สัญญาเองก็คงไม่กล้าบอกเลิกสัญญาในทันที เพราะกลัวถูกฟ้อง และเชื่อแน่ว่าบริษัทเอกชนคู่สัญญาก็คงนำเรื่องขึ้นร้องขอความเป็นธรรมจาก ศาลอยู่ดี

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1387462

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.