Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤษภาคม 2556 ไทยคม ประกาศ เลือนไทยคม 6 เป็นปลายปี (วุ่นจัด++ เร่งหาดาวเทียมดาวเทียมดาวอื่นแทนก็ หลังจากขายช่องสัญญาณไปแล้ว


ประเด็นหลักเดิมดาวเทียมไทยคม 6 มีกำหนดการส่งดาวเทียมในช่วงกลางปี 2556 ล่าสุด บริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (Space Exploration Technologies Corporation- SpaceX) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร ได้แจ้งว่า เกิดความล่าช้าในกำหนดการส่งของดาวเทียมดวงอื่นที่มีลำดับการส่งขึ้นสู่วงโคจรก่อนดาวเทียมไทยคม 6 ทำให้กำหนดการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงปลายไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ของปีนี้

“การเลื่อนกำหนดการจัดส่งดาวเทียม ในการดำเนินธุรกิจดาวเทียมถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้  เพราะการยิงดาวเทียมแต่ละดวงมีปัจจัยหลายประการที่สามารถจะส่งผลกระทบต่อกำหนดการส่งดาวเทียม อย่างกรณีนี้ ก็เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการจัดส่งดาวเทียมดวงอื่นที่มีลำดับการส่งขึ้นสู่วงโคจรก่อนดาวเทียมไทยคม 6 แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหา เพราะการจัดสร้างดาวเทียมไทยคม 6 ยังคงเป็นไปตามแผนงานและขั้นตอนทางเทคนิคที่กำหนดไว้  และไทยคมก็สามารถจัดหาดาวเทียมมาให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าก่อนการส่งไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร” นางศุภจีกล่าว
          การจัดหาดาวเทียมมาให้บริการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ลูกค้าที่ใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมจะมีช่องใช้ตามความต้องการซึ่งเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมของประเทศ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการที่จะได้รับส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการของดาวเทียมดังกล่าว และในส่วนของไทยคมเองก็จะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาก่อนการยิงดาวเทียมไทยคม 6 อีกด้วย
          “การจัดหาดาวเทียมที่มีลักษณะทางเทคนิคที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีนั้น มิใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจดาวเทียมของทีมงานของไทยคม ประกอบกับความตั้งใจที่จะหาแนวทางดำเนินการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดโดยยึดถือประโยชน์ของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ทำให้ไทยคมประสบความสำเร็จในการจัดหาดาวเทียมเพื่อมาให้บริการในครั้งนี้” นางศุภจีกล่าวเพิ่มเติม
          ปัจจุบัน ไทยคม สามารถขายช่องสัญญาณล่วงหน้าบนดาวเทียมไทยคม 6 ได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ซึ่งดาวเทียมไทยคม 6 จะช่วยตอกย้ำความเป็นดาวเทียม Hotbird ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกของไทยคมต่อไป______________________________________


ไทยคม6 เลื่อนยิงไปปลายปี เร่งจัดหาดาวเทียมดวงอื่นมาให้บริการแทน ดีเดย์ก.ค.นี้


"ไทยคม"เร่งจัดหาดาวเทียมมาให้บริการรองรับธุรกิจบรอดแคสต์โตดีมานด์การใช้ช่องสัญญาณพุ่ง ทั้งยอมรับแผนจัดส่งไทยคม 6 เลื่อนจากกลางปีไปปลายปี

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานช่องสัญญาณของลูกค้า ไทยคมได้จัดหาดาวเทียมมาให้บริการที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกเป็นการชั่วคราวก่อนการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งตามแผนที่กำหนดไว้ ดาวเทียมดังกล่าวจะเริ่มให้บริการได้ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้

โดยดาวเทียมที่นำมาให้บริการชั่วคราวนี้ มีลักษณะทางเทคนิคที่เหมาะสมสามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ โดยเฉพาะการให้บริการด้านโทรทัศน์ดาวเทียมและการให้บริการตามกฎ Must Carry ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television; DTT) ของ กสทช.

และดาวเทียมดวงดังกล่าวจะเดินทางมาถึงตำแหน่งวงโคจรที่ 78.5 องศาตะวันออก และเริ่มให้บริการภายในปลายเดือนกรกฎาคมนี้   และเมื่อดาวเทียมไทยคม 6 ได้รับการส่งขึ้นสู่วงโคจรและพร้อมจะให้บริการแล้วก็จะย้ายดาวเทียมดวงนี้ออกไป ซึ่งการจัดหาดาวเทียมมาให้บริการในครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงไอซีทีแล้ว

เดิมดาวเทียมไทยคม 6 มีกำหนดการส่งดาวเทียมในช่วงกลางปี 2556 ล่าสุด บริษัท สเปซ เอ็กซพลอเรชั่น เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (Space Exploration Technologies Corporation- SpaceX) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้รับจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร ได้แจ้งว่า เกิดความล่าช้าในกำหนดการส่งของดาวเทียมดวงอื่นที่มีลำดับการส่งขึ้นสู่วงโคจรก่อนดาวเทียมไทยคม 6 ทำให้กำหนดการส่งดาวเทียมไทยคม 6 ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงปลายไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ของปีนี้

“การเลื่อนกำหนดการจัดส่งดาวเทียม ในการดำเนินธุรกิจดาวเทียมถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้  เพราะการยิงดาวเทียมแต่ละดวงมีปัจจัยหลายประการที่สามารถจะส่งผลกระทบต่อกำหนดการส่งดาวเทียม อย่างกรณีนี้ ก็เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการจัดส่งดาวเทียมดวงอื่นที่มีลำดับการส่งขึ้นสู่วงโคจรก่อนดาวเทียมไทยคม 6 แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นปัญหา เพราะการจัดสร้างดาวเทียมไทยคม 6 ยังคงเป็นไปตามแผนงานและขั้นตอนทางเทคนิคที่กำหนดไว้  และไทยคมก็สามารถจัดหาดาวเทียมมาให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าก่อนการส่งไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร” นางศุภจีกล่าว
          การจัดหาดาวเทียมมาให้บริการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ลูกค้าที่ใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมจะมีช่องใช้ตามความต้องการซึ่งเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมของประเทศ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการที่จะได้รับส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการของดาวเทียมดังกล่าว และในส่วนของไทยคมเองก็จะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาก่อนการยิงดาวเทียมไทยคม 6 อีกด้วย
          “การจัดหาดาวเทียมที่มีลักษณะทางเทคนิคที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีนั้น มิใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจดาวเทียมของทีมงานของไทยคม ประกอบกับความตั้งใจที่จะหาแนวทางดำเนินการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดโดยยึดถือประโยชน์ของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ทำให้ไทยคมประสบความสำเร็จในการจัดหาดาวเทียมเพื่อมาให้บริการในครั้งนี้” นางศุภจีกล่าวเพิ่มเติม
          ปัจจุบัน ไทยคม สามารถขายช่องสัญญาณล่วงหน้าบนดาวเทียมไทยคม 6 ได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ซึ่งดาวเทียมไทยคม 6 จะช่วยตอกย้ำความเป็นดาวเทียม Hotbird ที่ตำแหน่ง 78.5 องศาตะวันออกของไทยคมต่อไป

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1368519520

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.