Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 ตุลาคม 2554 (( ไม่แคร์น้ำท่วม ))TOT ลุยเปิด 3จี เฟสแรก พ.ย.นี้ 18 จังหวัด// แต่ที่ผ่านมา..เปิดได้ไม่เต็มร้อย..ส่งสถานีช้า

(( ไม่แคร์น้ำท่วม ))TOT ลุยเปิด 3จี เฟสแรก พ.ย.นี้ 18 จังหวัด// แต่ที่ผ่านมา..เปิดได้ไม่เต็มร้อย..ส่งสถานีช้า


ประเด็นหลัก

“สัปดาห์นี้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาก็ สามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 3จีได้ทันที การติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีฐานจะใช้เวลาเพียง 1 เดือน ก็ครบตามกำหนดที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากที่ผ่านมา ทีโอที ส่งทีมงานสำรวจสถานีฐานที่มีความพร้อมที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตลอดเวลาอยู่แล้ว จึงไม่น่ามีปัญหาอะไร” แหล่งข่าวทีโอที กล่าว

แต่ที่ผ่านมา!! มี 2 ข้อ

1. SAMART ยอมรับ!!! การวางระบบสถานี 3G ของ TOT ล่าช้ากว่ากำหนด เพราะ TOTล่าช้ากว่ากำหนด

ประเด็นหลัก

การ วางระบบสถานี 3G ของ TOT ล่าช้ากว่ากำหนดซึ่งก่อนหน้าได้ตั้งเป้าวางระบบสถานีจำนวน 3,400 สถานีให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน พ.ย.11 และส่วนที่เหลือจะเสร็จในเดือน พ.ค.12 อย่างไรก็ตาม TOT ไม่สามารถส่งมอบสถานีเพื่อทำการติดตั้งให้กับ SAMART ได้ทันตามกำหนด เพราะฉะนั้นคาดว่าประมาณเพียง 50% ของเป้าที่ตั้งไว้ 3,400 สถานีจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน พ.ย. และส่วนที่เหลือคงต้องยืดเวลาออกไป

ส่วนการให้บริการ MVNO (Mobile virtual network operator) จะเริ่มได้ในสิ้นเดือน พ.ย.ผู้ให้บริการ MVNO จะได้รับเลือกให้บริหารโครงข่าย 3G ของ TOT หลัง TOT เลือกตั้งบอร์ดบริหารใหม่ซึ่งคาดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือน ต.ค. ขณะที่การเปิดให้ประมูลโครงข่าย 3G เฟส 2 อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่ SAMART คาดไว้เนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงในผู้ประกอบการโทรคมนาคม

ข่าวหุ้นธุรกิจ2. แหล่งข่าวมีปัญหาประสานงาน++ ((ตะลึง-กล้าเปิด!!)) TOT3G18 จังหวัดเดือนหน้า โดยเปิดสถานีฐานเพียงร้อยละ40ของ3,458ส.

ประเด็นหลัก

A TOT source said only 40 per cent of the 3,458 base stations in the initial phase had been completed, due to the need to coordinate with other parties sharing the infrastructure.

The TOT 3G network might cover all 18 provinces in November but with fewer base stations, the source said.

NATION
_________________________________________________________

ทีโอที โต้คลื่น ลุยเปิด 3จี เฟสแรก ไม่แคร์น้ำท่วม

ที โอที โต้คลื่นลุยน้ำติดตั้งโครงข่าย 3จี มั่นใจน้ำท่วมไม่กระทบ ไม่หวั่นบอร์ดใหม่ไม่โผล่ ระบุประชุมร่วมกันบ้างแล้ว คาดสัปดาห์นี้เร่งติดตั้งอุปกรณ์ 3จี แล้วเสร็จไม่เกิน 1 เดือน ฉลุยเฟสแรก พ.ย.54…

แหล่งข่าวจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ ทีโอที มั่นใจว่าจะสามารถเปิดให้บริการ 3จี ทีโอที ทั่วประเทศ มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท ในเฟสแรกได้ในช่วงเดือนพ.ย.2554 นี้ 18 จังหวัด และภายในเดือนพ.ค.2555 จะเปิดให้บริการได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน อีกทั้งบอร์ดชุดใหม่จะเร่งพิจารณาโครงการต่างๆที่รอการพิจารณา อาทิ โครงการโครงข่ายอัจฉริยะเพื่ออนาคต หรือ เอ็นจีเอ็น (Next Generatio Network:NGN) มูลค่า 1 หมื่นล้านบาทที่จะเข้ามาช่วยเสริมบริการไฟเบอร์ทูเดอะโฮม (FTTX) ให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ให้กับทีโอทีมากขึ้น

