Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 เมษาบย 2556 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 18/04/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 18/04/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... AIS ยอมรับลูกค้าตนต้องมีSIMที่2 เป็นTRUE H // DTACมันใจคุณภาพสัญญาณยกเว้นรามคำแหง // TRUE H 3G สิ้นปี 18500 สถานนีฐาน
2.... AIS ชี้ LINE ผลกระทบกับรายได้DATAเพิ่ม ++ เชื่อปีนี้เกิดสงครามแย่งชิงลูกค้าให้ใช้บริการเป็นซิมที่ 2
3.... ICT เล่นงาน CAT 3Gแจงงบ 29,000ลบ.!! จึ้ใจCAT ต้องเปิดโอกาศ MVNO รายอื่นด้วย(หลังTRUEของเช่าความจุ97% ส่วนที่เหลือ MY บริหารเอง
______________________________________

18 เมษายน 2556 ICT เล่นงาน CAT 3Gแจงงบ 29,000ลบ.!! จึ้ใจCAT ต้องเปิดโอกาศ MVNO รายอื่นด้วย(หลังTRUEของเช่าความจุ97% ส่วนที่เหลือ MY บริหารเอง
ประเด็นหลัก


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ไอซีทียังไม่ได้รับหนังสือแสดงรายละเอียดแผนการขออนุมัติวงเงินสำหรับการขยายโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ 3จีเอชเอสพีเอบนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม ที่ทำร่วมกับ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น

ทั้งนี้ วงเงินที่ กสท จะเสนอขอมาต้องแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าจะนำไปใช้ส่วนใดบ้าง เช่น การขยายโครงข่าย 3จีย่านความถี่ดังกล่าวปีแรกที่ลงทุนจะมีสถานีฐานเพิ่มเป็นกี่แห่ง เป้าหมายทั้งหมดกี่แห่ง จำนวนฐานลูกค้าที่คาดไว้ รวมถึงคาดการณ์จุดคุ้มทุนของโครงการด้วย ซึ่ง กสท ต้องเสนอคู่ขนานไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ด้วย

พร้อมกำชับ กสท วางแผนธุรกิจโครงการบริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ 3จีให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่ให้รัฐต้องเสียเปรียบ และผู้ใช้บริการต้องไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งหลังจาก กสท ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มทรู แก้ไขสัญญา 6 ข้อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แล้ว การดำเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มทรูเป็นเพียงผู้ให้บริการบนโครงข่ายเสมือน (เอ็มวีเอ็นโอ) ให้ กสท เท่านั้น และเมื่อสัญญาฉบับใหม่แก้ไขเสร็จทรู จะเป็นเอ็มวีเอ็นโอรายหนึ่งของ กสท เท่านั้น

ส่วนปริมาณความจุโครงข่าย (คาปาซิตี้) ทั้งหมดที่มีอยู่จะต้องเปิดให้เอกชนรายอื่นเข้าทำตลาดได้ด้วย


โดยเฉพาะกรณีที่กสทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มทรูในการแก้ไขสัญญา 6 ข้อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) คือการดำเนินธุรกิจโทรศัพท์ 3G ดังกล่าว กลุ่มทรูเป็นได้แค่ผู้ให้บริการบนโครงข่ายเสมือน (MVNO) ให้ กสท เท่านั้น และเมื่อสัญญาฉบับใหม่แก้ไขเสร็จกลุ่มทรูจะเป็นได้แค่ MVNO รายหนึ่งของกสท พร้อมทั้งเปิดให้เอกชนรายอื่นสามารถเข้ามาให้บริการในลักษณะเดียวกับกลุ่มทรูได้

'แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ กสท มีรายได้เข้ามาทดแทนรายได้สัมปทานที่จะหายไป เพราะว่า กสท สามารถแบ่งสัดส่วนคาปาซิตี้ ให้เอกชนรายอื่นให้บริการในลักษณะ MVNO ได้เช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของ กสท'

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
11 เมษายน 2556 (แก้ CAT TRUEผ่านไป282วันแล้ว) TRUE H ขอเช่าใช้โครงข่าย CAT เพิ่มขึ้นจากเดิม 80% รองรับลูกค้า13.33 ล้านราย เป็น 97% ส่วนที่เหลือ MY บริหารเอง

http://somagawn.blogspot.com/2013/04/11-2556-cat-true282-true-h-cat-80-1333.htmlสำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130418/500903/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B
8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AA
%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%
B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A3%E0%B8%88%E0%B8%B5-
%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%
B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E.%E0%B8%A3.%E0%B8%9A.%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8
%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99.html
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000046449
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130418/500903/%E4%CD%AB%D5%B7%D5%E0%A2%E9%C1
%A1%CA%B7%A2%CD%CD%B9%D8%C1%D1%B5%D4%A7%BA3%A8%D5-
%B5%E9%CD%A7%E0%A4%C5%D5%C2%C3%EC%BE.%C3.%BA.%C3%E8%C7%C1%B7%D8%B9%A1%E8%CD%
B9.html


