Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 เมษยน 2556 (เกาะติดประมูล4G) ปลายเดือนนี้ ประชุมคณะอนุกรรมการอีกครั้ง!!! ฝันมีความคิดนำคลื่นว่า DTAC 25 MHz 1800-MHz ที่ไม่ได้ใช้มาประมูล

ประเด็นหลักคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกสทช.ดำรงตำแหน่งประธาน นายสุทธิพล ทวีชัยการ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร และอนุกรรมการที่เหลืออีก 8 คน ซึ่งจะมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประมูล จำนวนถือครองคลื่นความถี่ ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ กำหนดราคาเริ่มต้นประมููล รูปแบบประมูล รวมถึงจัดกลุ่มคลื่นความถี่ การกำหนดเพดานถือครองคลื่น รวมทั้งสรุปข้อสารสนเทศ (ไอเอ็ม) สำหรับใช้ประมูลคลื่น1800 โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี

ที่ประชุมบอร์ดกทค.ที่ผ่านมา ยังตั้งคณะทำงานเยียวยาผลกระทบเกิดจากการสิ้นสุดสัมปทานมือถือของทรูมูฟ และดีพีซี ที่สัญญาจะสิ้นสุด 15 ก.ย.นี้ มีนายสงขลา วิชัยขัทคะ เป็นประธาน มีหน้าที่ศึกษาความชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ดูแลลูกค้าที่ใช้คลื่น1800 ช่วงเปลี่ยนผ่านจากสัมปทานไปสู่ใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะไม่ใช่ลักษณะการขยายระยะเวลาให้สัมปทานแก่เอกชนต่อไป แต่จะเป็นลักษณะกำหนดมาตรการเยียวยาช่วงเปลี่ยนผ่าน

"เราจะไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ และยังคงใช้บริการได้ตามเดิม หรือไม่เกิดกรณีซิมดับ ซึ่งคณะทำงานจะต้องศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.นี้ หรือก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด 3 เดือน รวมถึงศึกษาประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งคณะทำงานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 ซึ่งมีนายแก้วสรร อติโพธิ เป็นประธาน มีหน้าที่สร้่างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคทีใช้บริการในปัจจุบัน 17 ล้านเลขหมาย การหาช่องทางการเพื่ออำนวยความสะดวกในโอนย้้ายเลขหมาย พร้อมกันนี้คณะทำงานจะต้องกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งแบบบัตรเติมเงิน (พรีเพด) และแบบลงทะเบียน (โพสต์เพด) ขณะเดียวกันจะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) อย่างต่อเนื่อง

Jesada Sivaraks, secretary to the NBTC's vice-chairman, said the watchdog is asking the second-ranked mobile operator DTAC to return its unused 25 MHz in the 1800-MHz band in order to auction it simultaneously with those of True Move and DPC.

But the NBTC has no authority to force DTAC to return the frequency, as its concession will expire in five years.

DTAC owns 50 MHz of the spectrum, but the company runs only 25 MHz under a concession with CAT Telecom due to expire in 2018.

"If we could obtain the unused 25 MHz from DTAC, it would give us much more flexibility to reallocate the spectrum slot in order to better handle existing 2G users after the concessions end," said Mr Jesada.

He said the planned 4G auction may offer two licences, consisting of 15 MHz of bandwidth each. The winners could obtain an additional 10 MHz each for providing 2G services.

The winners would be allowed to gradually migrate their customers from 2G to 4G in the long run.

True Move and DPC have a combined 18 million customers using 2G services.

At least 10 million customers would still use the services after concessions expire, said Mr Jesada.

The NBTC's telecom committee set up a subcommittee in March to oversee the reallocation of the 1800-MHz frequency. It is responsible for drafting an information memo on the 1800-MHz band, evaluating the spectrum value and setting a reserve price for spectrum slots.


________________________________________NBTC seeks easier move to 4G service
The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) plans to allow the winners of its 4G mobile auction on the 1800-megahertz frequency to run 2G mobile services on networks whose concessions are set to expire this year.

The regulator has scheduled an auction for 25-MHz slots of the 1800-MHz frequency by September next year, after True Move and Digital Phone Co (DPC) return their spectrum to the NBTC once their concessions expire in September.

Jesada Sivaraks, secretary to the NBTC's vice-chairman, said the watchdog is asking the second-ranked mobile operator DTAC to return its unused 25 MHz in the 1800-MHz band in order to auction it simultaneously with those of True Move and DPC.

But the NBTC has no authority to force DTAC to return the frequency, as its concession will expire in five years.

DTAC owns 50 MHz of the spectrum, but the company runs only 25 MHz under a concession with CAT Telecom due to expire in 2018.

"If we could obtain the unused 25 MHz from DTAC, it would give us much more flexibility to reallocate the spectrum slot in order to better handle existing 2G users after the concessions end," said Mr Jesada.

He said the planned 4G auction may offer two licences, consisting of 15 MHz of bandwidth each. The winners could obtain an additional 10 MHz each for providing 2G services.

The winners would be allowed to gradually migrate their customers from 2G to 4G in the long run.

True Move and DPC have a combined 18 million customers using 2G services.

At least 10 million customers would still use the services after concessions expire, said Mr Jesada.

The NBTC's telecom committee set up a subcommittee in March to oversee the reallocation of the 1800-MHz frequency. It is responsible for drafting an information memo on the 1800-MHz band, evaluating the spectrum value and setting a reserve price for spectrum slots.


