Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

22 กันยายน 2554 TOT ร่วมมือ การประปา !!! นำสายเคเบิ้ลลงสู่ท่อประปาที่เลิกใช้ประหยัด30%/เดินหน้า 3G18จ.ทันพฤศจิกายน/คุยCAT

TOT ร่วมมือ การประปา !!! นำสายเคเบิ้ลลงสู่ท่อประปาที่เลิกใช้ประหยัด30%/เดินหน้า 3G18จ.ทันพฤศจิกายน/คุยCAT


ประเด็นหลัก

“ความคืบล่าสุดในตอนนี้เราได้ เข้าไปคุยกับทางกสท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการหลายโมเดลด้วยกันในการลดความซ้ำซ้อน ก่อนจะเข้าไปเสนอรมว.ไอซีที แต่ทั้งนี้เราคงต้องรอมัติจากบอร์ดชุดใหม่ที่คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อ อย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึง ทำให้อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าปกติ”

ขณะที่กำหนดการการ ขยายพื้นที่ให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ของทีโอทีนั้นยังคงเป็นกำหนดการเดิมคือ ภายในเดือนพฤศจิกายนจะเปิดให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ให้บริการ 18 จังหวัด และจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งปัจจุบันทีโอทีมีผู้ใช้บริการบนเครือข่าย 3G อยู่ประมาณ 3 แสนรายแบ่งเป็นลูกค้าของทีโอที 8 หมื่นราย และลูกค้าจากการทำตลาดบริการขายต่อบนโครงข่ายเสมือน หรือเอ็มวีเอ็นโออีก 2.2 แสนราย

ล่าสุดทีโอทีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา และทดลองการนำท่อประปาที่เลิกใช้งานแล้วมาใช้เป็นท่อร้อยสายโทรศัพท์ กับการประปานครหลวง หรือ กปน. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการร้อยสายเคเบิลโทรศัพท์ในท่อประปาที่เลิก ใช้งาน นอกจากจะเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพย์สินที่มี อยู่ร่วมกัน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด และลดการลงทุนซ้ำซ้อน

“ความร่วมมือดังกล่าวทำให้ ทีโอที ประหยัดงบประมาณในการลงทุนสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินจาก 5,400 บาทต่อเมตร เป็น 3,800 บาทต่อเมตร หรือคิดเป็นงบประมาณที่ประหยัดถึง 30%“
__________________________________________________________

“บอร์ด” ทีโอทีชุดเก่ายังนิ่ง

กจญ. ทีโอทีเผยบอร์ดชุดเก่ายังลาออกไม่ครบเหลือ 5 คน ส่วนที่รมว.ไอซีทีสั่งลดความซ้ำซ้อนยังต้องรอบอร์ดชุดใหม่เข้ามาอนุมัติบน หลายโมเดลที่ได้คุยไว้กับกสท คาดการขยายพื้นที่ 3G ทีโอทียังเป็นกำหนดเดิม ล่าสุดจับมือกปน.นำท่อประชาที่เลิกใช้มาเป็นท่อร้อยสายเคเบิลโทรศัพท์ซึ่งทำ ให้สามารถประหยัดถึง 30%

นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวภายหลังลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา และทดลองการนำท่อประปาที่เลิกใช้งานแล้วมาใช้เป็นท่อร้อยสายโทรศัพท์ กับการประปานครหลวง หรือ กปน. วันที่ 22 ก.ย. 54 ถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือบอร์ดชุดเก่าที่ยังลาออกไม่ครบทุกคน โดยในตอนนี้เหลือ 5 คน คือ นายบุญมาก ศิริเนาวกุล ,นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ,นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์ และนายอานนท์ ทับเที่ยง

จุดนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่านายอานนท์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบอร์ดตามตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ควรต้องลาออกตามมารยาทเพราะได้รับการแต่งตั้งในสมัยบอร์ดชุดเก่าเช่นเดียว กัน