_____________________________________

18 เมษายน 2556 AIS ชี้ LINE ผลกระทบกับรายได้DATAเพิ่ม ++ เชื่อปีนี้เกิดสงครามแย่งชิงลูกค้าให้ใช้บริการเป็นซิมที่ 2
ประเด็นหลัก** "ไลน์" ทำให้เกิดผลกระทบ
แอพพลิเคชัน "ไลน์" นั้นให้ลูกค้าสามารถโทรฟรีได้ แต่ เอไอเอส กลับมองเป็นบวกแม้จำนวนผู้ใช้ SMS น้อยลงแต่ปริมาณการใช้ดาต้าเพิ่มมากขึ้น บางประเทศการใช้ "ไลน์" มีปริมาณที่มากขึ้น แต่ในบ้านเราการใช้ ดาต้า (ข้อมูล) มีเพียง 30% ต้องยอมรับว่าบริการประเภทนี้ คือ Killer Application หากแต่ยังมีกรณีศึกษาบริการ Whatsapp ช่วงนั้นได้รับความนิยมมากแต่อยู่ ๆ Whatsapp กับด้อยค่าลง โดย "ไลน์" เข้ามาแทนที่ดังนั้นแนวโน้มของ "ไลน์" จะเป็นอย่างไรนั้นต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปี
** 3 จี มีผลให้บริการดาต้าเติบโต
เทคโนโลยีระบบ 3 จีในประเทศไทยมาช้า แต่อุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน และ แท็บเลต ได้เข้ามากระตุ้นตลาดไปล่วงหน้าแล้วแม้ในช่วงที่ผ่านมามีข้อจำกัด แต่ในช่วงที่เยาวชนกำลังเติบโตจะได้ประโยชน์เพราะได้ใช้ระบบ 3 จี ที่สำคัญอุปกรณ์ที่รองรับระบบ 3 จี คือ แท็บเลต และ โทรศัพท์เคลื่อนที่มีราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกัน
** จำนวนผู้ใช้บริการ
สำหรับบริการ อี-แม็กกาซีน ที่ เอไอเอส ได้เปิดตัวไปแล้วนั้นมีจำนวนสมาชิก 3-4 แสนราย , AIS Movie Store ประมาณ 1 แสนราย เป็นต้น เหตุผลที่จำนวนผู้ใช้มีอัตราไม่สูงนักก็เนื่องจากว่าเรื่องของสัญญาณเครือข่ายแล้ว ยังมีบริการประเภท นอนพรีเมียม (non premium) คือ ให้โหลดดูหนังฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าบริการ 3 จี เปิดตัวอย่างเป็นทางการบรรดาเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะไล่ให้ผู้ให้บริการที่อยู่ใต้ดินต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เช่นเดียวกัน และ ถ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนอนพรีเมียมก็ต้องปิดตัวลงเช่นเดียวกัน
*** การแข่งขันในปีนี้
สำหรับบรรยากาศแข่งขันเชื่อว่าบรรดาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หากลยุทธ์ให้ลูกค้าเหล่านี้เข้ามาใช้บริการแม้ลูกค้าจะมีเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเบอร์ประจำตัวแล้วเชื่อว่าต้องมีกลยุทธ์เชิญชวนให้ลูกค้าค่ายอื่นเข้ามาใช้บริการเป็นหมายเลขที่สองอย่างกรณีของ ดาต้าซิม เพื่อใช้ใน ไอแพด หรือ ไอโฟน เชื่อว่าจะเกิดสงครามแย่งชิงลูกค้าให้ใช้บริการเป็นซิมที่ 2 และ อัตราค่าบริการที่น่าสนใจ เชื่อว่าน่าจะมีการแข่งขันในส่วนนั้นมากกว่า แต่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีคุณภาพเครือข่ายที่ดีกว่ากัน


สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178973%3A-30--3-&catid=123%3A2009-02-08-11-44-33&Itemid=491


