Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

4 กันยายน 55 (ยกเลิกแล้ว ! ยกเลิกสัญญา TRUEMOVE H+!เตรียมขอกสทช.อีก30วันและทำเรื่องกู้เงิน )CATรับประกันTRUE H 2ล้านเบอร์ใช้ปกติ

(ยกเลิกแล้ว ! ยกเลิกสัญญา TRUEMOVE H+!เตรียมขอกสทช.อีก30วันและทำเรื่องกู้เงิน )CATรับประกันTRUE H 2ล้านเบอร์ใช้ปกติ

(ยกเลิกแน่ ! ยกเลิกสัญญา TRUEMOVE H+!เตรียมขอกสทช.อีก30วันและทำเรื่องกู้เงิน )CATรับประกันTRUE H 2ล้านเบอร์ใช้ปกติ

ประเด็นหลัก

ทั้ง นี้ ที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันให้ควรยกเลิกสัญญาฉบับเดิมแล้ว ร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ เนื่องจากสัญญาฉบับเดิมไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ดังนั้นจึงควรร่างสัญญาใหม่เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และไม่ให้ขัด ต่อกฏหมายต่างๆ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่จะใช้กับผู้ให้ บริการหรือพันธมิตรรายอื่นที่จะเข้ามาร่วมให้บริการ 3จี กับ กสท.ต่อไป

"การ ยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาฉบับใหม่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทรูมูฟเอช (3จี) ที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายแน่นอน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว


"วันนี้ บอร์ดให้คณะทำงานไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนำแผนและรูปแบบของสัญญาฉบับ ใหม่ อาทิ แนวทางการทำตลาดใหม่ เงินกู้ ฯลฯ เข้าบอร์ดวันที่ 8 ส.ค.นี้ เพื่อให้บอร์ดพิจารณา ก่อนเป็นรายลักษณ์อักษรไปยัง กทค.และกลุ่ม TRUE รับทราบเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตามกำหนดเวลาเดิมที่ กทค.ให้ กสท. ปรับแก้สัญญานั้นจะต้องสิ้นสุดในวันที่ 27 ก.ค.55 นี้ แต่แนวทางกสท. จะยกเลิกและร่างสัญญาใหม่ ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือเพื่อขอต่อเวลาไปยัง กทค.อีก 30 วัน ทั้งนี้ คาดว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว
( ผมอย่างให้เข้าใจปัญหานะครับ )

ประเด็น ที่ 2 เจรจาเรื่องตัวเลขอัตราค่าเช่า ระหว่าง  กสท และ บีเอฟเคที และอัตราค่าบริการระหว่าง กสท และเรียลมูฟ ประเด็นที่ 3 ทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานสร้าง-โอน-บริการ (บีทีโอ) หากทรูไม่โอนอุปกรณ์ หลังสิ้นสัมปทานให้ กสท ในเชิงกฏหมายต้องฟ้องร้อง ซึ่งกระบวนการคงต้องเจรจาคู่ขนานกันไป อย่างไรก็ดีเชื่อว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้การเจรจาจะจบลงได้

"เราได้เข้าเจรจากับทรูแล้ว พยายามทำความเข้าใจมากกว่าว่าตัวสัญญารายละเอียดเป็นอย่างไร ข้อมูล หรือเรื่องบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างเจรจา ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจเป็นข้อเสียเปรียบระหว่างกันได้ ซึ่งการเจรจาดังกล่าวมีสัญญาณที่ดี" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

ส่วน ประเด็น บีเอฟเคทีอาจเข้าข่ายการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับสั่งอนุญาตหรือไม่นั้้น เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควร แต่ทรูต้องไปเร่งแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นกัน ทั้งนี้ต้องรอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากบอร์ด กทค. ก่อนว่า มีผลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการของบีเอฟเคทีอย่างไรแล้วหรือไม่

