Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤษภาคม 2556 Jaymart สร้างความสำคัญผู้ถือหุ้น กำไรปีนี้โต40% นอกจากนี้ยังเปิดสาขาเพิ่มอีกประมาณ 60 สาขา จากปีก่อนที่มี 220 สาขา


ประเด็นหลัก


นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART กล่าวว่า บริษัทมั่นใจว่ารายได้ทั้งปีจะเติบโตราว 40 % จากปีก่อนได้เช่นเดียวกับกำไรสุทธิ เนื่องจากธุรกิจหลักจากการขายสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเปิดสาขาเพิ่มอีกประมาณ 60 สาขา จากปีก่อนที่มี 220 สาขา และมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 280 สาขาในปีนี้

______________________________________


เจมาร์ทมั่นใจรายได้-กำไรปีนี้โต40%

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


เจมาร์ท มั่นใจรายได้ - กำไปีนี้โต 40% จากปีก่อน พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจมือถือพม่าภายใน 5 ปี

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART กล่าวว่า บริษัทมั่นใจว่ารายได้ทั้งปีจะเติบโตราว 40 % จากปีก่อนได้เช่นเดียวกับกำไรสุทธิ เนื่องจากธุรกิจหลักจากการขายสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเปิดสาขาเพิ่มอีกประมาณ 60 สาขา จากปีก่อนที่มี 220 สาขา และมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 280 สาขาในปีนี้

ส่วนการดำเนินธุรกิจในประเทศพม่าโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในกลางปีนี้ โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายาจะเปิดให้ได้ 20 สาขาในปีแรก ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายมือถือและอุปกรณ์สื่อสารที่ประเทศพม่าในระยะเวลาอีก 5 ปี และในอนาคตมีแผนลงทุนในประเทศอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนต่อไป

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130514/505508/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8
%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0
%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-
%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B
9%89%E0%B9%82%E0%B8%9540.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.