Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 พฤษภาคม 2556 (สารี แฉ3ค่ายผิดกฏ )ชี้ 3G หรือ 4G ที่ได้รับใบอนุญาติ 2100 ความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า345Kbps เห็นชัดPROMOTION บางค่ายความเร็วต่ำกว่า 2G อีก


ประเด็นหลัก


มื่อวันที่ 20 พ.ค. 56 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ปัญหาการร้องเรียนการให้บริการ 3จี ที่ประชาชนร้องเรียนมามากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่ลดค่าบริการ 3จี ลง 15% ตามเงื่อนไขของใบอนุญาต IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) (3G) ความเร็วของการให้บริการไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ไม่สามารถโอนย้ายเงินคงเหลือ กรณีผู้บริโภคที่ต้องการย้ายบริการ 2จี ไป 3จี ไม่สามารถโอนย้ายเบอร์ได้ และปัญหาโปรโมชั่นที่ผู้ให้บริการออกมา ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมทางอนุกรรมการฯ เห็นตรงกันว่าจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป


ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวต่อว่า ปัญหาที่ร้องเรียนมามากที่สุดคือ การให้บริการความเร็วในการส่งข้อมูล ดาวน์โหลดของบริการ 3จี ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 345 กิโลบิตต่อวินาที โดยปัจจุบันต่ำกว่าเงื่อนไขของการรับใบอนุญาติ 3จี ของ กสทช. และการอัพโหลดก็ต้องไม่ต่ำกว่า 153 กิโลบิตต่อวินาที แต่เมื่อดูข้อมูลรายการส่งเสริมการขายบริการ 3จี พบว่าบริการความเร็วต่ำกว่าการให้บริการ 2จีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนมาได้ เมื่อพบว่าผู้ให้บริการไม่ได้ให้บริการตามที่กำหนดตามเงื่อนไข


ต่อข้อถามถึงการเปิดบริการ 4จี บนใบอนุญาต IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) (3G) ว่าทำได้หรือไม่ นางสาวสารี กล่าวว่า กติกาไม่ได้ห้ามเรื่องเทคโนโลยีแต่ให้รับประกันเรื่องคุณภาพ โดยความเร็วขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า 345 กิโลบิตต่อวินาที และหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ทันที เพื่อลดราคา เพราะเปรียบเสมือนผู้ประกอบการขายของแพง แต่ไม่มีคุณภาพ และผิดเงื่อนไข กสทช.ด้วย______________________________________คณะอนุฯ คุ้มครองผู้บริโภคจี้กสทช.คุม 3G ทั้งค่าบริการ/ความเร็ว


       คณะอนุฯ คุ้มครองผู้บริโภค จี้ค่าบริการ 3G ต้องลด 15% และความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า 345 kbps ระบุกสทช.ไม่กล้าเอาจริงปล่อยปละละเลย สุดท้ายผู้บริโภคโดนเอาเปรียบ ด้าน 'ฐากร' เผยบริการ 3G โดนร้องเรียนแล้ว 156 เรื่อง
     
       น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในตอนนี้กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคภายหลังมีการเปิดให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุดคือ เรื่องราคาค่าใช้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 GHz ที่ผู้ประกอบการไม่ลดลง 15%
     
       เนื่องจากผู้ประกอบการจะใช้แนวทางการเพิ่มสิทธิประโยชน์การให้บริการ 15% แทนการลดราคาลง ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ดี เพราะหากผู้ใช้บริการพบว่าเมื่อเทียบสัดส่วนสิทธิประโยชน์แล้วยังพบว่าราคาค่าใช้บริการยังไม่ถูกลดลง 15% ผู้ใช้บริการก็ไม่ควรยอมให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น
     
       ทั้งนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนในกรณีความเร็วการใช้บริการด้านข้อมูล (ดาต้า) บน 3G ไม่แตกต่างจากบริการดาต้าบนคลื่นเดิม, การที่ลูกค้าในระบบเติมเงิน (พรีเพด) เมื่อโอนย้ายไปใช้งาน 3G บนคลื่นใหม่และไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากโดนอ้างว่านิติบุคคลเป็นคนละบริษัท และการที่ผู้ประกอบการไม่ให้ลูกค้าที่ย้ายไปใช้งานคลื่นใหม่สามารถโอนกลับมาใช้บริการคลื่นเดิม ซึ่งให้เหตุผลว่าสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อใช้บริการไปแล้ว 90 วัน เป็นต้น
     
