Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

2 พฤษภาคม 2556 (เหนื่อยใจแทนชาวไทย) สุทธิพล กทค. (เพิ่งจะระดมนักกฏหมาย ดูสัญญาการให้บริการ 3Gระหว่างผู้บริโภค ) บอกอย่าได้เป็นห่วงว่าว่า กทค.จะให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการไม่ทัน


ประเด็นหลักฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้ ต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจน หรือกรณีที่มีการให้บริการเสริมนอกเหนือจากการให้บริการปกติ ซึ่งถือว่าผู้ให้บริการเสริมเป็นผู้ร่วมให้บริการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น ตามแบบสัญญาที่ผู้ประกอบการส่งมาให้ กทค.พิจารณานั้น ยังไม่ได้ระบุว่าจะเรียกร้องจากผู้ให้บริการได้หรือไม่? และมีมุมมองจากกรรมการบางท่านว่าควรจะกำหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในฐานะตัวแทนของผู้ให้บริการเสริมด้วย ซึ่งตนเห็นว่าเป็นหลักการที่ดี แต่หากมองในแง่ข้อกฎหมายแล้ว ถ้าจะให้ไปบอกว่าผู้ให้บริการเสริมเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการก็คงจะไม่ใช่ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเสริม มิใช่เป็นแบบตัวการ ตัวแทน? ดังนั้นหากจะให้รับผิดร่วมกัน ก็ควรกำหนดให้ชัดลงไปเลยว่า ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเสริม มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ สิ่งที่เราดำเนินการนั้น เราได้ใช้ทีมกฎหมายโทรคมนาคมหลายชุด ทำงานร่วมกันในการระดมความคิดเห็นให้ได้ข้อยุติให้มากที่สุด แล้วก็จะรีบนำผลหารือและผลการปรับปรุงแบบสัญญาเข้าสู่การพิจารณาของ กทค.ในครั้งต่อไป และที่สำคัญผู้บริโภคจะต้องไม่ถุกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ 3 จี

“อย่าได้เป็นห่วงว่า กทค.จะให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการไม่ทัน แต่จำเป็นที่บอร์ดจะมีเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตไปปรับปรุงตามข้อสังเกตของบอร์ดเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ฉะนั้นเมื่อมติของกทค.ออกมาเป็นอย่างไรแล้ว ก็ขอความร่วมมือให้ผู้รับใบอนุญาตไปดำเนินการปรับปรุงแบบสัญญาตามมติของบอร์ด กทค.ให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้ในการให้บริการ 3 จี เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้” ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย______________________________________

สัมภาษณ์พิเศษ : บริการ3จี...ผู้บริโภคต้องไม่ถูกเอาเปรียบ บทพิสูจน์รางวัล… NTA World Communication Awardsอีกไม่กี่วันตามกำหนดระยะเวลาในข้อตกลงการประมูลไลน์เซ่นโทรศัพท์มือถือ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz? ผู้ให้บริการได้ได้ไลน์เซ่นไปจะต้องเปิดให้ยบริการภายในไม่อีกกี่วันช้างหน้านี้แล้ว เบื้องต้นน่าจะประมาณ วันที่ 6 พ.ค.นี้ แต่ก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทุกคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่ด้านกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในกิจการโทรคมนาคม? ซึ่งได้กล่าวกับ”แนวหน้า โลกธุรกิจ”? กสทช. ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ และเอ็นจีโอ บางกลุ่ม ที่ออกมาเคลื่อนไหวและคัดค้านการประมูล 3 จี ว่า มีข้อผิดพลาดและมีกฎการประมูลที่แย่? แต่มาวันนี้ เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของไทยในการประมูล 3 จี ได้เป็นอย่างดี คือ ผลการศึกษาประเมินผลการจัดประมูล 3 จี ของไทย โดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าการประมูล 3 จี ของประเทศไทยนั้นถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังได้ถูกยกให้เป็นต้นแบบของความสำเร็จในการประมูลคลื่นความถี่ในหลายๆประเทศ ?รวมทั้ง ?กรรมการกำกับดูแลในประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมันได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของไทย

ในงานประชุมกิจการกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมแห่งเอเชียในปีนี้ (Telecoms Regulatory Affairs Asia 2013 ที่ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งในการประชุมเวทีนโยบายสาธารณะในปีนี้โดยสมาคมระบบการสื่อสารโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่แห่งโลก (GSMA) ซึ่งจะจัดที่นครเซียงไฮ้ ก็ได้เชิญกรรมการกทค.ไปบรรยายและร่วมประชุมเพื่อแสดงข้อคิดและเล่าถึงประสบการณ์ความสำเร็จในการจัดประมูล 3 จี ตลอดจนทิศทางกิจการโทรคมนาคมของไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากชาติต่างๆทั่วโลกฟังด้วย

“นอกจากนี้ล่าสุดรัฐบาลอินเดีย ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและสมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศอินเดียได้พิจารณาคัดเลือก ผม ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลแห่งการเป็นเลิศในมาตรฐานการหลอมรวมในด้านโทรคมนาคม วิทยุและการกระจายเสียง? (Excellence in Convergence Standards? for? Telecom, Radio & Broadcasting) ในงาน 7 th? NTA World Communication Awards หรือ งานพิธีมอบรางวัลการโทรคมนาคมแห่งชาติและการสื่อสารแห่งโลก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย“