_____________________________________กสทช.นัดถกแผนประมูล'4จี'ปลายเดือนนี้

โดย : ปานฉัตร สินสุข

คณะอนุกรรมการประมูล 4จี รอ "ธเรศ" ลงนามแต่งตั้งเป็นทางการ พร้อมเดินหน้ากำหนดแนวทางประมูล 4จี คลื่น 1800 เมกะเฮิรตช์ทันที


คณะอนุกรรมการประมูล 4จี รอ "ธเรศ" ลงนามแต่งตั้งเป็นทางการพร้อมเดินหน้ากำหนดแนวทางประมูล 4จี คลื่น 1800 เมกะเฮิรตช์ทันที คาดเริ่มหารือนัดแรกสิ้น เม.ย.นี้ ด้าน "เศรษฐพงค์" ระบุตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปเยียวยาลูกค้าทรูมูฟ-ดีพีซี 17 ล้านรายต้องได้ข้อสรุปใน 3 เดือน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.วันที่ 19 เม.ย.นี้ คาดว่าจะลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตร์ซ เพื่อให้บริการ 4จี (แอลทีอี) ซึ่งพล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช.จะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง

อย่างไรก็ดี แม้มติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้อนุมัติคณะอนุกรรมการฯดังกล่าวไปตั้งแต่ 20 มี.ค.แล้ว แต่การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานจะเริ่มหลังจากลงนามแต่งตั้งเป็นทางการ และคาดว่าปลาย เม.ยนี้ จะสามารถนัดประชุมนัดแรกได้แน่นอน ซึ่งกสทช.มั่นใจว่า การกำหนดรูปแบบประมูล 4จี บนคลื่น1800 จะแล้วเสร็จก่อนสัมปทานบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) สิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ดกทค.เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิตร์ซ เพื่อให้บริการ 4จี ด้วยเทคโนโลยีแอลทีอี เพื่อเตรียมพร้อมบริหารคลื่นความถี่ และใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ของทรัพยากรของชาติ และเป็นไปตามมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553

คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว ประกอบด้วย พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกสทช.ดำรงตำแหน่งประธาน นายสุทธิพล ทวีชัยการ นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร และอนุกรรมการที่เหลืออีก 8 คน ซึ่งจะมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประมูล จำนวนถือครองคลื่นความถี่ ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ กำหนดราคาเริ่มต้นประมููล รูปแบบประมูล รวมถึงจัดกลุ่มคลื่นความถี่ การกำหนดเพดานถือครองคลื่น รวมทั้งสรุปข้อสารสนเทศ (ไอเอ็ม) สำหรับใช้ประมูลคลื่น1800 โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 1 ปี

ที่ประชุมบอร์ดกทค.ที่ผ่านมา ยังตั้งคณะทำงานเยียวยาผลกระทบเกิดจากการสิ้นสุดสัมปทานมือถือของทรูมูฟ และดีพีซี ที่สัญญาจะสิ้นสุด 15 ก.ย.นี้ มีนายสงขลา วิชัยขัทคะ เป็นประธาน มีหน้าที่ศึกษาความชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ดูแลลูกค้าที่ใช้คลื่น1800 ช่วงเปลี่ยนผ่านจากสัมปทานไปสู่ใบอนุญาตเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะไม่ใช่ลักษณะการขยายระยะเวลาให้สัมปทานแก่เอกชนต่อไป แต่จะเป็นลักษณะกำหนดมาตรการเยียวยาช่วงเปลี่ยนผ่าน

"เราจะไม่ให้ลูกค้าได้รับผลกระทบ และยังคงใช้บริการได้ตามเดิม หรือไม่เกิดกรณีซิมดับ ซึ่งคณะทำงานจะต้องศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.นี้ หรือก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด 3 เดือน รวมถึงศึกษาประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งคณะทำงานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 ซึ่งมีนายแก้วสรร อติโพธิ เป็นประธาน มีหน้าที่สร้่างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคทีใช้บริการในปัจจุบัน 17 ล้านเลขหมาย การหาช่องทางการเพื่ออำนวยความสะดวกในโอนย้้ายเลขหมาย พร้อมกันนี้คณะทำงานจะต้องกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งแบบบัตรเติมเงิน (พรีเพด) และแบบลงทะเบียน (โพสต์เพด) ขณะเดียวกันจะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) อย่างต่อเนื่อง

"เราจะไม่ได้ลูกค้าได้รับผลกระทบ และยังคงใช้บริการได้ตามเดิม หรือไม่เกิดกรณีซิมดับ ซึ่งคณะทำงานจะต้องศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.นี้ หรือก่อนสัญญาสัมปทานสิ้นสุด 3 เดือน รวมถึงศึกษาประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งคณะทำงานการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 ซึ่งมีนายแก้วสรร อติโพธิ เป็นประธาน มีหน้าที่สร้่างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคทีใช้บริการในปัจจุบัน 17 ล้านเลขหมาย การหาช่องทางการเพื่ออำนวยความสะดวกในโอนย้้ายเลขหมาย พร้อมกันนี้คณะทำงานจะต้องกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทั้งแบบบัตรเติมเงิน (พรีเพด) และแบบลงทะเบียน (โพสต์เพด) ขณะเดียวกันจะต้องเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) อย่างต่อเนื่อง


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130417/500845/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B
8%8A.%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A54%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%
B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.