Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 เมษายน 2556 (มารู้จัก บรอดแบนต์รายใหม่ Sinet ) ประกาศตัวขอต่อสู้ที่ โคราชและขอนแก่นก่อน เพราะ กทม.การแข่งขันสู้++ เปิดเผยเซ็น MOU AIS แล้วทำคลาวด์คอมพิวติ้ง


ประเด็นหลัก


*** เป้าหมายในปีนี้
    มุ่งเน้นไปที่บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง และการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ "SKY FOX" ซึ่งให้บริการในรูปแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งในขณะนี้ได้เซ็นเอ็มโอยูกับเอไอเอส หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จีในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะให้บริการเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งสถานที่ GPS (Global Positioning System) และการให้บริการเกี่ยวกับวิดีโอ ซึ่ง เอไอเอส จะนำซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ใช้ระบบ 3 จี

*** การลงทุน
    ในปีนี้เราได้ลงทุนติดตั้งไฟเบอร์ออพติกเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ขอนแก่น โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท และ การเป็นพันธมิตรกับ บมจ.ทีโอที ทั้งสองส่วนเข้ามาเสริมซึ่งกันและกันเพราะ ทีโอที มีโครงข่ายเดิมอยู่แล้วและบริษัทมีโครงข่าย FTTX และ การร่วมเป็นพันธมิตรกับ ทีโอที ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ "Sinet power by TOT"  โดยบริษัทรับผิดชอบลงทุนใน Access network การบำรุงรักษาการตรวจแก้ การให้บริการติดตั้ง การออกบิลตามหนี้ และ Call Center
 


*** การแข่งขัน
    ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นมีการแข่งขันรุนแรงในตลาดที่ถือว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ คือ ทรู และ 3BB แต่ผู้ประกอบการทุกรายมาที่ต้นทุนที่เท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทจะทำตลาดเฉพาะ 2 จังหวัดเท่านั้น คือ เชียงใหม่ กับ โคราช เหตุผลที่บริษัทเลือก 2 จังหวัดเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตเนื่องจากว่าทั้งสองจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีประชาชนหนาแน่น เริ่มเข้าถึงเทคโนโลยีแล้ว
*** ทำไมถึงลง 2 จังหวัด
    เป็นเพราะว่าแบรนด์ของ "Sinet" ต้องยอมรับว่าไม่ดังเท่าไหร่ ดังนั้นการขยายตลาดออกมารอบนอกหรือไม่ก็เน้นในจังหวัดใหญ่ แบรนด์ของบริษัทน่าจะยอมรับได้ ซึ่งเราจะไม่ทำตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการแข่งขันรุนแรง ซึ่งเป็นการยากสำหรับแบรนด์ใหม่อย่าง "Sinet"
** คิดว่าแบรนด์ "Sinet" ติดตลาดกี่ปี
    บริษัทมีแผนให้บริการอินเตอร์เน็ตอีกหลายจังหวัดแต่ต้องดูความพร้อมเพราะในขณะนี้เราเพิ่งให้บริการร่วมกับบมจ.ทีโอที ดังนั้นตอนนี้จะต้องเตรียมตัวความพร้อมหลายอย่างทั้งระบบบิลลิ่ง และระบบการให้บริการ เมื่อคุณภาพเครือข่ายมีความเสถียรบริษัทก็เตรียมที่จะขยายไปสู่ยังจังหวัดอื่นๆ ตอนนี้เราตั้งเป้าให้แบรนด์ของเราติดตลาดในสองจังหวัดนี้ก่อน