ส่วนกรณีที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ได้สั่งการให้บริษัท ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม หารือกันในเรื่องการลดความซ้ำซ้อนในการทำธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ กระทรวงวางไว้ เพราะปัจจุบันมีธุรกิจหลายประเภทที่ทั้ง 2 หน่วยงานยังคงแข่งขันกันทำตลาดอยู่ทั้งๆที่เป็นหน่วยงานใต้สังกัดเดียวกัน อาทิเช่น โครงการเอ็นจีเอ็น และเอฟทีทีเอ็กซ์ เป็นต้น จุดนี้ทีโอทีระบุว่าได้เข้าไปเจรจาเบื้องต้นกับกสท แล้ว แต่ต้องรอการตัดสินใจจากบอร์ดต่อไป

“ความคืบล่าสุดในตอนนี้เราได้เข้าไปคุยกับทางกสท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการหลายโมเดลด้วยกันในการลดความซ้ำซ้อน ก่อนจะเข้าไปเสนอรมว.ไอซีที แต่ทั้งนี้เราคงต้องรอมัติจากบอร์ดชุดใหม่ที่คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อ อย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าที่จะถึง ทำให้อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าปกติ”

ขณะที่กำหนดการการ ขยายพื้นที่ให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1GHz ของทีโอทีนั้นยังคงเป็นกำหนดการเดิมคือ ภายในเดือนพฤศจิกายนจะเปิดให้บริการครอบคลุมในพื้นที่ให้บริการ 18 จังหวัด และจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งปัจจุบันทีโอทีมีผู้ใช้บริการบนเครือข่าย 3G อยู่ประมาณ 3 แสนรายแบ่งเป็นลูกค้าของทีโอที 8 หมื่นราย และลูกค้าจากการทำตลาดบริการขายต่อบนโครงข่ายเสมือน หรือเอ็มวีเอ็นโออีก 2.2 แสนราย

ล่าสุดทีโอทีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา และทดลองการนำท่อประปาที่เลิกใช้งานแล้วมาใช้เป็นท่อร้อยสายโทรศัพท์ กับการประปานครหลวง หรือ กปน. ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการร้อยสายเคเบิลโทรศัพท์ในท่อประปาที่เลิก ใช้งาน นอกจากจะเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพย์สินที่มี อยู่ร่วมกัน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด และลดการลงทุนซ้ำซ้อน

“ความร่วมมือดังกล่าวทำให้ ทีโอที ประหยัดงบประมาณในการลงทุนสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินจาก 5,400 บาทต่อเมตร เป็น 3,800 บาทต่อเมตร หรือคิดเป็นงบประมาณที่ประหยัดถึง 30%“

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งเป็นแหล่งที่พักอาศัย แหล่งชุมชน พื้นที่ธุรกิจ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ จำนวน 4 เส้นทาง มีระยะทางรวม 4,972 เมตร แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ปัจจุบันถึงปี 2555 เส้นทางสะพานทิพยเสถียร ถึง ถนนเจริญกรุง ซอย 46 ระยะทาง 1,500 เมตร ปี 2556 เส้นทางถนนสี่พระยาฝั่งใต้ (แยกเจริญกรุง-แยกถนนพระราม 4) ระยะทาง 1,504 เมตร ปี 2557 เส้นทางถนนสี่พระยาฝั่งเหนือ (แยกถนนทรัพย์-แยกมหานคร) ระยะทาง 1,002 เมตร และในปี 2558เส้นทางถนนรางลิ้นจี่ (แยกถนนเย็นอากาศ-แยกถนนพระราม 3) ระยะทาง 966 เมตร

นอกจากโครงการดังกล่าว ทีโอที ยังได้ร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง และ กทม. อาทิ โครงการนำสายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในถนน 3 สาย คือถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย และถนนข้าวสาร โครงการนำสายสาธารณูปโภคลงดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในถนน 5 สาย คือ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน ถนนท้ายวัง ถนนเชตุพน และถนนมหาราช รวมถึงการปรับภูมิทัศน์สายกระจายและสายเคเบิลให้เป็นระเบียบร้อยร้อย เพื่อความสวยงามและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าล้ม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9540000121108

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.