Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤษภาคม 2556 ตัวแทนกลุ่มกรีนหักมุมไม่ไปศาล!! ยืนหนังสือให้ทำตามเจตนารมณ์ใบอนุญาติ ลดราคาและมาตรฐาน345 kbps) ถ้าไม่ทำไป ป.ป.ช. ในมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (เอากรณี สั่งบัตรเติมเงินไร้วันกำหนดอายุ)
ประเด็นหลักตัวแทนกลุ่มกรีนได้ยื่นหนังสือให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช.เพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรการเปิดให้บริการ 3G และกรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน ที่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ โดยเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ กสทช.โดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขแนบท้ายการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ต้องลดค่าใช้บริการลงร้อยละ 15 จากอัตราปัจจุบัน แต่จากการตรวจสอบแพ็คเกจต่างๆ ที่ให้บริการ พบว่ายังไม่ปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค มีความเร็วสัญญาณอยู่ในระดับ 2G เท่านั้น เช่น แพ็คเกจทั้ง 3 ค่าย จำกัดความเร็วสูงสุดที่ 64 กิโลบิต 128 และ 256 กิโลบิต ตามลำดับ ทั้งที่ควรจะเป็น 345 กิโลบิต ตามที่ กสทช.กำหนดเกี่ยวกับ มาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
        ทั้งนี้ หาก กสทช.ไม่สามารถสั่งเอกชนให้ลดราคาได้ จะยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยเห็นว่า กสทช.ไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เหมือนกรณีปัญหาที่ห้ามกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
        นายฐากร ยืนยันว่า ข้อเรียกร้องทั้งหมดของกลุ่มกรีน เป็นสิ่งที่ กสทช.ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งประชาชนจะตรวจสอบค่าใช้บริการได้ลดลงจากอัตราปัจจุบันทุกโปรโมชั่น ร้อยละ15 หรือไม่ จากโปรโมชั่นที่ใช้อยู่เดิม เนื่องจากเป็นช่วงที่ครบกำหนด 1 เดือน ที่ 3 ค่ายมือถือเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ถ้าไม่ยินยอมลดค่าบริการ ทาง กสทช.จะใช้ขั้นตอนดำเนินการ 4 ขั้นตอนคือ มีหนังสือแจ้งเตือน ปรับ เพิกถอนใบอนุญาต และพักใช้ใบอนุญาตตามลำดับโทษที่กำหนด


วันนี้(14พ.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า   เมื่อเวลา 10 .00 น. สำนักงานกสทช.ได้รับหนังสือจากกลุ่มกรีนยื่นข้อเรียกร้อง 4 ประเด็นได้แก่ 1. ลดค่าบริการประเภทเสียงและข้อมูลลงไม่น้อยกว่า 15 % 2.ให้บริการ 3 จี ครอบคลุมพื้นที่ 50 % ภายใน 2 ปี และครอบคลุม 80% ภายใน 4 ปี 3. เพิ่มอัตราความเร็ว 354 กิโลบิท / วินาที (kbps) และ 4 .ห้ามกำหนดวันหมดอายุลูกค้าในระบบเติมเงินหรือ พรีเพด  ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานการเปิดบริการ 3 จี คลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ
______________________________________