__________________________________________บอร์ด กสท.เห็นชอบให้ยกร่างสัญญาใหม่ 3G ทรูมูฟ เปิดกว้างรายอื่นทำ MVNO


นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม(CAT) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ บริหาร กสท.วันนี้ว่า คณะทำงานพิจารณาภาพรวมสัมปทานและบริการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการ 3จี HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz กับกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE )เสนอแนวทางแก้ไขสัญญา 3 แนวทางคือ 1.การเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิม 2.การแก้ไขสัญญาเดิม 6 ข้อตามที่บอร์ด กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) มีมติ และ 3.การยกเลิกสัญญาทั้งหมดและร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ทั้ง นี้ ที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันให้ควรยกเลิกสัญญาฉบับเดิมแล้ว ร่างสัญญาขึ้นมาใหม่ เนื่องจากสัญญาฉบับเดิมไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ดังนั้นจึงควรร่างสัญญาใหม่เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และไม่ให้ขัด ต่อกฏหมายต่างๆ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่จะใช้กับผู้ให้ บริการหรือพันธมิตรรายอื่นที่จะเข้ามาร่วมให้บริการ 3จี กับ กสท.ต่อไป

"การ ยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาฉบับใหม่ จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทรูมูฟเอช (3จี) ที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายแน่นอน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

นายกิตติ ศักดิ์ กล่าวว่า จากการที่ได้เจรจากับผู้บริหารของ TRUE ดูเหมือนจะเข้าใจและยอมรับที่จะมีการยกเลิกสัญญาและทำสัญญาฉบับใหม่ แต่ก็ไม่เข้าใจกรณีที่กลุ่ม TRUE ยังคงขยายโครงข่ายในสัญญาภายใต้ บริษัท บีเอฟเคที จำกัด ประมาณ 7,000 สถานี และออกโปรโมชั่นใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจริงๆ แล้วกลุ่ม TRUE ก็ควรยุติการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือจากที่เคยได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้

"วันนี้ บอร์ดให้คณะทำงานไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนำแผนและรูปแบบของสัญญาฉบับ ใหม่ อาทิ แนวทางการทำตลาดใหม่ เงินกู้ ฯลฯ เข้าบอร์ดวันที่ 8 ส.ค.นี้ เพื่อให้บอร์ดพิจารณา ก่อนเป็นรายลักษณ์อักษรไปยัง กทค.และกลุ่ม TRUE รับทราบเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตามกำหนดเวลาเดิมที่ กทค.ให้ กสท. ปรับแก้สัญญานั้นจะต้องสิ้นสุดในวันที่ 27 ก.ค.55 นี้ แต่แนวทางกสท. จะยกเลิกและร่างสัญญาใหม่ ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือเพื่อขอต่อเวลาไปยัง กทค.อีก 30 วัน ทั้งนี้ คาดว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

สัญญาใหม่จะต้องระบุให้ชัดเจนในสัดส่วนของการถือครอง Capacity โดยจะต้องเปิดกว้างให้รายอื่นเข้ามาเป็น MVNO ซึ่งเรียลมูฟ ในกลุ่ม TRUE  กสท. ก็ยังดูแลอยู่ โดยหากมีรายอื่นไม่ยื่นขอทำ MVNO และ TRUE ขอทำในสัดส่วนที่ตกลงในสัญญา กสท. ก็สามารถพิจารณาให้กลุ่ม TRUE ดำเนินการได้ตามที่ขอ แต่ถ้าหากมีรายอื่นยืนขอเป็น MVNO กสท.ก็จะต้องพิจารณาให้รายอื่นและต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

--อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1453308

__________________________________________

"กสท" เคลียร์สัญญาฉาวทรูฯ ขอเวลาอีก2สัปดาห์ได้ข้อสรุป

นาย กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในการดำเนินการแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่เพื่อให้ บริการ 3 จี ภายใต้เทคโนโลยีเอชเอสพีเอ(HSPA) ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กับ กลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ถูกต้องตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553  นั้น  กสท  ได้ดำเนินการเจรจา กับ ทรูฯ มาโดยตลอด

โดยประเด็นหลักหลักๆที่เจรจามี 3  ตามนโยบายของ กสทช.6 ประเด็น ได้แก่  1. กสท ต้องสามารถนำคลื่นความถี่ย่าน 800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)ไปใช้กับเครื่อง และอุปกรณ์ของ กสท หรือของบริษัทอื่นได้ 2. กสท ต้องควบคุมดูแล และบริหารจัดการ หรือ เน็ตเวิร์ก โอปอเรเตอร์ เซ็นเตอร์ อย่างสมบูรณ์ 3. ข้อมูลการใช้งาน ต้องอยู่ในความครอบครองของ กสท 4. อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาต้องมีความชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการบริหารจัดการคลื่นความถี่ของ กสท และประเด็นอื่นๆ เช่น การเจรจาเรื่องตัวเลขอัตราค่าเช่า ระหว่าง  กสท และ บีเอฟเคที  ฯลฯ คาดว่าภายใน 2  สัปดาห์นี้ การเจรจาน่าจะจบลงได้

