Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 เมษายน 2556 สรุป!! โทรคมนาคมและการสือสาร (เพิ่มเติม) ประจำวัน 17/04/2556


สรุป!! โทรคมนาคมและการสือสาร (เพิ่มเติม) ประจำวัน 17/04/2556

( ข้อจำกัดด้านข้อความ ข่าวที่เหลือ UP ผ่าน ช่องทางอื่นแทนครับ )

1....      CAT เตรียมจ้าง TRUEMOVE ดูแลลูกค้า 18 ล้านคนในนาม CAT หลังหมดสัมปทาน( เป้าหมายไม่ให้ บริการหยุดชะงัก)
2....      AIS TOTเดินหน้า สัมปทานจำแลงแล้ว!! (แหล่งข่าวอ้าง) ให้เช่าอุปกรณ์ โครงข่าย(รูปแบบจะดีกว่าBFTKของTRUEที่ทำกับCAT)
3....      (เกาะติดประมูล4G) ปลายเดือนนี้ ประชุมคณะอนุกรรมการอีกครั้ง!!! ฝันมีความคิดนำคลื่นว่า DTAC 25 MHzที่ไม่ได้ใช้มาประมูล______________________________________


(เพิ่มเติม)
1....   อนุดิษฐ์ สั่ง TOT CAT เปลื่ยนวิธี เช่าเป็นลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ++ อ้างเพื่อเป็นหลักประกันความมั่งคงทางการสื่อสารของชาติ!!
2....   CAT ( การเงินไกลจะมีปัญหา2ปีไม่รู้รายได้ที่แน่ชัด เพราะ เช็ครายได้ 3G 850 ไม่ได้) จี้ คลังและกฤษฏีกา ยอมรับสัมปทานจำแลงถูกต้อง ไม่กี่ยว พรบ.รวมทุน
3....   กรรมการ กสท. (กสทช.) คิดต่าง ต้องแก้มัสต์แครีใหม่(จอไม่ดำ)ให้ลึก ให้ออกอากาศภาคพื้นดินเท่านั้น ดูผ่านดาวเทียมจ่ายเพิ่ม
17 เมษยน 2556 CAT ( การเงินไกลจะมีปัญหา2ปีไม่รู้รายได้ที่แน่ชัด เพราะ เช็ครายได้ 3G 850 ไม่ได้) จี้ คลังและกฤษฏีกา ยอมรับสัมปทานจำแลงถูกต้อง ไม่กี่ยว พรบ.รวมทุน
ประเด็นหลัก


ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันที่ 12 เม.ย. กสท ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฏีกา ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหมเพื่อให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิตรซ์ ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า การทำสัญญาดังกล่าวเข้าข่ายพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) หรือไม่

การหารือดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ของ กสท มูลค่า 29,000 ล้านบาท

การทำหนังสือขึ้นนี้ เกิดจากที่ได้หารือไปยังกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น กสท 100% แล้วแต่กระทรวงการคลังพิจารณาตอบข้อหารือไม่ได้ โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่ยังเห็นแตกต่างกันว่า การใช้คลื่นความถี่ ถือเป็นการใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือไม่ บางหน่วยงานแจ้งว่าเป็น แต่บางหน่วยงานแจ้งว่าไม่ได้เป็น ฉะนั้นจึงต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฏีการพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ระบุว่า ต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นสำหรับสัญญา 3 จี ดังกล่าว เพื่อ กสท จะได้เดินหน้าการทำธุรกิจ เนื่องจากเวลาผ่านไปกว่า 2 ปี กสท ก็ยังรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการไม่ได้ หากปล่อยเวลาให้ผ่านไปจะสูญเสียรายได้ปีละ 20,000 -25,000 ล้านบาท และอาจมีผลต่อฐานะการเงินของ กสท ด้วย


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130417/500147/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8
%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B
8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-
%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E
0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%
B2.html


________________________________________

17 เมษยน 2556 อนุดิษฐ์ สั่ง TOT CAT เปลื่ยนวิธี เช่าเป็นลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ++ อ้างเพื่อเป็นหลักประกันความมั่งคงทางการสื่อสารของชาติ!!
ประเด็นหลัก