"กลุ่มกรีน"ยื่น 4 ข้อ ร้องกสทช.ปฎิบัติเรื่อง 3 จี


กสทช.รับหนังสือกลุ่มกรีนเรียกร้อง 4 ข้อ ลดค่าบริการ15 % – พื้นที่ครอบคลุม – ความเร็วใช้บริการ – ห้ามกำหนดวันหมดอายุพรีเพด หากไม่ทำเตรียมฟ้องศาลปกครอง ด้านกสทช.แจงเดินหน้าปฎิบัติอยู่แล้ว
วันนี้(14พ.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่า   เมื่อเวลา 10 .00 น. สำนักงานกสทช.ได้รับหนังสือจากกลุ่มกรีนยื่นข้อเรียกร้อง 4 ประเด็นได้แก่ 1. ลดค่าบริการประเภทเสียงและข้อมูลลงไม่น้อยกว่า 15 % 2.ให้บริการ 3 จี ครอบคลุมพื้นที่ 50 % ภายใน 2 ปี และครอบคลุม 80% ภายใน 4 ปี 3. เพิ่มอัตราความเร็ว 354 กิโลบิท / วินาที (kbps) และ 4 .ห้ามกำหนดวันหมดอายุลูกค้าในระบบเติมเงินหรือ พรีเพด  ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานการเปิดบริการ 3 จี คลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ

สำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดของกลุ่มกรีนเป็นสิ่งที่ กสทช.ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งประชาชนจะตรวจสอบค่าใช้บริการได้ลดลงจากอัตราปัจจุบันทุกโปรโมชั่น 15 % หรือไม่ ให้โดยสังเกตจากใบแจ้งค่าใช้บริการ ในวันที่   7,  8 และ  9  มิถุนายนที่จะถึง ซึ่งเป็นช่วงกำหนดครบรอบ  1 เดือน ที่ค่ายมือถือเปิดให้บริการ  3 จี เป็นทางการ  หากค่ายมือถือไม่ดำเนินการลดค่าบริการตามกสทช. จะมีหนังสือแจ้งเตือน ปรับ เพิกถอนใบอนุญาต ตามลำดับโทษ


ด้านนายจาตุรันต์ บุญเบญจรัตน์  ผู้ประสานงานของกลุ่มกรีน กล่าวว่า หาก กสทช. ไม่สามารถสั่งเอกชนให้ลดราคาได้ ก็จะยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยเห็นว่า กสทช.ไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เหมือนกรณีปัญหา ที่ห้ามกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  พร้อมทั้งดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากมีความไม่ชอบมาพากลทั้งในส่วนของ กสทช.และบริษัทเอกชนผู้ประกอบการ ทางกลุ่มจะดำเนินการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมต่อศาลปกครอง

http://www.dailynews.co.th/technology/204443

____________________________________________________


กลุ่มกรีนยื่นหนังสือ กสทช. จี้รักษาสิทธิ์ผู้บริโภคใช้บริการ 3จี


“จาตุรันต์ บุญเบญจรัตน์” ตัวแทนกลุ่มกรีน ยื่นหนังสือ “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” เลขาฯ กสทช. ตรวจสอบมาตรการเปิดบริการ 3จี และกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน ลดค่าใช้บริการลง 15% หวังคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคและผลประโยชน์ประเทศชาติอย่างไร้วาระซ่อนเร้น...

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายจาตุรันต์ บุญเบญจรัตน์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มกรีน กล่าวว่า วันนี้เดินทางมายื่นหนังสือให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรการเปิดให้บริการ 3จี และกรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน ที่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ โดยเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของ กสทช.โดยตรง โดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขแนบท้ายการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3จี ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ต้องลดค่าใช้บริการลง 15% จากอัตราปัจจุบัน แต่จากการตรวจสอบแพ็กเกจต่างๆ ที่ให้บริการ พบว่ายังไม่ปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค มีความเร็วสัญญาณอยู่ในระดับ 2จี เท่านั้น เช่น แพ็กเกจทั้ง 3 ค่าย จำกัดความเร็วสูงสุดที่ 64kbps/128kbps และ 256 kbps ตามลำดับ ซึ่งความเร็วดังกล่าวเป็นแค่ความเร็วสูงสุดของ 2จี เท่านั้น ทั้งที่ควรจะเป็น 345 kbps ตามที่ กสทช. กำหนด เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ช่วยผู้ประสานงานกลุ่มกรีน กล่าวต่อว่า หาก กสทช. ไม่สามารถสั่งเอกชนให้ลดราคาได้ ก็จะยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยเห็นว่า กสทช. ไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เหมือนกรณีปัญหาที่ห้ามกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง นอกจากนี้ กรณีของเอไอเอสยังเป็นการเลี่ยงการลดราคาลง 15% แต่กลับเพิ่มปริมาณแต่ราคายังเป็นราคาเดิม ซึ่งถึงว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่ กสทช. ประกาศไว้ออกใบอนุญาต โดยกลุ่มกรีนเห็นว่า กสทช. มีอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 หาก กสทช. ไม่สามารถกำกับดูแลการให้บริการ 3จี และกรณีบัตรเติมเงินได้ ก็เท่ากับว่า กสทช.ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนอาจถูกกล่าวโทษต่อ ป.ป.ช.ได้