       อย่างไรก็ตามคณะอนุฯ ยืนยันว่าในระบบพรีเพดเมื่อมีการโอนย้ายไปยัง 3G ใหม่ หากยังมีเงินค้างอยู่ในระบบผู้ใช้บริการสามารถเรียกคืนค่าบริการดังกล่าวจากผู้ประกอบการได้ และการที่หากผู้ใช้บริการจะขอโอนย้ายออกจาก 3G บนคลื่น 2.1 GHz ก็สามารถทำได้ทันที เนื่องจากไม่มีข้อห้ามว่าลูกค้าที่โอนย้ายมาใหม่ต้องใช้งานให้ครบ 90 วัน ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการพบการให้บริการที่ฝ่าฝืนในลักษณะดังกล่าวสามารถร้อง เรียนได้ที่ สายด่วนรับเรื่องร้องเรียนเบอร์ 1200
     
       น.ส.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า สำหรับข้อร้องเรียนในเรื่องความเร็วของดาต้าบนคลื่น 2.1 GHz ซึ่งตามใบอนุญาตแล้วขอยืนยันว่าความเร็วต่ำสุดต้องไม่ต่ำกว่า 345 kbps ซึ่งหากพบว่าการใช้บริการมีอัตราความเร็วที่ต่ำกว่า 345 kbps ผู้ใช้บริการสามารถทำการร้องเรียนได้
     
       นอกจากนี้ อยากจะฝากไปยัง กสทช. จากการที่ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ ในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการแบรนด์ทรูมูฟเอช ที่เปิดให้บริการ 4G บนคลื่น 2.1 GHz พบว่าการให้บริการดังกล่าวไม่ได้มีการทำความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องอัตราความเร็ว อีกทั้ง กสทช.ควรกำหนดอัตราความเร็วขั้นต่ำในบริการ 4G โดยอ้างอิงจากที่กำหนดไว้ในต่างประเทศที่ 1 Mbps มิเช่นนั้นหากไม่กำหนดความเร็วดาต้าก็จะไม่ต่างจาก 3G
     
       'ในแง่การกำกับดูแลของกสทช.ต่อผู้ให้บริการ 3G ถือได้ว่ายังคงหละหลวมมาก เพราะไม่มีการคุมเรื่องความเร็วการใช้งานแต่อย่างใด และในเรื่องการจำกัดการใช้บริการในอัตราความเร็วสูงสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคโดนเอาเปรียบแทบทั้งสิ้น'
     
       ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช.กล่าวว่า จากข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่ผ่าน Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2556 พบว่ามีการร้องเรียนเรื่องอัตราค่าบริการ จำนวน 20 เรื่อง ซึ่งเป็นการสอบถามเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ใหม่จำนวน 136 เรื่อง โดยข้อมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้สำนักงานได้ใช้ในการกำกับดูแลเรื่องอัตราค่าบริการ และคุณภาพสัญญาณบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ของผู้ประกอบการต่อไป


http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000060433

____________________________________________'สารี'หวด 3 ค่าย แนะผู้บริโภคร้องเรียน พบสปีด 3 จีต่ำกว่าเงื่อนไข


ปธ.คณะอนุฯ คุ้มครองผู้บริโภคฯ พบปัญหาการให้บริการ 3จี อื้อ แนะผู้บริโภคร้องเรียน โดยเฉพาะปัญหาความเร็วของผู้ให้บริการที่ต่ำกว่าเงื่อนไขขั้นต่ำ 345 กิโลบิตต่อวินาที...


เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 56 นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ปัญหาการร้องเรียนการให้บริการ 3จี ที่ประชาชนร้องเรียนมามากที่สุด ได้แก่ ผู้ประกอบการไม่ลดค่าบริการ 3จี ลง 15% ตามเงื่อนไขของใบอนุญาต IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) (3G) ความเร็วของการให้บริการไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ไม่สามารถโอนย้ายเงินคงเหลือ กรณีผู้บริโภคที่ต้องการย้ายบริการ 2จี ไป 3จี ไม่สามารถโอนย้ายเบอร์ได้ และปัญหาโปรโมชั่นที่ผู้ให้บริการออกมา ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมทางอนุกรรมการฯ เห็นตรงกันว่าจะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป


ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวต่อว่า ปัญหาที่ร้องเรียนมามากที่สุดคือ การให้บริการความเร็วในการส่งข้อมูล ดาวน์โหลดของบริการ 3จี ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 345 กิโลบิตต่อวินาที โดยปัจจุบันต่ำกว่าเงื่อนไขของการรับใบอนุญาติ 3จี ของ กสทช. และการอัพโหลดก็ต้องไม่ต่ำกว่า 153 กิโลบิตต่อวินาที แต่เมื่อดูข้อมูลรายการส่งเสริมการขายบริการ 3จี พบว่าบริการความเร็วต่ำกว่าการให้บริการ 2จีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนมาได้ เมื่อพบว่าผู้ให้บริการไม่ได้ให้บริการตามที่กำหนดตามเงื่อนไข


