Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 พฤษภาคม 2556 กสท ตัดสินใจ ขอ สุภิญญา ถอนวาระร่างบิวตี้คอนเทสต์ ออก// สุภิญญา สู้ต่อรอการนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งก่อนหาแนวทางอื่นต่อไปประเด็นหลัก


เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท)  กล่าวถึงความคืบหน้าจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด ) กสทช.  วานนี้ (22 พ.ค.) ว่า ส่วนตัว และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กก.กสท ได้เสนอให้พิจารณาข้อหารือขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้กระบวนการดำเนินการชอบด้วยกฎหมาย และ ความจำเป็นในการจัดให้มีประกาศหลักเกณฑ์เพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินประเภทบริการสาธารณะ หรือ บิวตี้คอนเทสต์ เช่นเดียวกับที่จัดให้มีหลักเกณฑ์สำหรับกิจการทางธุรกิจ ที่กำหนดให้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล พ.ศ.2555กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า การพิจารณาวาระนี้มีการเสนอขอให้ตนถอนวาระออก แต่ตนยืนยันไม่ถอน เนื่องจากเหตุผลที่เสนอวาระนี้ต่อชุดใหญ่เพราะเป็นอำนาจที่คาบเกี่ยวกันตามกฎหมายที่บอร์ด กสทช. ควรใช้อำนาจวินิจฉัยในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งผลจากที่ประชุมได้ขอให้นำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาที่บอร์ด กสท โดยส่วนตัวคงรอการนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งก่อนหาแนวทางอื่นต่อไป ทั้งนี้ กสทช.มีมติผ่าน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ โดย นางสาวสุภิญญา ได้ขอสงวนบางประเด็น อาทิ การใช้หนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (แบงก์การันตี) และราคาโครงข่ายมัลติเพล็กเซอร์ พร้อมตั้งข้อสังเกตในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมูล ที่น่าจะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และทำความเข้าใจกับสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง
______________________________________


บอร์ด กสทช. เมินร่างบิวตี้คอนเทสต์ -โยนบอร์ด กสท ดูเอง
บอร์ด กสทช.ไม่ลงดาบหลักเกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ ส่งกลับบอร์ด กสท ตัดสินใจ จี้ “สุภิญญา” ถอนวาระออก ขณะที่ เจ้าตัวยันเดินหน้า ชี้คาบเกี่ยวตามกฎหมายบอร์ด กสทช. พร้อมสงวนความเห็นร่างประกาศฯหลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการกีฬาที่สำคัญ ไม่คุ้มครองคนไทยรับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก และฟุตบอลดิวิชั่น 1...เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท)  กล่าวถึงความคืบหน้าจากที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด ) กสทช.  วานนี้ (22 พ.ค.) ว่า ส่วนตัว และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กก.กสท ได้เสนอให้พิจารณาข้อหารือขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้กระบวนการดำเนินการชอบด้วยกฎหมาย และ ความจำเป็นในการจัดให้มีประกาศหลักเกณฑ์เพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินประเภทบริการสาธารณะ หรือ บิวตี้คอนเทสต์ เช่นเดียวกับที่จัดให้มีหลักเกณฑ์สำหรับกิจการทางธุรกิจ ที่กำหนดให้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล พ.ศ.2555กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า การพิจารณาวาระนี้มีการเสนอขอให้ตนถอนวาระออก แต่ตนยืนยันไม่ถอน เนื่องจากเหตุผลที่เสนอวาระนี้ต่อชุดใหญ่เพราะเป็นอำนาจที่คาบเกี่ยวกันตามกฎหมายที่บอร์ด กสทช. ควรใช้อำนาจวินิจฉัยในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ซึ่งผลจากที่ประชุมได้ขอให้นำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาที่บอร์ด กสท โดยส่วนตัวคงรอการนำเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งก่อนหาแนวทางอื่นต่อไป ทั้งนี้ กสทช.มีมติผ่าน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ โดย นางสาวสุภิญญา ได้ขอสงวนบางประเด็น อาทิ การใช้หนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (แบงก์การันตี) และราคาโครงข่ายมัลติเพล็กเซอร์ พร้อมตั้งข้อสังเกตในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมูล ที่น่าจะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม และทำความเข้าใจกับสาธารณะและผู้เกี่ยวข้องนางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้สงวนความเห็นการนำรายการฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก และฟุตบอลดิวิชั่น 1 ออกจากภาคผนวกรายการกีฬาที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามประกาศ ใน(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การแพร่เสียงแพร่ภาพรายการกีฬาที่สำคัญ หรือ ร่างฯ นอนเอ็กซคลูซีฟ ลิสต์ (non exclusive list) ที่มีหลักการสำคัญในการคุ้มครองและกำกับดูแลการเผยแพร่ภาพรายการกีฬาที่มีความสำคัญซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยไม่ถูกจำกัดช่องทางการรับชมทั้ง 7 รายการ ได้แก่ รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก รายการแข่งขันคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ รายการแข่งขันเอเชี่ยนคัพนัดสุดท้าย และนัดที่มีทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน รายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก และฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย รายการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก รายการแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับชิงแชมป์โลก และรายการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพ นัดที่มีตัวแทนจากชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การสงวนความเห็นในรายการการกีฬาที่ถูกนำออก เนื่องจากอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันของผู้ประกอบการฯ และมีความกังวลต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ดังเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นแล้ว จอดำบอลยูโร และ การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต.โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/346647

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.