แหล่งข่าวจากที โอที กล่าวต่อว่า แม้ว่าบอร์ดชุดใหม่ของทีโอทีจะยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นพอแต่ละรายทราบว่าตนจะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบอร์ด ก็ได้ประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการบ้างแล้วเกี่ยวกับแผนงานบริหารภายในทีโอที เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที โดยคาดการณ์ว่าภายในสัปดาห์นี้บอร์ดชุดใหม่จะเข้ามาบริหารงานอย่างเป็นทาง การ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารและมอบหมายงานตามความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากโครงการต่างๆมีความล่าช้าลงไปมาก อีกทั้งที่ผ่านมาก็มีปัญหาขัดแย้งภายในกันเองของฝ่ายบริหารงาน 3จีด้วย จึงทำให้โครงการ 3จี ทีโอที ล่าช้าลงไปด้วย

“สัปดาห์นี้บอร์ดชุดใหม่ เข้ามาก็สามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ 3จีได้ทันที การติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีฐานจะใช้เวลาเพียง 1 เดือน ก็ครบตามกำหนดที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากที่ผ่านมา ทีโอที ส่งทีมงานสำรวจสถานีฐานที่มีความพร้อมที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตลอดเวลาอยู่แล้ว จึงไม่น่ามีปัญหาอะไร” แหล่งข่าวทีโอที กล่าว

สำหรับแผนการติดตั้ง โครงข่าย 3 จี ตามสัญญากิจการร่วมค้า เอสแอล คอนเซอร์เตี้ยม ประกอบด้วย บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โนเกีย-ซีเมนส์ จำกัด ที่ต้องติดตั้ง 2,320 แห่งให้เสร็จในปีนี้ และเพิ่มอีก 3,000 กว่าแห่งตามต่างจังหวัด ซึ่งตามแผนจะต้องเสร็จและให้บริการทั่วประเทศได้ภายในเดือนพ.ค.2555 โดยปัจจุบันทีโอทีเปิดบริการ 3จี แล้ว 500 สถานี มีผู้ใช้บริการ 3 แสนราย แบ่งเป็นลูกค้าจากการให้เอกชนทำตลาด (เอ็มวีเอ็นโอ) จำนวน 2.2 แสนราย และลูกค้าที่ทีโอทีทำตลาดเอง 8 หมื่นราย

สำหรับรายชื่อบอร์ดทีโอที ประกอบด้วย นายพันธุ์เทพ จำรัสโรมรัส เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย นายประสิทธิ์ ศิริภาภรณ์ นายวาสุกรี กล้าไพรี นายวัลลภ พลอยทับทิม น.อ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง นางเบญจา หลุยเจริญ และ นายอานนท์ ทับเที่ยง

นอกจากนี้ ทีโอที ได้เริ่มใช้โครงข่ายร่วม หรือ โรมมิ่ง เพื่อให้บริการกับลูกค้า 3จี และเอดจ์ ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ทั่วประเทศ ซึ่งจากการโรมมิ่งกับเอไอเอสครั้งนี้จะทำให้ทีโอที มีลูกค้า 3จี ของทีโอที ในสิ้นปีตามเป้าหมายที่วางไว้คือ 1.2 ล้านราย ทั้งนี้ ยืนยันว่าทีโอทีจะมีลูกค้า 3จี เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับทีโอทีอีกช่องทางหนึ่ง

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/213071
ประเด็นที่กี่ยวข้อง

SAMART ยอมรับ!!! การวางระบบสถานี 3G ของ TOT ล่าช้ากว่ากำหนด เพราะ TOTล่าช้ากว่ากำหนด
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailandinthepresentday&month=06-10-2011&group=6&gblog=49

แหล่งข่าวมีปัญหาประสานงาน++ ((ตะลึง-กล้าเปิด!!)) TOT3G18 จังหวัดเดือนหน้า โดยเปิดสถานีฐานเพียงร้อยละ40ของ3,458ส.
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailandinthepresentday&month=05-10-2011&group=6&gblog=46

โดยป่วน !!! TOT3Gหวั่นติดตั้งไม่เป็นไปตามแผน หลังเจรจาเช่าพื้นที่โคไซต์ไร้แววคืบหน้า// AIS บอกขาดคน-ขาดเงิน
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailandinthepresentday&month=13-08-2011&group=6&gblog=29

(( คืบหน้าข่าวTOT3Gตั้งเสาไม่ได้)) หลายฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิด เหตุใดจึงต้องจ้าง “เอสเอเคเน็ทเวอร์ค” ประสานงาน
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=thailandinthepresentday&month=15-08-2011&group=6&gblog=30

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.