Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 พฤษภาคม 2556 (บทความ) ข้อเท็จจริง ‘3G แท้ หรือ 3G เทียม...’ ไม่ได้วัดที่ ‘ย่านความถี่’ // ชี้สิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องของการให้บริการที่ค่ายใดจะครอบคลุมมากกว่ากันประเด็นหลักเช่นเดียวกับ นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิชาการด้านโทรคมนาคม ระบุว่า การให้บริการ 3G ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่เก่า หรือ คลื่นความถี่ใหม่ สามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี 3G แท้ หรือ 3G เทียม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ
ผู้ให้บริการ

พร้อมกันนี้ นักวิชาการด้านโทรคมนาคม กล่าวด้วยว่า คลื่นความถี่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการวิเคราะห์ว่า ให้บริการดีหรือไม่ดี เพราะแต่ละประเทศมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การให้บริการขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี การออกแบบระบบ รวมถึงสถานีฐานที่ครอบคลุมมากที่สุด ไม่ใช่คลื่นความถี่เพียงอย่างเดียว...

ปัจจุบัน เทคโนโลยี 3G ที่นิยมใช้กันทั่วโลก มี 2 คลื่น คือ 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่สามารถทะลุทะลวงสูงครอบคลุมพื้นที่วงกว้างที่มีรัศมีขนาดใหญ่ เป็นที่นิยมในทวีปอเมริกาเหนือ/อเมริกาใต้/ออสเตรเลีย/ยุโรปบางประเทศ รวมถึงเอเชีย อย่างเช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

และอีกคลื่นคือ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เป็นคลื่นความถี่สูง ทำให้มีช่องสัญญาณที่กว้างขึ้น ซึ่งเหมาะกับบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น สภาพภูมิศาสตร์ไม่ใหญ่นัก ส่วนใหญ่ใช้ในทวีปยุโรป และเอเชียบางประเทศ

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี 3G ไม่ยึดติดว่าจะต้องใช้กับย่านความถี่ใดความถี่หนึ่ง เพราะไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ สามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี 3G แท้ หรือ 3G เทียม ดังนั้น ในนาทีนี้ สิ่งที่ผู้บริโภคให้
ความสำคัญจึงไม่ใช่ย่านความถี่ แต่เป็นเรื่องของการให้บริการที่ค่ายใดจะครอบคลุมมากกว่ากัน

ทีนี้ลองมาสแกนกันดูว่า...เนื้อในของบริการ 3G...บ้านเรามันเป็นอย่างไรบ้าง...จากผู้ให้บริการที่ได้ไลน์เซ่นส์
ไปทั้ง 3 ราย...
______________________________________

รายงานพิเศษ : ข้อเท็จจริง ‘3G แท้ หรือ 3G เทียม...’ ไม่ได้วัดที่ ‘ย่านความถี่’

ข้อเท็จจริง ‘3G แท้ หรือ 3G เทียม...’

ไม่ได้วัดที่ ‘ย่านความถี่’

ของใครดีกว่ากันเทียบกันที่...เทคโนโลยีและสถานีที่ครอบคลุม...หลังจากผ่านเรื่องราวมามากมาย...ในที่สุดก็ได้เวลาผู้บริการที่ได้ไลน์เซ่นส์ 3G ไป เมื่อปลายปีก่อน...เปิดตัวการให้บริการเทคโนโลยี 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ กันสักที...(ไม่รู้ว่าจะแค่ตีปี๊บหรือเปล่า...)

แต่ขณะเดียวกัน ได้เกิดคำถามว่า การให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่เดิม ถือเป็น 3G แท้หรือไม่ รวมถึงการที่กลุ่มทรูเปิดให้บริการ 4G ทำให้ กสทช. และนักวิชาการด้านโทรคมนาคมออกมายืนยัน 3G ในไทย ไม่มี “แท้-เทียม”

ทันที ที่เปิดให้บริการเทคโนโลยี 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ อย่างเป็นทางการ คำหนึ่งที่ถูกนำขึ้นมาเป็นจุดขายของค่ายมือถือบางค่าย คือ คำว่า 3G แท้ และ 3G เทียม ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ได้รับคำยืนยันจากผู้คุมกฎ อย่างสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ที่ออกมาชี้แจงผ่านรายการ “ขยายข่าว” ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 ยืนยันว่า การให้บริการ 3G ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่เดิม อย่าง 850 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ต่างเป็นเทคโนโลยี 3G เหมือนกัน

เช่นเดียวกับ นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิชาการด้านโทรคมนาคม ระบุว่า การให้บริการ 3G ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่เก่า หรือ คลื่นความถี่ใหม่ สามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี 3G แท้ หรือ 3G เทียม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของ
ผู้ให้บริการ

พร้อมกันนี้ นักวิชาการด้านโทรคมนาคม กล่าวด้วยว่า คลื่นความถี่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการวิเคราะห์ว่า ให้บริการดีหรือไม่ดี เพราะแต่ละประเทศมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การให้บริการขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี การออกแบบระบบ รวมถึงสถานีฐานที่ครอบคลุมมากที่สุด ไม่ใช่คลื่นความถี่เพียงอย่างเดียว...