ดร.สุทิพล กล่าวอีกว่า รางวับที่ได้ก็เนื่องจากผู้มองบรางวัลได้พิจารษแล้วว่า ผมที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การจัดการประมูล 3จี เป็นผลสำเร็จ ส่งผลในการพลิกโฉมหน้าวงการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศเพื่อแสดงการยอมรับในผลงานและการอุทิศตนที่เป็นเลิศทางด้านการสื่อสารและการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านการสื่อสารที่เกิดประสิทธิภาพ ในงานดังกล่าว นอกจากจะมีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศโดยเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมเป็นผู้มอบแล้ว จะมีการจัดประชุมระดับโลกทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้รับมอบรางวัลแล้ว ยังจะได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับผลงานและความสำเร็จทางด้านการพัฒนาทางด้านโทรคมนาคมประเทศของตนเองอีกด้วย

“ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลที่ทรงเกียรตินี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานของคนไทยและหน่วยงานของไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก เพราะมีคนเก่งคนดีในอีกหลายประเทศที่ทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผมจึงถือว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จขององค์กร กสทช. โดยเฉพาะ กทค. โดยผมจะถือว่ารางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า กสทช.นำประเทศไทยเดินมาถูกทางแล้ว“

กลับมาที่เรื่องของ 3 จี ที่จะต้องเปิดให้บริการในไม่อีกกี่วันข้างหน้านี้แล้วนั้น ล่าสุดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 MHz ทั้ง 3 ราย? ได้ส่งแบบสัญญาการให้บริการ 3 จี มาให้บอร์ด กทค. พิจารณาแล้ว

แต่เนื่องจากสัญญาและเงื่อนไขที่ กทค. จะให้ความเห็นชอบจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยแม้การทำสัญญาจะเป็นเรื่องของเสรีภาพระหว่างคู่สัญญา แต่กฎหมายก็เข้าไปคุ้มครองผู้บริโภคในการให้ กสทช. ต้องให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขขั้นต่ำในการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ? ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้บริการที่ชัดเจนและเป็นธรรม ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต? ข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทและขอบเขตค่าใช้จ่ายในการให้บริการอย่างครบถ้วน เป็นธรรม และต้องมีข้อกำหนดรับรองการไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ฯลฯ

จากแบบสัญญาให้บริการฯที่ทั้ง 3 บริษัทส่งมานั้น ในภาพรวมแล้วพบว่าเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด แต่ยังมีบางประเด็นที่เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น ประเด็นเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการ ซึ่งตามร่างแบบสัญญาฯกำหนดให้ไม่เกินกว่าอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ปัญหาคือช่วงเวลาก่อนที่คณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง กสทช.จะคุมอัตราค่าบริการอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ซึ่งตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่ กทค.ออกไปนั้น กำหนดไว้แล้วว่าต้องลดอัตราค่าบริการลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต (7 ธันวาคม 2555) จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้ ต้องเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจน หรือกรณีที่มีการให้บริการเสริมนอกเหนือจากการให้บริการปกติ ซึ่งถือว่าผู้ให้บริการเสริมเป็นผู้ร่วมให้บริการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น ตามแบบสัญญาที่ผู้ประกอบการส่งมาให้ กทค.พิจารณานั้น ยังไม่ได้ระบุว่าจะเรียกร้องจากผู้ให้บริการได้หรือไม่? และมีมุมมองจากกรรมการบางท่านว่าควรจะกำหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในฐานะตัวแทนของผู้ให้บริการเสริมด้วย ซึ่งตนเห็นว่าเป็นหลักการที่ดี แต่หากมองในแง่ข้อกฎหมายแล้ว ถ้าจะให้ไปบอกว่าผู้ให้บริการเสริมเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการก็คงจะไม่ใช่ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเสริม มิใช่เป็นแบบตัวการ ตัวแทน? ดังนั้นหากจะให้รับผิดร่วมกัน ก็ควรกำหนดให้ชัดลงไปเลยว่า ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการเสริม มีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ สิ่งที่เราดำเนินการนั้น เราได้ใช้ทีมกฎหมายโทรคมนาคมหลายชุด ทำงานร่วมกันในการระดมความคิดเห็นให้ได้ข้อยุติให้มากที่สุด แล้วก็จะรีบนำผลหารือและผลการปรับปรุงแบบสัญญาเข้าสู่การพิจารณาของ กทค.ในครั้งต่อไป และที่สำคัญผู้บริโภคจะต้องไม่ถุกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ 3 จี

“อย่าได้เป็นห่วงว่า กทค.จะให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการไม่ทัน แต่จำเป็นที่บอร์ดจะมีเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตไปปรับปรุงตามข้อสังเกตของบอร์ดเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ฉะนั้นเมื่อมติของกทค.ออกมาเป็นอย่างไรแล้ว ก็ขอความร่วมมือให้ผู้รับใบอนุญาตไปดำเนินการปรับปรุงแบบสัญญาตามมติของบอร์ด กทค.ให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้ในการให้บริการ 3 จี เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้” ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย

อนันตเดช พงษ์พันธุ์
แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1641279

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.