Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 กรกฎาคม 2555 CAT ใจเด็ด!ฉีกสัญญา3G TRUEMOVE H พร้อมร่างใหม่เสนอบอร์ด 8ส.ค. ยันไม่กระทบลูกค้า/ต่อหน้า! TRUE Hควรหยุดทำการตลาด

CAT ใจเด็ด!ฉีกสัญญา3G TRUEMOVE H พร้อมร่างใหม่เสนอบอร์ด 8ส.ค. ยันไม่กระทบลูกค้า/ต่อหน้า! TRUE Hควรหยุดทำการตลาด


ประเด็นหลัก

การยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญา ฉบับใหม่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทรูมูฟเอช (3จี) ที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายแน่นอน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า จากการที่ได้เจรจากับผู้บริหารของ TRUE ดูเหมือนจะเข้าใจและยอมรับที่จะมีการยกเลิกสัญญาและทำสัญญาฉบับใหม่ แต่ก็ไม่เข้าใจกรณีที่กลุ่ม TRUE ยังคงขยายโครงข่ายในสัญญาภายใต้ บริษัท บีเอฟเคที จำกัด ประมาณ 7,000 สถานี และออกโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจริงๆ แล้วกลุ่ม TRUE ก็ควรยุติการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือจากที่เคยได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้


ยืน ยันว่าในการยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาฉบับใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทรู มูฟเอช (3จี) ที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายแน่นอน ซึ่งผู้บริหาร TRUE ยอมรับที่จะมีการยกเลิกสัญญาและทำสัญญาฉบับใหม่ แต่ปัจจุบันกลุ่ม TRUE ยังคงขยายโครงข่ายในสัญญาภายใต้ บริษัท บีเอฟเคที จำกัด ประมาณ 7,000 สถานี และออกโปรโมชั่นใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่ม TRUE ควรยุติการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือจากที่เคยได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้

"วันนี้บอร์ดให้คณะทำงาน ไปทำรายละเอียด เพิ่มเติมแล้วนำแผนและรูปแบบของสัญญาฉบับใหม่ อาทิ แนวทางการทำตลาดใหม่ เงินกู้ ฯลฯ เข้าบอร์ดวันที่ 8 ส.ค.นี้ เพื่อให้บอร์ดพิจารณา ก่อนเป็นรายลักษณ์อักษรไปยัง กทค.และกลุ่ม TRUE รับทราบเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตามกำหนดเวลาเดิมที่ กทค.ให้ กสทฯ ปรับแก้สัญญานั้นจะต้องสิ้นสุดในวันที่ 27 ก.ค.55 นี้ แต่แนวทางกสทฯ จะยกเลิกและร่างสัญญาใหม่ ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือเพื่อขอต่อเวลาไปยัง กทค.อีก 30 วัน ทั้งนี้ คาดว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ สัญญาใหม่จะต้องระบุให้ชัดเจนในสัดส่วนของการถือครองอัตราการใช้ โดยจะต้องเปิดกว้างให้รายอื่นเข้ามาเป็น MVNO ซึ่งเรียลมูฟ ในกลุ่ม TRUE กสทฯ ก็ยังดูแลอยู่ โดยหากมีรายอื่นไม่ยื่นขอทำ MVNO และ TRUE ขอทำในสัดส่วนที่ตกลงในสัญญา กสทฯ ก็สามารถพิจารณาให้กลุ่ม TRUE ดำเนินการได้ตามที่ขอ แต่ถ้าหากมีรายอื่นยืนขอเป็น MVNO กสทฯ ก็จะต้องพิจารณาให้รายอื่นและต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

_____________________________________________


กสท.ฉีกสัญญา3G กลุ่มทรู พร้อมร่างใหม่เสนอบอร์ด 8ส.ค. ยันไม่กระทบลูกค้าทรูมูฟเอช

นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริหารกสทฯ วันนี้ (25 ก.ค.) ว่า คณะทำงานพิจารณาภาพรวมสัมปทานและบริการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz กับกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขสัญญา 3 แนวทางคือ 1.การเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิม 2.การแก้ไขสัญญาเดิม 6 ข้อ ตามที่บอร์ด กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) มีมติ และ 3.การยกเลิกสัญญาทั้งหมดและร่างสัญญาขึ้นมาใหม่

อย่าง ไรก็ตาม ที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ควรที่จะมีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิมแล้วร่างสัญญาขึ้นมาใหม่แทน เนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และไม่ให้ขัดต่อกฎหมาย ต่างๆ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ได้กับผู้ให้บริการรายอื่นที่จะเข้ามาร่วมดำเนิน ธุรกิจ 3จี กับ กสทฯ ต่อไปด้วย ทั้งนี้ บอร์ดให้คณะทำงานฯ กลับไปทำแผนการดำเนินธุรกิจ 3 จี ของสัญญาดังกล่าวใหม่ เพื่อให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้งในการประชุมบอร์ด กสทฯ วันที่ 8 ส.ค.55 นี้

