Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 เมษายน 2556 NATION ทำการเพิ่มทุน!!! 1,790,26 ล้านบาท เตรียมร่วมทุนกับผู้ประกอบการสื่อในพม่า เปิดหนังสือพิมพ์รายวันภาคภาษาอังกฤษ เดอะเนชั่น ในพม่า

ประเด็นหลัก


บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน (NMG) จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนท์) และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำหรับกรรมการและพนักงาน (ESOP) จากผู้ถือหุ้น วานนี้ (25 เม.ย.) เพื่อเตรียมความพร้อมเงินทุนรองรับการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประเภทช่องรายการธุรกิจ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


สำหรับผลการประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,790,26 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 873.30 ล้านบาท เป็น 2,663,57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,377.86 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1,647.74 ล้านหุ้น สัดส่วน 1 :1 ราคาหุ้นละ 1 บาท และรองรับออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,647.74 ล้านหุ้น และรองรับวอร์แรนท์อีสปให้ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 82.38 ล้านหุ้น ทั้งนี้บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.นี้

นายสุทธิชัย กล่าวว่า นอกจากนั้นปรากฏการณ์สำคัญของเครือเนชั่นในปีนี้ คือ การก้าวสู่การทำธุรกิจต่างประเทศอย่างเต็มตัว โดยเตรียมร่วมทุนกับผู้ประกอบการสื่อในพม่า เปิดหนังสือพิมพ์รายวันภาคภาษาอังกฤษ เดอะเนชั่น ในพม่า เดือนพ.ย. นี้


__________________________________________มติผู้ถือหุ้นไฟเขียวเนชั่นฯเพิ่มทุน


ผู้ถือหุ้นเนชั่นฯ ไฟเขียวแผนเพิ่มทุน 1.7 พันล้านบาท รุกทีวีดิจิทัล "สุทธิชัย หยุ่น"ลั่นพร้อมโตก้าวกระโดด

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด มหาชน (NMG) จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนท์) และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสำหรับกรรมการและพนักงาน (ESOP) จากผู้ถือหุ้น วานนี้ (25 เม.ย.) เพื่อเตรียมความพร้อมเงินทุนรองรับการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประเภทช่องรายการธุรกิจ โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการเครือเนชั่นกรุ๊ป กล่าวกับที่ประชุมว่า เนชั่นฯ มีความมุ่งมั่นกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาโดยตลอด ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจและนักลงทุนที่ร่วมเป็นเจ้าของเนชั่นฯ

"ปีที่แล้วผมสัญญากับท่านว่า ถึงเวลาที่เครือเนชั่นฯ จะกลับมา ฐานะการเงินของเราจะฟื้นตัว ในปีนี้ผมขอให้ความเชื่อมั่นกับท่านอีกครั้งว่า เราจะก้าวกระโดด และเติบโตอย่างยั่งยืน"

สำหรับผลการประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,790,26 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 873.30 ล้านบาท เป็น 2,663,57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,377.86 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.53 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1,647.74 ล้านหุ้น สัดส่วน 1 :1 ราคาหุ้นละ 1 บาท และรองรับออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,647.74 ล้านหุ้น และรองรับวอร์แรนท์อีสปให้ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 82.38 ล้านหุ้น ทั้งนี้บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.นี้

ผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,647.74 ล้านหน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยกำหนดราคาแปลงสิทธิซื้อหุ้น 1 บาทต่อหุ้น พร้อมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่าแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจำนวน 82.38 ล้านหน่วย ราคาแปลงสิทธิ 1 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ยังอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อชำระหนี้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับบรรยากาศการประชุม ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากกว่าที่ผ่านมา และพบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาก สะท้อนว่าเครือเนชั่นฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน และผู้ลงทุน ในการเข้าประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเปิดเสรีอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของไทย

นายสุทธิชัย กล่าวว่า การเข้าร่วมประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทัล นอกจากจะเป็นเป้าหมายสำคัญของปีนี้แล้วยังถือเป็น "คานงัด" ที่จะทำให้ เครือเนชั่น ก้าวออกจากข้อจำกัด และก้าวไปสู่ภูมิทัศน์ทางธุรกิจใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่มีความพร้อม

"เรามีดีเอ็นเอที่พร้อมขับเคลื่อนการเติบโต พลังทั้งหมดที่เรามีจะถูกปลดปล่อยเต็มที่ในสนามทีวีดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เราเป็น Game Changer และ เป็นคานงัดแห่งโอกาส ที่จะทำให้เครือเนชั่น ขยายธุรกิจไปได้อีกกว้างและไกล"

สำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2556 เครือเนชั่นฯ มุ่งสู่ “5Screens” หรือ 5 แพลตฟอร์ม ซึ่งจะทำให้มีสื่อที่ทรงพลังและครบถ้วนที่สุด ตั้งแต่สื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี สื่อดิจิทัล ผ่านคอมพิวเตอร์ มือถือ แทบเล็ต และสื่อใหม่สำหรับปีนี้ คือ Out of Home Media หรือ สื่อนอกบ้าน

"ปีนี้เราจะมุ่งเน้น Digitized Content แปลงคอนเทนท์ทั้งหมดที่เรามี ไปสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เข้าไปยังทุกแพลตฟอร์ม ผมมั่นใจว่าพลังของคอนเทนท์ที่ครอบคลุมทุกเซ็กเมนท์ ตั้งแต่คอนเทนท์ทั่วไป คอนเทนท์ทางธุรกิจ คอนเทนท์ด้านเยาวชนและการศึกษา เมื่อรวมกับพลังของสื่อที่ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม จะสร้างโมเมนตัมให้กับเครือเนชั่น"


นายสุทธิชัย กล่าวว่า นอกจากนั้นปรากฏการณ์สำคัญของเครือเนชั่นในปีนี้ คือ การก้าวสู่การทำธุรกิจต่างประเทศอย่างเต็มตัว โดยเตรียมร่วมทุนกับผู้ประกอบการสื่อในพม่า เปิดหนังสือพิมพ์รายวันภาคภาษาอังกฤษ เดอะเนชั่น ในพม่า เดือนพ.ย. นี้


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/20130426/502396/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%D4%BC%
EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF
%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%E0%B9%AA%
EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%B
F%BD%EF%BF%BD%D8%B9.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.