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปพิจารณาทบทวนการเช่าวงจรต่างประเทศ (เกตเวย์) ใหม่ โดยให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่ามาเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการเช่า และการลงทุนแล้ว มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน ฉะนั้นการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ แล้ว ทีโอ ที และ กสท มีทรัพยสินเพิ่มขึ้น จะเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้? นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียวทั้งนี้ให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่าเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเปรียบเทียบมูลค่าการเช่าและการลงทุนแล้วใกล้เคียงกัน แต่การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ทีโอที และกสท จะมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียว

“การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ นอกจากทีโอที และกสท จะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้ว ยังสร้างความมั่นคงให้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศด้วย เพราะจะมีทางเลือกเชื่อมต่อวงจรต่างประเทศหลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังขยายไปให้บริการประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย โดย กสท และทีโอที ต้องเป็นคอนซอร์เตียมเข้าไปให้บริการในต่างประเทศ เพื่อมิให้แข่งขัน แย่งลูกค้ากันเอง ควรผนึกกำลังกันสร้างรายได้”

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต่อเนื่อง เป็นไปตามการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอดีตการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ในประเทศ แต่ปัจจุบันใช้เว็บไซต์ต่างประเทศ จากเดิมมีสัดส่วนการใช้เว็บไซต์ในประเทศ 70% ต่างประเทศ 30% ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศ 80% และเว็บไซต์ในประเทศ 20%

ดังนั้นการขยายการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อรองรับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น คาดว่ายอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใกล้ทะลุ 30 ล้านคนhttp://www.naewna.com/business/48655
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130417/500147/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8
%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B
8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-
%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E
0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%
B2.html________________________________________

17 เมษยน 2556 กรรมการ กสท. (กสทช.) คิดต่าง ต้องแก้มัสต์แครีใหม่(จอไม่ดำ)ให้ลึก ให้ออกอากาศภาคพื้นดินเท่านั้น ดูผ่านดาวเทียมจ่ายเพิ่ม
ประเด็นหลัก


กรรมการ กสท. บางรายเห็นว่า กสท. ต้องแก้ไขเรื่องเกณฑ์ มัสต์ แครีใหม่ ให้ออกอากาศภาคพื้นดินเท่านั้น หากผู้ประกอบการต้องการออกอากาศผ่านดาวเทียมต้องไปจ่ายค่าบริการเพิ่ม รวมทั้งต้องกำหนดเกณฑ์ มัสต์ แครี ให้ชัดเจนมากขึ้น ว่าการกำหนดให้ออกอากาศครอบคลุมดาวเทียมนั้น จะรวมดาวเทียมระบบซีแบนด์ เคยูแบนด์ และเลือกใช้ดาวเทียมดวงอื่นนอกจากดาวเทียมไทยคมได้หรือไม่ จากปัจจุบันที่ได้ประโยชน์เพียงรายเดียวจากทีวีดิจิตอล

“หาก กสท. ยังไม่ยอมปรับเกณฑ์ มัสต์ แครีใหม่ แต่ให้ออกอากาศทีวีดิจิตอลทุกช่องทางทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียมเหมือนเดิม เชื่อว่าจะไม่สามารถออกอากาศทีวีดิจิตอลในปีนี้ได้แน่นอน เพราะมีปัญหาช่องสัญญาณดาวเทียมของไทยคมรับได้ไม่หมด”

ขณะเดียวกัน เกณฑ์มัสต์ แครีของ กสท. ในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขเรื่องปัญหาจอดำในการออกอากาศที่เอกชนได้รับลิขสิทธิ์ที่สำคัญได้ เช่น การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ที่ยังเกิดปัญหาจอดำ รวมถึงกรณีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโร และออกอากาศในฟรีทีวี แต่มีปัญหาจอดำในเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่สามารถบังคับให้แกรมมี่ต้องออกอากาศในทุกช่องทางตามเกณฑ์ มัสต์ แครี ที่ประกาศไว้


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/216585/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0
%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9
B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%
B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5
%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B
8%81

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.