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในการยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาฉบับใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า ทรูมูฟเอช (3จี) ที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายแน่นอน ซึ่งผู้บริหาร TRUE ยอมรับที่จะมีการยกเลิกสัญญาและทำสัญญาฉบับใหม่ แต่ปัจจุบันกลุ่ม TRUE ยังคงขยายโครงข่ายในสัญญาภายใต้ บริษัท บีเอฟเคที จำกัด ประมาณ 7,000 สถานี และออกโปรโมชั่นใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่ม TRUE ควรยุติการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือจากที่เคยได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้

"วันนี้บอร์ดให้คณะทำงาน ไปทำรายละเอียด เพิ่มเติมแล้วนำแผนและรูปแบบของสัญญาฉบับใหม่ อาทิ แนวทางการทำตลาดใหม่ เงินกู้ ฯลฯ เข้าบอร์ดวันที่ 8 ส.ค.นี้ เพื่อให้บอร์ดพิจารณา ก่อนเป็นรายลักษณ์อักษรไปยัง กทค.และกลุ่ม TRUE รับทราบเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตามกำหนดเวลาเดิมที่ กทค.ให้ กสทฯ ปรับแก้สัญญานั้นจะต้องสิ้นสุดในวันที่ 27 ก.ค.55 นี้ แต่แนวทางกสทฯ จะยกเลิกและร่างสัญญาใหม่ ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือเพื่อขอต่อเวลาไปยัง กทค.อีก 30 วัน ทั้งนี้ คาดว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ สัญญาใหม่จะต้องระบุให้ชัดเจนในสัดส่วนของการถือครองอัตราการใช้ โดยจะต้องเปิดกว้างให้รายอื่นเข้ามาเป็น MVNO ซึ่งเรียลมูฟ ในกลุ่ม TRUE กสทฯ ก็ยังดูแลอยู่ โดยหากมีรายอื่นไม่ยื่นขอทำ MVNO และ TRUE ขอทำในสัดส่วนที่ตกลงในสัญญา กสทฯ ก็สามารถพิจารณาให้กลุ่ม TRUE ดำเนินการได้ตามที่ขอ แต่ถ้าหากมีรายอื่นยืนขอเป็น MVNO กสทฯ ก็จะต้องพิจารณาให้รายอื่นและต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ข่าวหุ้นธุรกิจ
http://www.kaohoon.com/online/42143/%A1%CA%B7.%A9%D5%
A1%CA%D1%AD%AD%D23G-%A1%C5%D8%E8%C1%B7%C3%D9-
%BE%C3%E9%CD%C1%C3%E8%D2%A7%E3%CB%C1%E8%
E0%CA%B9%CD%BA%CD%C3%EC%B4-8%CA.%A4.-
%C2%D1%B9%E4%C1%E8%A1%C3%D0%B7%BA%C5%D9%A
1%A4%E9%D2%B7%C3%D9%C1%D9%BF%E0%CD%AA-.htm

___________________________________________


บอร์ด กสท.เห็นชอบให้ยกร่างสัญญาใหม่ 3G ทรูมูฟ เปิดกว้างรายอื่นทำ MVNO


นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม(CAT) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ บริหาร กสท.วันนี้ว่า คณะทำงานพิจารณาภาพรวมสัมปทานและบริการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz กับกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE )เสนอแนวทางแก้ไขสัญญา 3 แนวทางคือ 1.การเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิม 2.การแก้ไขสัญญาเดิม 6 ข้อตามที่บอร์ด กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) มีมติ และ 3.การยกเลิกสัญญาทั้งหมดและร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ทั้ง นี้ ที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันให้ควรยกเลิกสัญญาฉบับเดิมแล้ว ร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ เนื่องจากสัญญาฉบับเดิมไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ดังนั้นจึงควรร่างสัญญาใหม่เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และไม่ให้ขัด ต่อกฏหมายต่างๆ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่จะใช้กับผู้ให้ บริการหรือพันธมิตรรายอื่นที่จะเข้ามาร่วมให้บริการ 3จี กับ กสท.ต่อไป

"การ ยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาฉบับใหม่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทรูมูฟเอช (3จี) ที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายแน่นอน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

นายกิตติ ศักดิ์ กล่าวว่า จากการที่ได้เจรจากับผู้บริหารของ TRUE ดูเหมือนจะเข้าใจและยอมรับที่จะมีการยกเลิกสัญญาและทำสัญญาฉบับใหม่ แต่ก็ไม่เข้าใจกรณีที่กลุ่ม TRUE ยังคงขยายโครงข่ายในสัญญาภายใต้ บริษัท บีเอฟเคที จำกัด ประมาณ 7,000 สถานี และออกโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจริงๆ แล้วกลุ่ม TRUE ก็ควรยุติการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือจากที่เคยได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้