_____________________________________


18 เมษายน 2556 AIS ยอมรับลูกค้าตนต้องมีSIMที่2 เป็นTRUE H // DTACมั่นใจคุณภาพสัญญาณยกเว้นรามคำแหง // TRUE H 3G สิ้นปี 18500 สถานนีฐาน
ประเด็นหลัก

-"เอไอเอส"รับมีปัญหาจริง
ต่อเรื่องนี้นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ยอมรับกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า สัญญาณการให้บริการอินเตอร์เน็ตบนมือถือมีปัญหาจริง เนื่องจากว่าความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากปริมาณผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีจำนวนมาก ดังนั้นต้องรอความถี่ใหม่ คือ คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) พร้อมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม 2556
อย่างไรก็ตามเมื่อ เอไอเอส เปิดให้บริการคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์อย่างเป็นทางการแล้ว และ ผู้ใช้บริการบางส่วนโอนย้ายมาใช้เครือข่ายใหม่จะทำให้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์มีช่องว่างเพียงพอที่จะให้บริการได้คล่องตัวมากขึ้น

ขณะที่นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด ของ เอไอเอส กล่าวเสริมว่า ทราฟฟิกการใช้งานของ เอไอเอส ขณะนี้ค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากปริมาณลูกค้าใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือมีจำนวนการใช้งานมาก และยอมรับว่าลูกค้าของ เอไอเอส ไปซื้อซิมของทรูมูฟ เอช เหมือนกันแต่เป็นการใช้งานเบอร์ที่สอง และจากการทำการสำรวจลูกค้าของ เอไอเอส ยังเชื่อมั่นในบริการและยังไม่มีการโอนย้ายเลขหมายเมื่อ เอไอเอส เปิดให้บริการระบบใหม่ก็จะกลับมาใช้งานเหมือนเดิม


สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการคลื่นความถี่ใหม่นั้น ได้เตรียมความพร้อมมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้วแต่สิ่งที่ เอไอเอส กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ก็คือการวางเครือข่ายและมีความเชื่อมั่นว่า เป็นเครือข่ายที่ดีที่สุด

นายสมชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับอัตราค่าบริการในระบบ 3 จีย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นั้น เอไอเอส ได้ทำตามกฎกติกาที่ กสทช. กำหนด คือ ค่าบริการถูกลง 15% หรือ อาจจะให้สิทธิ์พิเศษเกี่ยวกับของแถมที่มีมูลค่า 15% เช่น ค่าบริการ 899 บาทได้รับส่วนลด 15% หรือถ้าไม่รับส่วนลด เอไอเอส ให้โปรโมชันโทรฟรี 200 นาที หรือ เท่ากับส่วนลด 15%-ดีแทคลั่นไม่มีทางไม่มีปัญหา
ด้านนายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นไม่มีทางที่จะไม่มีปัญหาต้องตามแก้เป็นบางจุด อย่างกรณีบริเวณย่านรามคำแหงนั้นปัญหาเรื่องของพื้นที่ดังนั้น ดีแทค พยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการขยายระบบให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามล่าสุด กสทช.ได้จัดอันดับการให้บริการปรากฏว่า ดีแทค ติดอันดับดีสุดในการให้บริการทางด้านดาต้า หรือ ข้อมูล จากการสำรวจการให้บริการเครือข่าย 3จี ภายในกรุงเทพฯ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 พบว่า การให้บริการ 3G ของ ดีแทค ดีที่สุดใน 8 เขต จาก 11 เขตหลักในกรุงเทพฯ รวมกับรถไฟฟ้า และทางด่วน ส่วนอีก 5 เขตก็อยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการลงทุนเครือข่ายใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมา


-ทรูมูฟ เอชแจง ตั้งสถานีฐาน3จีคืบ
ก่อนหน้านี้นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทลูก คือ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ "ทรูมูฟ เอช" กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการติดตั้งสถานีฐาน 3จี บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ที่จะแล้วเสร็จ 13,500 สถานี ภายในสิ้นเดือนเมษายน ส่วนบนคลื่น 3 จีย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ คาดว่าจะติดตั้งเสร็จภายในสิ้นปีนี้ 5,000 สถานีฐาน ไม่นับรวมกับสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ติดตั้งในพื้นที่ใจกลางเมืองอีกไม่ต่ำกว่า 200 สถานีฐาน บนช่วงคลื่นความถี่ที่ให้บริการทั้งหมด
สำนักข่าวที่อ้างอิงในประเด็นนี้
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=179013%3A3&catid=85%3A2009-02-08-11-22-45&Itemid=417

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.