Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 เมษายน 2556 ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 17/04/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 17/04/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... อนุดิษฐ์ สั่ง TOT CAT เปลื่ยนวิธี เช่าเป็นลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ++ อ้างเพื่อเป็นหลักประกันความมั่งคงทางการสื่อสารของชาติ!!
2.... กรรมการ กสท. (กสทช.) คิดต่าง ต้องแก้มัสต์แครีใหม่(จอไม่ดำ)ให้ลึก ให้ออกอากาศภาคพื้นดินเท่านั้น ดูผ่านดาวเทียมจ่ายเพิ่ม
ประเด็นหลัก

17 เมษยน 2556 อนุดิษฐ์ สั่ง TOT CAT เปลื่ยนวิธี เช่าเป็นลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ++ อ้างเพื่อเป็นหลักประกันความมั่งคงทางการสื่อสารของชาติ!!
ประเด็นหลัก

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไปพิจารณาทบทวนการเช่าวงจรต่างประเทศ (เกตเวย์) ใหม่ โดยให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่ามาเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการเช่า และการลงทุนแล้ว มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน ฉะนั้นการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ แล้ว ทีโอ ที และ กสท มีทรัพยสินเพิ่มขึ้น จะเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้? นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่าเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเปรียบเทียบมูลค่าการเช่าและการลงทุนแล้วใกล้เคียงกัน แต่การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ทีโอที และกสท จะมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียว

“การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ นอกจากทีโอที และกสท จะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้ว ยังสร้างความมั่นคงให้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศด้วย เพราะจะมีทางเลือกเชื่อมต่อวงจรต่างประเทศหลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังขยายไปให้บริการประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย โดย กสท และทีโอที ต้องเป็นคอนซอร์เตียมเข้าไปให้บริการในต่างประเทศ เพื่อมิให้แข่งขัน แย่งลูกค้ากันเอง ควรผนึกกำลังกันสร้างรายได้”

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต่อเนื่อง เป็นไปตามการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอดีตการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ในประเทศ แต่ปัจจุบันใช้เว็บไซต์ต่างประเทศ จากเดิมมีสัดส่วนการใช้เว็บไซต์ในประเทศ 70% ต่างประเทศ 30% ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศ 80% และเว็บไซต์ในประเทศ 20%

ดังนั้นการขยายการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อรองรับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น คาดว่ายอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใกล้ทะลุ 30 ล้านคน

http://www.naewna.com/business/48655
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130417/500147/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8
%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B
8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-
%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E
0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%
B2.html

________________________________________

17 เมษยน 2556 กรรมการ กสท. (กสทช.) คิดต่าง ต้องแก้มัสต์แครีใหม่(จอไม่ดำ)ให้ลึก ให้ออกอากาศภาคพื้นดินเท่านั้น ดูผ่านดาวเทียมจ่ายเพิ่ม
ประเด็นหลัก

กรรมการ กสท. บางรายเห็นว่า กสท. ต้องแก้ไขเรื่องเกณฑ์ มัสต์ แครีใหม่ ให้ออกอากาศภาคพื้นดินเท่านั้น หากผู้ประกอบการต้องการออกอากาศผ่านดาวเทียมต้องไปจ่ายค่าบริการเพิ่ม รวมทั้งต้องกำหนดเกณฑ์ มัสต์ แครี ให้ชัดเจนมากขึ้น ว่าการกำหนดให้ออกอากาศครอบคลุมดาวเทียมนั้น จะรวมดาวเทียมระบบซีแบนด์ เคยูแบนด์ และเลือกใช้ดาวเทียมดวงอื่นนอกจากดาวเทียมไทยคมได้หรือไม่ จากปัจจุบันที่ได้ประโยชน์เพียงรายเดียวจากทีวีดิจิตอล

“หาก กสท. ยังไม่ยอมปรับเกณฑ์ มัสต์ แครีใหม่ แต่ให้ออกอากาศทีวีดิจิตอลทุกช่องทางทั้งภาคพื้นดินและดาวเทียมเหมือนเดิม เชื่อว่าจะไม่สามารถออกอากาศทีวีดิจิตอลในปีนี้ได้แน่นอน เพราะมีปัญหาช่องสัญญาณดาวเทียมของไทยคมรับได้ไม่หมด”

ขณะเดียวกัน เกณฑ์มัสต์ แครีของ กสท. ในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขเรื่องปัญหาจอดำในการออกอากาศที่เอกชนได้รับลิขสิทธิ์ที่สำคัญได้ เช่น การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ที่ยังเกิดปัญหาจอดำ รวมถึงกรณีของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลยูโร และออกอากาศในฟรีทีวี แต่มีปัญหาจอดำในเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไม่สามารถบังคับให้แกรมมี่ต้องออกอากาศในทุกช่องทางตามเกณฑ์ มัสต์ แครี ที่ประกาศไว้

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/216585/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0
%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9
B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%
B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5
%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B
8%81

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.