Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

6 พฤษภาคม 2556 (บทความ) ข้อเท็จจริงน่ารู้ของคลื่นความถี่3G // ชี้3G บนย่านความถี่ 850 MHz, 900 MHz หรือ 2100 MHz ก็เป็น 3G จริงทั้งหมดของทุกค่ายมือถือ ไม่มีแท้ มีเทียม (ความถี่ต่ำส่งได้ไกลกว่า ความถี่สูงรองรับการใช้มากกว่า)


ประเด็นหลักเราก็พอจะสรุปได้ว่า 3G ในบ้านเราก็จะมีคลื่น 850 MHz กับคลื่น 2100 MHz ทั้งคู่ก็เป็น 3G เหมือนกัน ทุกค่ายในบ้านเราตอนนี้สามารถให้บริการ 3G บนความถี่ 2100 ได้เหมือนกันหมด เพียงแต่มี TruemoveHที่มีการให้บริการ 3G บนความถี่ 850 MHz ด้วยเท่านั้นเอง


ความแตกต่างของคลื่น 3G ความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz

                 คลื่น 850 MHz สามารถส่งได้ไกลกว่า ความแรงและความครอบคลุมของพื้นที่สูงกว่า
                 คลื่น 2100 MHz พื้นที่ครอบคลุมน้อยกว่าทำให้ต้องตั้งเสารับส่งสัญญานถี่ แต่ว่ารองรับการให้บริการ 4G ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต


บทสรุปของ 3G ในประเทศไทย

                3G เป็นเทคโนโลยีของการให้บริการ ไม่ได้ผูกติดว่าจะต้องใช้กับแค่ย่านความถี่ใดความถี่หนึ่ง
 3G บนย่านความถี่ 850 MHz, 900 MHz หรือ 2100 MHz ก็เป็น 3G จริงทั้งหมด ไม่มีแท้ มีเทียม เพียงแต่การให้บริการ 3G บนความถี่ 2G จะทำให้แบนด์วิธไม่พอ
                 2100 MHz เป็นเพียงคลื่นความถี่ที่ กสทช. นำมาให้ประมูลในการให้บริการ ซึ่ง TruemoveH ก็จะนำมาให้บริการทั้งเทคโนโลยี 3G และ 4G ในอนาคต
                ทั้งนี้ขอเพิ่มเติมด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 16/2556 มีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตกำหนดให้โปรโมชั่นการใช้โครงข่ายย่าน 2100 MHz หรือ 3G ที่ได้รับการประมูลครั้งล่าสุด ทั้งเก่าและโปรโมชั่นใหม่ ต้องมีราคาต่ำกว่าโปรโมชั่นเดิมไม่น้อยกว่า 15% โดยเฉลี่ยในส่วนของบริการประเภทเสียง และไม่ใช่เสียงที่มีบริการอยู่ในตลาด จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยจะเร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียงต่อไป
                ทุกอย่างเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคพึงรู้ และใช้เป็นหลักในการพิจารณาปกป้องสิทธิของตนเองครับ


