Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 เมษยน 2556 CAT ( การเงินไกลจะมีปัญหา2ปีไม่รู้รายได้ที่แน่ชัด เพราะ เช็ครายได้ 3G 850 ไม่ได้) จี้ คลังและกฤษฏีกา ยอมรับสัมปทานจำแลงถูกต้อง ไม่กี่ยว พรบ.รวมทุน

ประเด็นหลัก


ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันที่ 12 เม.ย. กสท ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฏีกา ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหมเพื่อให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิตรซ์ ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า การทำสัญญาดังกล่าวเข้าข่ายพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) หรือไม่

การหารือดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ของ กสท มูลค่า 29,000 ล้านบาท

การทำหนังสือขึ้นนี้ เกิดจากที่ได้หารือไปยังกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น กสท 100% แล้วแต่กระทรวงการคลังพิจารณาตอบข้อหารือไม่ได้ โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่ยังเห็นแตกต่างกันว่า การใช้คลื่นความถี่ ถือเป็นการใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือไม่ บางหน่วยงานแจ้งว่าเป็น แต่บางหน่วยงานแจ้งว่าไม่ได้เป็น ฉะนั้นจึงต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฏีการพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ระบุว่า ต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นสำหรับสัญญา 3 จี ดังกล่าว เพื่อ กสท จะได้เดินหน้าการทำธุรกิจ เนื่องจากเวลาผ่านไปกว่า 2 ปี กสท ก็ยังรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการไม่ได้ หากปล่อยเวลาให้ผ่านไปจะสูญเสียรายได้ปีละ 20,000 -25,000 ล้านบาท และอาจมีผลต่อฐานะการเงินของ กสท ด้วย

________________________________________


ไอซีทีสั่งทีโอที-กสทเปลี่ยนวิธี มุ่งลงทุนเกตเวย์แทนการเช่า

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


"อนุดิษฐ์"แบ่งเค้กวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ทีโอที-กสท” เลิกเช่า เน้นลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่ม รับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตทะลุ 60 ล้านบาท


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ บมจ.ทีโอที และบมจ. กสท โทรคมนาคม ไปพิจารณาทบทวนการเช่าวงจรต่างประเทศ (เกตเวย์) ใหม่

ทั้งนี้ให้เปลี่ยนจากวิธีการเช่าเป็นการลงทุนแทน เนื่องจากเปรียบเทียบมูลค่าการเช่าและการลงทุนแล้วใกล้เคียงกัน แต่การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ ทีโอที และกสท จะมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการนำทรัพย์สินนั้นมาสร้างรายได้นอกจากการจ่ายค่าเช่าเพียงอย่างเดียว

การลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ นอกจากทีโอที และกสท จะได้ทรัพย์สินเป็นของตัวเองแล้ว ยังสร้างความมั่นคงให้ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศด้วย เพราะจะมีทางเลือกเชื่อมต่อวงจรต่างประเทศหลากหลายช่องทาง อีกทั้งยังขยายไปให้บริการประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย โดย กสท และทีโอที ต้องเป็นคอนซอร์เตียมเข้าไปให้บริการในต่างประเทศ เพื่อมิให้แข่งขัน แย่งลูกค้ากันเอง ควรผนึกกำลังกันสร้างรายได้

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันความต้องการใช้วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต่อเนื่อง เป็นไปตามการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอดีตการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ในประเทศ แต่ปัจจุบันใช้เว็บไซต์ต่างประเทศ จากเดิมมีสัดส่วนการใช้เว็บไซต์ในประเทศ 70% ต่างประเทศ 30% ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศ 80% และเว็บไซต์ในประเทศ 20%

ดังนั้นการขยายการลงทุนวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องทำเพื่อรองรับความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น คาดว่ายอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใกล้ทะลุ 30 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วันที่ 12 เม.ย. กสท ทำหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฏีกา ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหมเพื่อให้บริการ 3จี บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิตรซ์ ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า การทำสัญญาดังกล่าวเข้าข่ายพ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 (พ.ร.บ.ร่วมทุน) หรือไม่

การหารือดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจน ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ของ กสท มูลค่า 29,000 ล้านบาท

การทำหนังสือขึ้นนี้ เกิดจากที่ได้หารือไปยังกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้น กสท 100% แล้วแต่กระทรวงการคลังพิจารณาตอบข้อหารือไม่ได้ โดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่ยังเห็นแตกต่างกันว่า การใช้คลื่นความถี่ ถือเป็นการใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือไม่ บางหน่วยงานแจ้งว่าเป็น แต่บางหน่วยงานแจ้งว่าไม่ได้เป็น ฉะนั้นจึงต้องส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฏีการพิจารณาให้ความเห็น เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ระบุว่า ต้องสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้นสำหรับสัญญา 3 จี ดังกล่าว เพื่อ กสท จะได้เดินหน้าการทำธุรกิจ เนื่องจากเวลาผ่านไปกว่า 2 ปี กสท ก็ยังรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการไม่ได้ หากปล่อยเวลาให้ผ่านไปจะสูญเสียรายได้ปีละ 20,000 -25,000 ล้านบาท และอาจมีผลต่อฐานะการเงินของ กสท ด้วย


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130417/500147/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8
%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0
%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-
%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B
8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-
%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E
0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%
B2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.