ต่อข้อถามถึงการเปิดบริการ 4จี บนใบอนุญาต IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) (3G) ว่าทำได้หรือไม่ นางสาวสารี กล่าวว่า กติกาไม่ได้ห้ามเรื่องเทคโนโลยีแต่ให้รับประกันเรื่องคุณภาพ โดยความเร็วขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่า 345 กิโลบิตต่อวินาที และหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ทันที เพื่อลดราคา เพราะเปรียบเสมือนผู้ประกอบการขายของแพง แต่ไม่มีคุณภาพ และผิดเงื่อนไข กสทช.ด้วย


ทางด้าน นางสาวเดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า หากผู้ประกอบการไม่สามารถทำความเร็วขั้นต่ำของ 3จี ตามที่กำหนดได้ ก็ไม่ควรขยายบริการ 3จี เพราะแสดงถึงความไม่พร้อมในการเปิดให้บริการ เนื่องจากการกำกับดูแลต้องดูที่คุณภาพ แต่ขณะนี้ พบว่ามีหลายอย่างหละหลวมมาก ทำให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ.


โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/345936


_____________________________________________"สารี"แฉค่ายมือถือไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช.


“อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ” แฉค่ายมือถือ ใจไม่สู้ ความเร็ว 3 จี ไม่ถึง 345 กิโลบิต แนะผู้บริโภคร้องเรียนหากไม่ได้รับบริการตรงกับโปรโมชั่น ด้านสำนักงานกสทช. เปิดตัวเลขร้องเรียนผ่าน 1200 เพียง 20เรื่อง
วันนี้(20พ.ค.) ที่กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ(กสทช.)น.ส.สารี อ่องสมหวัง ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า  ภายหลังจากที่ค่ายมือถือเปิดให้บริการ 3 จี ย่าน2.1กิกะเฮิร์ตซ พบว่ายังไม่มีการปรับลดค่าบริการ15 % ตามเงื่อนไขกทค. , ความเร็วเฉลี่ยไม่ถึง 345 กิโลบิต / วินาที  ,  ผู้บริโภคในระบบเติมเงินหรือพรีเพด ไม่ได้รับเงินคืนในกรณีที่โอนย้ายจากระบบ 2 จี ไปยัง 3 จี  และเมื่อผู้บริโภคโอนย้ายไปยังระบบ 3 จี แต่ไม่ได้รับความเร็วตามที่โฆษณาไว้ แล้วขอโอนย้ายกลับมาระบบเดิมต้องรอครบกำหนด 90 วันจึงจะสามารถโอนย้ายได้


ด้านดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ปัญหาที่ผู้บริโภคแจ้งเข้ามาที่คณะอนุกรรมการ เป็นตัวสะท้อนว่าค่ายมือถือที่เปิดให้บริการ 3 จี ยังไม่ทำตามประกาศกสทช.เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายเคลื่อนที่ ซึ่งกำหนดให้ ความเร็วดาวน์โหลดต้องไม่ต่ำกว่า 345 กิโลบิต / วินาที   และอัปโหลดต้องไม่ต่ำกว่า 153 กิโลบิต/วินาที    แต่จากกรณีรายการส่งเสริมการขายบริการ 3 จี มีบริการความเร็วต่ำกว่าระบบ 2 จี ที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริโภคสามารถร้องเรียนหากไม่ได้รับบริการตามเงื่อนไข


“หากผู้ประกอบการค่ายมือถือ ไม่สามารถทำความเร็วขั้นต่ำของ 3จี ตามที่กำหนดได้ ก็ไม่ควรขยายบริการ 3จี เพราะแสดงถึงความไม่พร้อม  เนื่องจากการกำกับดูแลต้องดูที่คุณภาพ แต่ขณะนี้ พบว่ามีหลายอย่างที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ” ดร.เดือนเด่นกล่าว


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี  ผ่าน คอลเซ็นเตอร์ 1200 ตั้งแต่วันที่ 1-20 พ.ค.56  พบจำนวน 20 เรื่อง และได้สอบถามเกี่ยวกับบริการมือถือ 3จี ใหม่ จำนวน 136 เรื่อง  โดยในขณะนี้สำนักงานกสทช.ให้รถออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งในระบบ 2 จีเดิม และในระบบ 3จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับบริการที่มีคุณภาพ


http://www.dailynews.co.th/technology/205904

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.