Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

25 กันยายน 2555 ( แหล่งข่าวอ้าง !!! CEO TOT คนใหม่ ผ่านงงานอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง )) รักษาการ เซ็ง++ ฐานลูกค้า TOT3G ไม่เข้าเป้า

( แหล่งข่าวอ้าง !!! CEO TOT คนใหม่ ผ่านงงานอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง )) รักษาการ เซ็ง++ ฐานลูกค้า TOT3G ไม่เข้าเป้า


ประเด็นหลัก

นายมนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT

“จริงๆ แผนเอ็มวีเอ็นโอ ต้องสรุปรายละเอียดแนวทางการทำตลาดเพิ่มเติมได้เลย เพราะตอนนี้โครงข่ายเราสามารถขยายได้ไปแล้วกว่า 3,000 กว่าแห่งซึ่งก็ต้องมีเรื่องการประกันรายได้ขั้นต่ำและเรื่องอื่นๆ ที่ให้บอร์ดพิจารณาล่าสุดออกไป โดยต้องรอให้บอร์ดใหม่เข้ามาพิจารณา ว่าจะตัดสินใจอย่างไร”?นายมนต์ชัยกล่าว

สำหรับแผนการตลาดเดิม ทีโอที ได้ตั้งเป้าหมายในการทำตลาด 3จี ว่า การให้บริการในเฟสแรก หรือในปีนี้ต้องมีลูกค้าใช้บริการราว 250,000-300,000 ราย แบ่งเป็นลูกค้าจากการทำตลาดของ ทีโอที เองในสัดส่วนปริมาณความจุโครงข่าย (คาปาซิตี้) 20% ราว 50,000-60,000 ราย และการทำตลาดผ่านเอ็มวีเอ็นโอมากกว่า 220,000 ราย แต่ปัจจุบันยอดผู้ใช้งานยังอยู่ในระดับเดิมคือ ราว 2 แสนรายเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ในช่วงนี้ ก็พยายามประคองธุรกิจไปก่อน เพื่อรอความชัดเจนในการตั้งบอร์ดใหม่

ปัจจุบันทีโอที มีสถานีฐาน 3,500 แห่ง แต่เปิดใช้จริง 2,300 แห่ง ซึ่งเป็นสถานีฐานของทีโอที เองจำนวน 1,000 สถานีฐาน สถานีฐานที่เช่าใช้โครงข่าย (โค-ไซต์) กับ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จำนวน800 แห่ง ทรูมูฟ จำนวน 300 แห่ง และกิจการร่วมค้า เอสแอล คอนซัลเตียม(ผู้รับเหมาขยายโครงข่าย 3จี จำนวน?250 แห่ง)


แหล่งข่าวในกระทรวงไอซีที กล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งนายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เกิดวันที่ 11 พ.ย. 2494 มาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดทีโอที แทนนายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ที่ลาออกพร้อมกรรมการอีก 7 คนเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา

'จากที่เห็นรายชื่อบอร์ดใหม่ทีโอทีทั้งหมดแล้ว คาดว่าบอร์ดชุดนี้จะไม่มีปัญหาเหมือนบอร์ดชุดเก่าที่มีความเห็นหลายอย่างไม่ ตรงกันทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการต่างๆจนทำให้หลายโครงการล้าช้าไปกว่า กำหนด'

ทั้งนี้บอร์ดทีโอทีที่่ลาออกไป 8 คนประกอบด้วย 1.นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน 2. น.อ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง 3.นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ 4.นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน 5.นายวัลลภ พลอยทับทิม 6.นายวาสุกรี กล้าไพรี 7.นายธนา ธรรมวิหาร และ 8.นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ

ส่วนบอร์ดทีโอทีที่เหลืออยู่ 5 คนเป็นตัวแทนจากหน่วยราชการจึงไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกแต่อย่างใด ประกอบด้วย 1.พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย 2.นายประสิทธิ์ ศิริภากร 3.นายสาธิต รังคสิริณ์ 4.นายจุมพล ริมสาคร และ5.นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

______________________________________________


มนต์ชัย’ยอมรับ‘3จี ทีโอที’สะดุด รอให้บอร์ดชุดใหม่สานต่อ หวั่นยอดลูกค้าไม่ได้ตามเป้า