นายจาตุรันต์ กล่าวอีกว่า ทางกลุ่มกรีนจะดำเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด หากมีความไม่ชอบมาพากลทั้งในส่วนของ กสทช.และบริษัทเอกชนผู้ประกอบการ ทางกลุ่มจะดำเนินการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมต่อศาลปกครอง โดยศาลปกครองกำลังพิจารณาคำฟ้องกรณีการประมูล 3จี ที่เข้าข่ายไม่โปร่งใส และรวมทั้งกรณีที่ ป.ป.ช.กำลังไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.กรณีจัดประมูล 3จี ที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายฮั้วประมูล โดยหวังว่า กสทช.ในฐานะองค์กรอิสระกำกับดูแลจะปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและผลประโยชน์ของชาติอย่างไม่มีวาระซ่อนเร้น

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ยืนยันว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวของกลุ่มกรีน เป็นสิ่งที่ กสทช.ปฏิบัติอยู่แล้ว ทั้งนี้ ประชาชนจะตรวจสอบค่าใช้บริการได้ลดลงจากอัตราปัจจุบันทุกโปรโมชั่น 15% หรือไม่ โดยสังเกตจากใบแจ้งค่าใช้บริการ ในวันที่ 7 8 และ 9 มิ.ย.2556 ซึ่งเป็นช่วงกำหนดครบรอบ 1 เดือน ที่ทั้ง 3 ค่ายมือถือเปิดให้บริการ 3 จี เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการรายใดไม่ยินยอมลดค่าบริการทั้งเสียงและข้อมูลลง 15% ตามเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จะมีหนังสือไปถึงแน่นอน โดยจะมีขั้นตอนการลงโทษแจ้งเตือน ปรับตามปกครอง เพิกถอนใบอนุญาต และพักใช้ใบอนุญาต ตามลำดับ

สำหรับ กสทช. ได้ออกใบอนุญาตให้เอกชน เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2555 พร้อมกำหนดเงื่อนไขที่เอกชนต้องปฏิบัติตาม 4 ข้อ ได้แก่ ลดค่าบริการเสียงและดาต้าลง 15% ก่อนเปิดให้บริการ การให้บริการต้องครอบคลุมประชากร 50% ภายใน 2 ปี และ 80% ภายใน 4 ปี โดยอัตราความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ คือ 354 kbps และห้ามกำหนดวันหมดอายุของบริการแบบเติมเงินโดย: ไทยรัฐออนไลน์