_____________________________________ปั้นแบรนด์'Sinet'ติดตลาดบรอดแบนด์ภูธรหลังจากเปิดตัวเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้ชื่อ "Sinet power by TOT" ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ โคราช ชื่อชั้นของบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เริ่มเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ทองคำ มานะศิลปะพันธ์    อย่างไรก็ตาม "ฐานเศรษฐกิจ" ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นายทองคำ มานะศิลปะพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแผนธุรกิจดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
*** เป้าหมายในปีนี้
    มุ่งเน้นไปที่บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูง และการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ "SKY FOX" ซึ่งให้บริการในรูปแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งในขณะนี้ได้เซ็นเอ็มโอยูกับเอไอเอส หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จีในย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะให้บริการเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งสถานที่ GPS (Global Positioning System) และการให้บริการเกี่ยวกับวิดีโอ ซึ่ง เอไอเอส จะนำซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ใช้ระบบ 3 จี
*** การลงทุน
    ในปีนี้เราได้ลงทุนติดตั้งไฟเบอร์ออพติกเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง FTTx ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ขอนแก่น โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท และ การเป็นพันธมิตรกับ บมจ.ทีโอที ทั้งสองส่วนเข้ามาเสริมซึ่งกันและกันเพราะ ทีโอที มีโครงข่ายเดิมอยู่แล้วและบริษัทมีโครงข่าย FTTX และ การร่วมเป็นพันธมิตรกับ ทีโอที ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ "Sinet power by TOT"  โดยบริษัทรับผิดชอบลงทุนใน Access network การบำรุงรักษาการตรวจแก้ การให้บริการติดตั้ง การออกบิลตามหนี้ และ Call Center
    โดยการลงทุนเครื่องข่ายไฟเบอร์ออพติก บริษัทได้ลงทุนติดตั้งไปแล้วเป็นจำนวน 27,000 พอร์ต แบ่งเป็นติดตั้งที่ จังหวัดเชียงใหม่ 15,000 ราย และจังหวัดนครราชสีมา 12,000 ราย  หลังจากการเปิดตลาดทั้ง 2 จังหวัดแล้วจะมีลูกค้าไม่ต่ำกว่า 15,000 รายและมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  โดยมีกำหนดอายุ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2565
    นอกจากนี้ยังได้มีแผนการพัฒนาธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาระบบการสื่อสารครบวงจรสำหรับกลุ่มโรมแรม การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารสำหรับพัฒนาไปสู่ สมาร์ทซิตีให้รองรับการขยายตัวไปยังเออีซี รวมถึงการพัฒนาการขยายโครงข่ายรองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ  4G ด้วยเทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution) ในอนาคต
*** การแข่งขัน
    ธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงนั้นมีการแข่งขันรุนแรงในตลาดที่ถือว่าเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ คือ ทรู และ 3BB แต่ผู้ประกอบการทุกรายมาที่ต้นทุนที่เท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทจะทำตลาดเฉพาะ 2 จังหวัดเท่านั้น คือ เชียงใหม่ กับ โคราช เหตุผลที่บริษัทเลือก 2 จังหวัดเพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตเนื่องจากว่าทั้งสองจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีประชาชนหนาแน่น เริ่มเข้าถึงเทคโนโลยีแล้ว
*** ทำไมถึงลง 2 จังหวัด
    เป็นเพราะว่าแบรนด์ของ "Sinet" ต้องยอมรับว่าไม่ดังเท่าไหร่ ดังนั้นการขยายตลาดออกมารอบนอกหรือไม่ก็เน้นในจังหวัดใหญ่ แบรนด์ของบริษัทน่าจะยอมรับได้ ซึ่งเราจะไม่ทำตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีการแข่งขันรุนแรง ซึ่งเป็นการยากสำหรับแบรนด์ใหม่อย่าง "Sinet"
** คิดว่าแบรนด์ "Sinet" ติดตลาดกี่ปี
    บริษัทมีแผนให้บริการอินเตอร์เน็ตอีกหลายจังหวัดแต่ต้องดูความพร้อมเพราะในขณะนี้เราเพิ่งให้บริการร่วมกับบมจ.ทีโอที ดังนั้นตอนนี้จะต้องเตรียมตัวความพร้อมหลายอย่างทั้งระบบบิลลิ่ง และระบบการให้บริการ เมื่อคุณภาพเครือข่ายมีความเสถียรบริษัทก็เตรียมที่จะขยายไปสู่ยังจังหวัดอื่นๆ ตอนนี้เราตั้งเป้าให้แบรนด์ของเราติดตลาดในสองจังหวัดนี้ก่อน
*** เหตุผลที่ทำธุรกิจไฟเบอร์
    เพราะธุรกิจอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอัตราการเติบโตมีขนาดใหญ่ และให้บริการเทคโนโลยีได้หลากหลายเช่นบริการ IPTV (Internet Protocol television เป็นการส่งรายการโทรทัศน์ โดย video stream)  ซึ่งเทคโนโลยีของไฟเบอร์ออพติกนั้นสามารถให้บริการได้หลากหลายและให้ความเร็วสูงซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีต่างจากเทคโนโลยี ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง บนเครือข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์) ปัจจุบันยังมีข้อจำกัด ขณะที่ไฟเบอร์ออพติกสามารถวางเครือข่ายลอดลงใต้ทะเลได้
    นอกจากนี้แล้วบริษัทได้ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง (FTTX) กับ บริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด แต่ได้มีการยกเลิกสัญญาการเช่าใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (FTTx)นำแสงพร้อมอุปกรณ์ในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดนครราชสีมาและเชียงใหม่ เพื่อให้ กสท เช่าใช้ตามสัญญาการเช่าใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงเป็นระยะเวลา 5 ปี และได้ดำเนินการแจ้งยกเลิกเป็นหนังสือไปยัง กสท แล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
** การลงทุนซอฟต์แวร์
    ไซแมท ได้ตั้งบริษัทลูกชื่อว่า บริษัท ไซแมท ซอฟต์แวร์ จำกัด เตรียมพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกภาษาโดยจะใช้แบรนด์ Sky Fox เป็นตัวแทนตลาดออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย เพราะธุรกิจไอทีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งกำลังเป็นเทคโนโลยีที่มีการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177672:sinet&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.