______________________________________


ข้อเท็จจริงน่ารู้ของคลื่นความถี่3G


ข้อเท็จจริงน่ารู้ของคลื่นความถี่ 3G ในประเทศไทย
               ผมได้รับบทความที่น่าสนใจจาก www.thaiware.com ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานสำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ เกี่ยวกับเรื่อง 3G ที่จะได้ใช้กันอย่างเป็นจริงเป็นจังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค จึงขอใช้พื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลดีๆ ให้แก่ผู้อ่านเพื่อใช้เป็นความรู้และปัจจัยประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายใหม่นี้ต่อไปครับ
                นับตั้งแต่ที่การประมูลสัมปทานความถี่การให้บริการ 3G ในบ้านเราเสร็จสิ้นไป มีคำหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้โฆษณากันอย่างแพร่หลาย นั่นคือคำว่า 3G แท้ / 3G เทียม หรือ 3G จริง / 3G ปลอม แล้วอะไรคือ 3G จริง 3G ปลอมกันล่ะ !?
 ความถี่นั้นมีหลายย่าน ย่านที่ถูกใช้ในการสื่อสารยุค 1G, 2G ได้ถูกกำหนดคลื่นเอาไว้เป็นมาตรฐาน ส่วนคลื่นความถี่ 3G จะเป็นการนำคลื่นความถี่อื่นที่ยังไม่ถูกใช้งาน นำมาให้บริการเป็น 3G
               คลื่นความถี่ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ก็จะมี 850, 900, 1800 และ 2100 ซึ่งก่อนหน้านี้การซื้อโทรศัพท์สักเครื่อง เราจำเป็นต้องดูว่ารองรับ 3G คลื่นความถี่เดียวกับผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ของเราหรือไม่ โดยผู้ใหบริการ 3 รายใหญ่ในบ้านเรา ในปัจจุบันจะใช้ 3G ความถี่ดังนี้ครับ
TruemoveH ให้บริการ 3G บนความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz
 Dtacให้บริการ 3G บนความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz
 AIS ให้บริการ 3G บนความถี่ 900 MHz และ 2100 MHz
 ToT, i-mobile 3GX ให้บริการ 3G บนความถี่ 2100 MHz
                สำหรับคนที่สงสัยว่า แล้ว 2G ก่อนหน้านี้แต่ละค่ายใช้ความถี่ไหนล่ะ? AIS ให้บริการ 2G บนคลื่น 900 (นั่นคือสาเหตุที่ทำให้ 3G ของ AIS ช้ามาก เพราะแย่งสัญญานกันเองกับเครือข่าย 2G แต่ตอนนี้สัญญานใหม่บนคลื่น 2100 เขาว่าแรงแล้วนะ) ส่วน Truemove กับ Dtac ได้ใช้คลื่นความถี่ 1800 ในการให้บริการ 2G ครับ
                เราก็พอจะสรุปได้ว่า 3G ในบ้านเราก็จะมีคลื่น 850 MHz กับคลื่น 2100 MHz ทั้งคู่ก็เป็น 3G เหมือนกัน ทุกค่ายในบ้านเราตอนนี้สามารถให้บริการ 3G บนความถี่ 2100 ได้เหมือนกันหมด เพียงแต่มี TruemoveHที่มีการให้บริการ 3G บนความถี่ 850 MHz ด้วยเท่านั้นเอง


ความแตกต่างของคลื่น 3G ความถี่ 850 MHz และ 2100 MHz

                 คลื่น 850 MHz สามารถส่งได้ไกลกว่า ความแรงและความครอบคลุมของพื้นที่สูงกว่า
                 คลื่น 2100 MHz พื้นที่ครอบคลุมน้อยกว่าทำให้ต้องตั้งเสารับส่งสัญญานถี่ แต่ว่ารองรับการให้บริการ 4G ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต


บทสรุปของ 3G ในประเทศไทย

                3G เป็นเทคโนโลยีของการให้บริการ ไม่ได้ผูกติดว่าจะต้องใช้กับแค่ย่านความถี่ใดความถี่หนึ่ง
 3G บนย่านความถี่ 850 MHz, 900 MHz หรือ 2100 MHz ก็เป็น 3G จริงทั้งหมด ไม่มีแท้ มีเทียม เพียงแต่การให้บริการ 3G บนความถี่ 2G จะทำให้แบนด์วิธไม่พอ
                 2100 MHz เป็นเพียงคลื่นความถี่ที่ กสทช. นำมาให้ประมูลในการให้บริการ ซึ่ง TruemoveH ก็จะนำมาให้บริการทั้งเทคโนโลยี 3G และ 4G ในอนาคต
                ทั้งนี้ขอเพิ่มเติมด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 16/2556 มีมติเห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตกำหนดให้โปรโมชั่นการใช้โครงข่ายย่าน 2100 MHz หรือ 3G ที่ได้รับการประมูลครั้งล่าสุด ทั้งเก่าและโปรโมชั่นใหม่ ต้องมีราคาต่ำกว่าโปรโมชั่นเดิมไม่น้อยกว่า 15% โดยเฉลี่ยในส่วนของบริการประเภทเสียง และไม่ใช่เสียงที่มีบริการอยู่ในตลาด จนกว่า กทค. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยจะเร่งรัดให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อกำหนดอัตราขั้นสูงของค่าบริการให้ครอบคลุมบริการประเภทเสียงและบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียงต่อไป
                ทุกอย่างเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริโภคพึงรู้ และใช้เป็นหลักในการพิจารณาปกป้องสิทธิของตนเองครับ


http://www.komchadluek.net/detail/20130505/157641/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF
%BD%E7%A8%A8%EF%BF%BD%D4%A7%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%
BF%BD%EF%BF%BD%CD%A7%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%E8%B9%A4%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF
%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD3G.html#.UYeu86JxSz8

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.