http://m.thairath.co.th/content/tech/344724


____________________________________________________

กลุ่มกรีนร้อง กสทช.ตรวจสอบมาตรฐานความแรง 3G


       ตัวแทนกลุ่มกรีนได้ยื่นหนังสือให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงาน กสทช.เพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรการเปิดให้บริการ 3G และกรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน ที่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ โดยเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ กสทช.โดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขแนบท้ายการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ต้องลดค่าใช้บริการลงร้อยละ 15 จากอัตราปัจจุบัน แต่จากการตรวจสอบแพ็คเกจต่างๆ ที่ให้บริการ พบว่ายังไม่ปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค มีความเร็วสัญญาณอยู่ในระดับ 2G เท่านั้น เช่น แพ็คเกจทั้ง 3 ค่าย จำกัดความเร็วสูงสุดที่ 64 กิโลบิต 128 และ 256 กิโลบิต ตามลำดับ ทั้งที่ควรจะเป็น 345 กิโลบิต ตามที่ กสทช.กำหนดเกี่ยวกับ มาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม ประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
        ทั้งนี้ หาก กสทช.ไม่สามารถสั่งเอกชนให้ลดราคาได้ จะยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยเห็นว่า กสทช.ไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เหมือนกรณีปัญหาที่ห้ามกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
        นายฐากร ยืนยันว่า ข้อเรียกร้องทั้งหมดของกลุ่มกรีน เป็นสิ่งที่ กสทช.ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งประชาชนจะตรวจสอบค่าใช้บริการได้ลดลงจากอัตราปัจจุบันทุกโปรโมชั่น ร้อยละ15 หรือไม่ จากโปรโมชั่นที่ใช้อยู่เดิม เนื่องจากเป็นช่วงที่ครบกำหนด 1 เดือน ที่ 3 ค่ายมือถือเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ถ้าไม่ยินยอมลดค่าบริการ ทาง กสทช.จะใช้ขั้นตอนดำเนินการ 4 ขั้นตอนคือ มีหนังสือแจ้งเตือน ปรับ เพิกถอนใบอนุญาต และพักใช้ใบอนุญาตตามลำดับโทษที่กำหนด


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000057610&Keyword=3g

___________________________________________________จี้กสทช.สอบพรีเพด-ราคา3จี

กลุ่มกรีนร้อง กสทช. ห้ามค่ายมือถือตัดเงินพรีเพด เข้มงวดลดราคา 3จี 15% ขู่ละเว้นจะยื่น ป.ป.ช.

นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มการเมืองสีเขียว จะส่งตัวแทนเข้ายื่นเรื่องต่อนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วันที่ 14 พ.ค.นี้ เรียกร้องให้ กสทช.เอาจริงในการตรวจสอบผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง และไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค ทั้งเรื่องการกำหนดห้ามกำหนดวันหมดอายุในระบบบัตรเติมเงิน (พรีเพด) และการลดค่าบริการ 3จี ลง 15%

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้บัตรพรีเพดยังมีการกำหนดวันหมดอายุอยู่ และค่าบริการ 3จี ในภาพรวมไม่ได้ลดราคาลง 15% ตามเงื่อนไขแนบท้ายการออกใบอนุญาตให้บริการ 3จี

“กสทช.ควรดำเนินการกับผู้ประกอบการอย่างตรงไปตรงมาตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม ปี 2544 หากทำไม่ได้จะถูกร้องกล่าวโทษต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอน รวมทั้งกลุ่มกรีนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นต่อศาลปกครองด้วย” นายสุริยะใส กล่าว

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ด้านโทรคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3จี กล่าวว่า คณะทำงานจะใช้เวลา 15 วัน ในการตรวจสอบแพ็กเกจค่าบริการโทรศัพท์ 3จี ของผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค และบริษัท เรียลฟิวเจอร์ ว่าได้ลดราคาจากแพ็กเกจเดิม 15% ตามที่ กสทช.มีหนังสือแจ้งเตือนไปหรือไม่

ทั้งนี้ กสทช.มีการสุ่มตรวจหลายรูปแบบ คือ ตรวจสอบเอสเอ็มเอสแจ้งโปรโมชั่น อีเมล ใบปลิว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน จึงจะได้ข้อมูลครบ แต่ทุก 15 วัน จะรายงานผลให้ กสทช. รับทราบ หากเอกชนไม่ดำเนินการ มีโทษถึงพักหรือยกเลิกใบอนุญาต

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%
E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/222005/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9
%89%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%
E0%B8%94-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B23%E0%B8%88%E0%B8%B5

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.