Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 กรกฎาคม 2555 โบรกฯชี้ CAT ฉีกสัญญา 3G HSPA เป็นลบต่อการเติบโตระยะยาว TRUE // คาด CAT อาจจะต้องมีการชดเชย

โบรกฯชี้ CAT ฉีกสัญญา 3G HSPA เป็นลบต่อการเติบโตระยะยาว TRUE // คาด CAT อาจจะต้องมีการชดเชย


ประเด็นหลัก

ทั้งนี้ คาด CAT อาจจะต้องมีการชดเชยต่อประเด็นดังกล่าว เพราะหาก TRUE เห็นว่าเสียเปรียบมากเกินไปย่อมส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้ไม่ทันต่อกรอบเวลาที่ กทค.กำหนดไว้จนก่อให้เกิดผลเสียกับทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้น จึงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป

______________________________________________


โบรกฯชี้ กสท.ฉีกสัญญา 3G HSPA เป็นลบต่อการเติบโตระยะยาว TRUEบล.ทรี นีตี้ ประเมิน กสท.เลิกสัญญามือถือ 3G HSPA จะส่งผลลบต่อศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวของ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) ได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เพราะ CAT ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาและจะพิจารณาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่ 8 ส.ค.ก่อนที่จะเจรจากับ TRUE

ทั้งนี้ คาด CAT อาจจะต้องมีการชดเชยต่อประเด็นดังกล่าว เพราะหาก TRUE เห็นว่าเสียเปรียบมากเกินไปย่อมส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้ไม่ทันต่อกรอบเวลาที่ กทค.กำหนดไว้จนก่อให้เกิดผลเสียกับทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้น จึงยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไป

วานนี้ ราคาหุ้น TRUE ปิดตลาด 4.12 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง


อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1453744

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.