"วันนี้ บอร์ดให้คณะทำงานไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนำแผนและรูปแบบของสัญญาฉบับ ใหม่ อาทิ แนวทางการทำตลาดใหม่ เงินกู้ ฯลฯ เข้าบอร์ดวันที่ 8 ส.ค.นี้ เพื่อให้บอร์ดพิจารณา ก่อนเป็นรายลักษณ์อักษรไปยัง กทค.และกลุ่ม TRUE รับทราบเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตามกำหนดเวลาเดิมที่ กทค.ให้ กสท. ปรับแก้สัญญานั้นจะต้องสิ้นสุดในวันที่ 27 ก.ค.55 นี้ แต่แนวทางกสท. จะยกเลิกและร่างสัญญาใหม่ ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือเพื่อขอต่อเวลาไปยัง กทค.อีก 30 วัน ทั้งนี้ คาดว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

สัญญาใหม่จะต้องระบุให้ชัดเจนในสัดส่วนของการถือครอง Capacity โดยจะต้องเปิดกว้างให้รายอื่นเข้ามาเป็น MVNO ซึ่งเรียลมูฟ ในกลุ่ม TRUE กสท. ก็ยังดูแลอยู่ โดยหากมีรายอื่นไม่ยื่นขอทำ MVNO และ TRUE ขอทำในสัดส่วนที่ตกลงในสัญญา กสท. ก็สามารถพิจารณาให้กลุ่ม TRUE ดำเนินการได้ตามที่ขอ แต่ถ้าหากมีรายอื่นยืนขอเป็น MVNO กสท.ก็จะต้องพิจารณาให้รายอื่นและต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1453308


________________________________________________


กสทฯ เลิกสัญญา3จีทรูหวังปรับให้ถูกกฎ


กสท โทรคมนาคมเลือกใช้วิธีเลิกสัญญา 3 จีกับกลุ่มทรูแล้วร่างใหม่ ยืนยันลูกค้าทรู 2 ล้านรายไม่กระทบ แต่งงทำไมทรูยังขยายตลาด พร้อมเปิดทางให้รายอื่นใช้โครงข่าย

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เมื่อวันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ กสทฯ ยกเลิกสัญญาให้บริการ 3 จีระหว่าง กสทฯ และกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่นทั้งหมดแล้วร่างสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมา ซึ่งได้ให้คณะทำงานพิจารณาภาพรวมสัมปทานและบริการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบใหม่ไปดำเนินการ และเสนอให้บอร์ดพิจารณาสัญญาใหม่ในวันที่ 8 ส.ค.

สำหรับการที่บอร์ดเลือกวิธีทำสัญญาใหม่ เนื่องจากเห็นว่าสัญญาเดิมได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ดังนั้นการทำสัญญาใหม่จะทำให้ กสทฯ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งสร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับผู้ให้บริการรายอื่นที่จะเข้ามาร่วมดำเนิน ธุรกิจ 3 จีกับ กสทฯ ในอนาคตด้วย
“ยืนยันว่าการยกเลิกสัญญาครั้งนี้ไม่ได้กระทบกับลูกค้าทรูมูฟเอช 2 ล้านรายที่มีอยู่แน่นอน ซึ่งผู้บริหารทรูเข้าใจเรื่องการทำสัญญาใหม่แล้ว แต่ที่ กสทฯ ไม่เข้าใจคือ เหตุใดทรูจึงยังขยายโครงข่ายภายใต้การดำเนินการของบีเอฟเคที และออกแพ็กเกจเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ควรจะหยุดดำเนินการได้แล้ว” นายกิตติศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้สัญญาใหม่จะต้องระบุชัดเจนในประเด็นสิทธิ์การให้บริการโครงข่าย ที่จะต้องเปิดกว้างให้ทุกรายเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ในรูปแบบเอ็มวีเอ็นโอกับ กสทฯ ได้ เบื้องต้น กสทฯ ยังคงให้สิทธิ์เรียลมูฟเป็นรายแรกหากไม่มีรายอื่นเข้าร่วม แต่หากมีรายอื่นยื่นขอมาก็จะพิจารณาใหม่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กทค. กล่าวว่า หลังการรับฟังความเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ ร้องเรียน สิ้นสุดในวันที่ 9 ส.ค. จะเข้าสู่กระบวนการประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ช่วงต้นเดือน ก.ย. ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะช่วยระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยแทนการเข้าสู่ กระบวนการฟ้องร้องในชั้นศาลอย่างที่ผ่านมา ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค ปัจจุบันคดีข้อพิพาทต่างๆ มีกว่า 4,000 เรื่อง ซึ่งหากในอนาคตมีบริการ 3 จีเกิดขึ้น ปัญหาการร้องเรียนก็จะมากขึ้นตาม โดยเฉพาะการใช้งานด้านดาต้าที่มีปริมาณสูงขึ้นแน่นอน.

ไทยโพสต์
http://www.thaipost.net/news/260712/60119

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.