"เรา ได้เข้าเจรจากับ ทรูฯ แล้ว พยายามทำความเข้าใจกันมากกว่า ว่าตัวสัญญา รายละเอียดเป็นอย่างไร ข้อมูล หรือเรื่องบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา มันก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจาก อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบระหว่างกันได้  ซึ่งการเจรจาดังกล่าวมีสัญญาณที่ดี นับจากที่ได้เข้าไปเจรจาและพูดคุยกัน ผมมองว่า การทำงานระหว่างกันต้องมีพันธมิตรมากกว่า" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/20840

__________________________________________


กสท รอผลสรุป กทค.ฟันบีเอฟเคที


กสท เผยรอกทค.สรุปบีเอฟเคทีเข้าข่ายประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตหรือไม่ รับแก้สัญญา 3จีเอชเอสพีเอคู่ทรูยังไม่คืบ ยันทุกอย่างควรจบใน2สัปดาห์

 นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้า การดำเนินการแก้ไขสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่เพื่อให้ บริการ 3จี ภายใต้เทคโนโลยีเอชเอสพีเอระหว่าง กสท กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ถูกต้องตามมาตรา46 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้มีมติให้ดำเนินการแล้วเสร็จใน 30 วัน

โดย กสท ได้ดำเนินการเจรจากับทรูหลักๆ 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 ตามมติ กทค.ที่ให้แก้ไขใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1.กสท ต้องนำคลื่นความถี่ย่าน 800 เมกะเฮิรตซ์ ไปใช้กับเครื่องและอุปกรณ์ของกสท หรือของบริษัทอื่นได้ 2. กสท ต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการ หรือ เน็ตเวิร์ค โอปอเรเตอร์ เซ็นเตอร์อย่างสมบูรณ์ 3.ข้อมูลการใช้งานต้องอยู่ในความครอบครองของ กสท 4.อำนาจของคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานตามสัญญาต้องชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงอำนาจบริหารจัดการคลื่นความถี่ของกสท 5.กระบวนการสร้างและจัดหาความจุของ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องแสดงให้เห็นว่า กสท เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจในเรื่องแผนคลื่นความถี่ แผนการขยายโครงข่าย และการปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์ และ6.กสท ต้องเป็นผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียวในการเจรจาให้บริการข้ามโครงข่ายในประเทศ และการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ประกอบการรายอื่น

ประเด็น ที่ 2 เจรจาเรื่องตัวเลขอัตราค่าเช่า ระหว่าง  กสท และ บีเอฟเคที และอัตราค่าบริการระหว่าง กสท และเรียลมูฟ ประเด็นที่ 3 ทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานสร้าง-โอน-บริการ (บีทีโอ) หากทรูไม่โอนอุปกรณ์ หลังสิ้นสัมปทานให้ กสท ในเชิงกฏหมายต้องฟ้องร้อง ซึ่งกระบวนการคงต้องเจรจาคู่ขนานกันไป อย่างไรก็ดีเชื่อว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้การเจรจาจะจบลงได้

"เราได้เข้าเจรจากับทรูแล้ว พยายามทำความเข้าใจมากกว่าว่าตัวสัญญารายละเอียดเป็นอย่างไร ข้อมูล หรือเรื่องบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างเจรจา ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจเป็นข้อเสียเปรียบระหว่างกันได้ ซึ่งการเจรจาดังกล่าวมีสัญญาณที่ดี" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

ส่วน ประเด็น บีเอฟเคทีอาจเข้าข่ายการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับสั่งอนุญาตหรือไม่นั้้น เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงอยู่พอสมควร แต่ทรูต้องไปเร่งแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายเช่นกัน ทั้งนี้ต้องรอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากบอร์ด กทค. ก่อนว่า มีผลสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการของบีเอฟเคทีอย่างไรแล้วหรือไม่


กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20120904/4686
37/%A1%CA%B7-%C3%CD%BC%C5%CA%C3%D8%BB-
%A1%B7%A4.%BF%D1%B9%BA%D5%E0%CD%BF%E0%A4%B7%
D5.html


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.