นาย มนต์ชัย หนูสง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT กล่าวยอมรับว่าหลังจากที่นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) และกรรมการอีก 7 คน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งที่กระทรวงการคลัง มีผลไปตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2555ที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้วาระการพิจารณาแนวทางการทำตลาด 3จี ของ ทีโอทีในรูปแบบบริการขายต่อบนโครงข่ายเสมือน (เอ็มวีเอ็นโอ) หรือให้เอกชนเช่าใช้โครงข่าย ต้องเลื่อนออกไปโดยที่ผ่านมา แม้บอร์ดจะเคยอนุมัติในหลักการในการขยายโครงการ 3จี ในเฟส 2 วงเงินลงทุน 30,000 ล้านบาทขยายโครงข่ายเพิ่มอีก 12,000 แห่ง ล่าสุดอยู่ระหว่างการร่างรายละเอียดแผนการดำเนินงาน ก่อนนำเสนอต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในสิ้นเดือนนี้ ก็กังวลว่า จะกระทบต่อการทำสรุปแผนการทำตลาดด้วยหรือไม่

“จริงๆ แผนเอ็มวีเอ็นโอ ต้องสรุปรายละเอียดแนวทางการทำตลาดเพิ่มเติมได้เลย เพราะตอนนี้โครงข่ายเราสามารถขยายได้ไปแล้วกว่า 3,000 กว่าแห่งซึ่งก็ต้องมีเรื่องการประกันรายได้ขั้นต่ำและเรื่องอื่นๆ ที่ให้บอร์ดพิจารณาล่าสุดออกไป โดยต้องรอให้บอร์ดใหม่เข้ามาพิจารณา ว่าจะตัดสินใจอย่างไร”?นายมนต์ชัยกล่าว

สำหรับแผนการตลาดเดิม ทีโอที ได้ตั้งเป้าหมายในการทำตลาด 3จี ว่า การให้บริการในเฟสแรก หรือในปีนี้ต้องมีลูกค้าใช้บริการราว 250,000-300,000 ราย แบ่งเป็นลูกค้าจากการทำตลาดของ ทีโอที เองในสัดส่วนปริมาณความจุโครงข่าย (คาปาซิตี้) 20% ราว 50,000-60,000 ราย และการทำตลาดผ่านเอ็มวีเอ็นโอมากกว่า 220,000 ราย แต่ปัจจุบันยอดผู้ใช้งานยังอยู่ในระดับเดิมคือ ราว 2 แสนรายเท่านั้น ดังนั้นสิ่งที่ทำได้ในช่วงนี้ ก็พยายามประคองธุรกิจไปก่อน เพื่อรอความชัดเจนในการตั้งบอร์ดใหม่

ปัจจุบันทีโอที มีสถานีฐาน 3,500 แห่ง แต่เปิดใช้จริง 2,300 แห่ง ซึ่งเป็นสถานีฐานของทีโอที เองจำนวน 1,000 สถานีฐาน สถานีฐานที่เช่าใช้โครงข่าย (โค-ไซต์) กับ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จำนวน800 แห่ง ทรูมูฟ จำนวน 300 แห่ง และกิจการร่วมค้า เอสแอล คอนซัลเตียม(ผู้รับเหมาขยายโครงข่าย 3จี จำนวน?250 แห่ง)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งบอร์ดใหม่นั้น น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ?รมว.ไอซีที ระบุว่า จะเร่งหารือกับ กระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ทีโอที 100% เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาบริหารงานต่อ เบื้องต้นคาดว่า จะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1495588

______________________________________


คลังเรียกประชุม TOT แต่งตั้งบอร์ดใหม่ SAMART เหลืออัพไซด์น่าสนสุด

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ล่าสุด ราคาหุ้นบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART อยู่ที่ 9.95 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL อยู่ที่ 15.60 บาท บวก 0.50 บาท หรือ 3.31% มูลค่าการซื้อขาย 127.43 ล้านบาท ส่วน LOXLEY อยู่ที่ 4.56 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ 0.44% มูลค่าการซื้อขาย 229.42 ล้านบาท โดยราคาหุ้นทั้ง 3 ตัวในเชิงเทคนิคแล้วเข้าเขตซื้อมากเกินไป เนื่องจากมีแรงซื้อเก็งกำไรในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ในเชิง พื้นฐานจากข้อมูล http://www.settrade.com ระบุว่า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) จำนวน 3 แห่งแนะนำ “ซื้อ” SAMART โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 12.73 บาท และ บล.จำนวน 4 แห่งแนะนำ “ซื้อ” SAMTEL ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 17.84 บาท และแนะนำ “ซื้อ” LOXLEY 1 แห่งและอีก 1 แห่ง แนะนำ “ถือ” โดยให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 3.78 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในปัจจุบัน

บล.ฟิ นันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์ ดังนี้ วันนี้กระทรวงการคลังจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น TOT เพื่อแต่งตั้งบอร์ดใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก 7 คนเมื่อ 17 ก.ย. หากได้บอร์ดชุดใหม่ คาดจะดำเนินโครงการการติดตั้งโครงข่าย 3G เฟส 2 ~3 หมื่นล้านบาทต่อเนื่องจากบอร์ดเก่าที่อนุมัติไปแล้ว ในบรรดาหุ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง แนะนำเก็งกำไร SAMART ราคาเป้าหมายปีหน้าอยู่ที่ 11 บาท (ยังไม่รวม 3G เฟส 2) ซึ่งมี upside มากกว่า SAMTEL (TP 15.5) และ LOXLEY (TP 4.86 รวมหวยออนไลน์แล้ว)


ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/46622/%A4%C5%D1%A7%E0
%C3%D5%C2%A1%BB%C3%D0%AA%D8%C1-TOT-
%E1%B5%E8%A7%B5%D1%E9%A7%BA%CD%C3%EC%B4%E
3%CB%C1%E8-SAMART-
%E0%CB%C5%D7%CD%CD%D1%BE%E4%AB%B4%EC%B9%E
8%D2%CA%B9%CA%D8%B4-.htm

____________________________________


'อุดม พัวสกุล' ประธานบอร์ดทีโอทีคนใหม่

รม ว.ไอซีทีชี้ 3 ภารกิจด่วนบอร์ดใหม่ทีโอที ต้องสร้างประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ เร่งโครงการที่ล่าช้า และต่อยอดสู่โครงการใหม่อย่าง 3G เฟส 2 คนในไอซีทีระบุ อุดม พัวสกุล จะเป็นประธานบอร์ดทีโอทีชุดใหม่ที่คาดว่าไม่น่าจะเกิดความขัดแย้งเหมือนที่ ผ่านมา

แหล่งข่าวในกระทรวงไอซีที กล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งนายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เกิดวันที่ 11 พ.ย. 2494 มาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดทีโอที แทนนายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน ที่ลาออกพร้อมกรรมการอีก 7 คนเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา

'จากที่เห็นรายชื่อบอร์ดใหม่ทีโอทีทั้งหมดแล้ว คาดว่าบอร์ดชุดนี้จะไม่มีปัญหาเหมือนบอร์ดชุดเก่าที่มีความเห็นหลายอย่างไม่ ตรงกันทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินการต่างๆจนทำให้หลายโครงการล้าช้าไปกว่า กำหนด'

ทั้งนี้บอร์ดทีโอทีที่่ลาออกไป 8 คนประกอบด้วย 1.นายพันธ์เทพ จำรัสโรมรัน 2. น.อ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง 3.นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ 4.นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน 5.นายวัลลภ พลอยทับทิม 6.นายวาสุกรี กล้าไพรี 7.นายธนา ธรรมวิหาร และ 8.นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ

ส่วนบอร์ดทีโอทีที่เหลืออยู่ 5 คนเป็นตัวแทนจากหน่วยราชการจึงไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกแต่อย่างใด ประกอบด้วย 1.พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย 2.นายประสิทธิ์ ศิริภากร 3.นายสาธิต รังคสิริณ์ 4.นายจุมพล ริมสาคร และ5.นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

ด้านน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีทีกล่าวว่า หากทีโอทีได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว กระทรวงไอซีทีได้วางกรอบในทำงานเบื้องต้นไว้ 3 ส่วน คือ1.เร่งดำเนินการให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ของทีโอทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2. สานต่อโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานที่มีผลต่อรายได้บริษัท อย่ง โครงการ 3G เฟส1ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 3.โครงการที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อต่อยอดโครงการที่ดำเนินการหรือที่ทีโอ ทีมีต้นทุนอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรต่อไป เช่น โครงการ 3G เฟส 2

โดยทางกระทรวงไอซีทีจะเรียกบอร์ดทีโอทีทั้งหมดมาประชุมโดยเร็วหลังมีการ ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อที่จะมอบนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทีโอทีดำเนินการตอบสนอง ในการบริหารงาน

สำหรับระเบียบขั้นตอนของรัฐวิสาหกิจในการสรรหาบอร์ดชุดใหม่นั้น กรณีบอร์ดชุดเก่าเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง คือให้บอร์ดชุดเก่าที่เหลือซึ่งตอนนี้บอร์ดทีโอทีเหลืออยู่ 5 คนมาประชุมเพื่อเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนบอร์ดชุดเก่าให้กับ กระทรวงการคลังพิจารณา จากนั้นกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการได้เลยหากมี ความเหมาะสมในการเข้ามารับตำแหน่งเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้น 100%


ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000118004

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.