ปัจจุบัน เทคโนโลยี 3G ที่นิยมใช้กันทั่วโลก มี 2 คลื่น คือ 850 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่สามารถทะลุทะลวงสูงครอบคลุมพื้นที่วงกว้างที่มีรัศมีขนาดใหญ่ เป็นที่นิยมในทวีปอเมริกาเหนือ/อเมริกาใต้/ออสเตรเลีย/ยุโรปบางประเทศ รวมถึงเอเชีย อย่างเช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น

และอีกคลื่นคือ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ เป็นคลื่นความถี่สูง ทำให้มีช่องสัญญาณที่กว้างขึ้น ซึ่งเหมาะกับบริเวณที่มีประชากรหนาแน่น สภาพภูมิศาสตร์ไม่ใหญ่นัก ส่วนใหญ่ใช้ในทวีปยุโรป และเอเชียบางประเทศ

จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี 3G ไม่ยึดติดว่าจะต้องใช้กับย่านความถี่ใดความถี่หนึ่ง เพราะไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ สามารถให้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี 3G แท้ หรือ 3G เทียม ดังนั้น ในนาทีนี้ สิ่งที่ผู้บริโภคให้
ความสำคัญจึงไม่ใช่ย่านความถี่ แต่เป็นเรื่องของการให้บริการที่ค่ายใดจะครอบคลุมมากกว่ากัน

ทีนี้ลองมาสแกนกันดูว่า...เนื้อในของบริการ 3G...บ้านเรามันเป็นอย่างไรบ้าง...จากผู้ให้บริการที่ได้ไลน์เซ่นส์
ไปทั้ง 3 ราย...

จากตัวเลขล่าสุด กลุ่มทรู นอกจากความได้เปรียบจากการมีทั้งคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ยังมีสถานีฐานรวมกันถึง 1 หมื่น 3 พันสถานี และภายในสิ้นปีนี้ จะเพิ่มเป็น 2 หมื่น 1 พัน... ต้องยอมรับรายนี้มีข้อได้เปรียบเรื่องสถานีเครือข่าย...
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนเคยบอกว่า...โทรศัพท์ของทรู...ในบางพื้นที่สัญญาณเต็มและแรง...แต่ก็ไม่ได้มีทุกพื้นที่...จนระยะหลังๆๆ นี้ ดีขึ้น...

ขณะที่ กลุ่มดีแทค แม้จะมีทั้ง 2 คลื่น เช่นเดียวกับ ทรู แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการบนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้ง ยังมีข้อจำกัดด้านสถานีฐาน ซึ่งมีเพียง 1 พันกว่าสถานี...ตอนนี้แม้ว่าได้โหมโฆษณาเปิดตัวไตรเนตไปแล้ว...แต่ก็ต้องรอพิสูจน์กันอีกว่า...ปลายเดือนมิถุนายนนี้ ที่เขาบอกว่าจะให้บริการได้...เอาเข้าจริงมันเจ๋งจริงไหม...

ส่วน เอไอเอส ท้ายที่สุด จะเหลือเพียงคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการแล้ว ซึ่งทำไปพร้อมกับการถ่ายโอนลูกค้าจากคลื่นเดิม 900 เมกะเฮิรตซ์ มาบนคลื่นใหม่ (2.1 กิกะเฮิรตซ์) แต่หลายคนก็ยังบ่นๆๆ ว่า จีจีเอไอเอสไม่ได้...เจ๋งอย่างโม้เลย....ซึ่งในข้อเท็จจริงก็เพราะว่าลูกค้าเอไอเอสเยอะที่สุด....ดังนั้นจะยังต้องเจอปัญหาแย่งสัญญาณกับลูกค้า 2G…ขณะที่ สถานีฐาน
ปัจจุบัน มีเพียง 5 พันสถานี เท่านั้น...

อนันตเดช พงษ์พันธุ์
http://www.naewna.com/business/52985

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.