Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

6 พฤษภาคม 2556 ( กสทช. ลงพื้นที่ ตรวจชาวพม่าหัวใส) ลักลอบเครื่องส่งสัญญาณจูนดาวเทียมไทย ให้บริการเคเบิลชาวพม่า และตั้งโต๊ะบริการโทรออกต่างประเทศนาทีละ 5 บาท


ประเด็นหลัก


หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า พบคนต่างด้าวชาวพม่าได้ลักลอบนำเครื่องโทรศัพท์ และเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์จากประเทศพม่าลักลอบเข้ามาติดตั้งในฝั่ง จ.ระนอง เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียมของไทยจูนหาคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ จากนั้นได้แอบเปิดบริการโดยตั้งจุดบริการโทรออกต่างประเทศคิดค่าบริการนาทีละ 5 บาท พบกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวชาวพม่า

สำหรับจุดที่พบมีการให้บริการในรูปแบบดังกล่าวคือบริเวณบ้านปากคลอง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนต่างด้าวชาวพม่าแหล่งใหญ่ที่มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าอยู่อาศัยกว่า 30,000 คน โดยทราบว่ามีผู้เปิดให้บริการรูปแบบดังกล่าวหลายราย ซึ่งชาวบ้านหวั่นเกรงว่าจะกระทบความมั่นคง และเป็นการใช้คลื่นความถี่ผิดกฏหมายจึงออกมาแจ้งเบาะแสและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ

นายวัลลภ กล่าวว่า กำลังประสาน จนท.กสทช.จากส่วนกลาง เนื่องจากอำนาจของ กสทช.ในพื้นที่ไม่ได้ครอบคลุม โดยจะเข้าไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เพราะคาดว่าน่าจะผิดกฏหมายการประกอบกิจการเพราะมีการตั้งโต๊ะเปิดให้บริการ รวมถึงการติดตั้งเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาต สำหรับการโทรออกต่างประเทศหรือโทรข้ามแดน จะต้องดำเนินการโดยผ่านโอเปอเรเตอร์ของบริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แต่กลุ่มที่ดำเนินการเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ใช้โอเปอร์เรเตอร์ เป็นการเชื่อมต่อ ไม่ต้องจ่ายค่าอินเตอร์คอนเน็กชั่น เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้นที่ชายแดนด้านเขมรก่อนหน้านี้ ซึ่งตนเคยดำเนินการมาแล้ว______________________________________


กสทช.จ่อลงพื้นที่ระนอง หลังพบแรงงานพม่าหัวหมอ ลอบใช้เครื่องส่งสัญญาณข้าประเทศ


เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง จ.ระนอง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการติดตามการแอบใช้สัญญาณดาวเทียมในรูปแบบการจูนคลื่นโทรศัพท์ของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่แอบนำเครื่องส่งสัญญาณเข้ามาจูนใช้สัญญาณโทรศัพท์ข้ามประเทศในฝั่ง จ.ระนอง ปรากฏว่าจากช่วงแรกที่มีเพียง 2-3 ราย ปรากฏว่าปัจจุบันมีเพิ่มกว่า 10 ราย พร้อมตั้งโต๊ะเปิดให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไปยังประเทศพม่าโดนไม่เกรงกลัวกฏหมาย ในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เนื่องจากต้องใช้กฏหมายเฉพาะของ กสทช.เข้าไปดำเนินการ

นายวัลลภ ญาณจรูญ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (ระนอง) กล่าวให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า ทาง กสทช.ระนองเตรียมส่ง จนท.ลงพื้นที่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนองเพื่อตรวจสอบกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาลักลอบประกอบกิจการและติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต

หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า พบคนต่างด้าวชาวพม่าได้ลักลอบนำเครื่องโทรศัพท์ และเครื่องส่งสัญญาณโทรศัพท์จากประเทศพม่าลักลอบเข้ามาติดตั้งในฝั่ง จ.ระนอง เพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณดาวเทียมของไทยจูนหาคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ จากนั้นได้แอบเปิดบริการโดยตั้งจุดบริการโทรออกต่างประเทศคิดค่าบริการนาทีละ 5 บาท พบกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวชาวพม่า

สำหรับจุดที่พบมีการให้บริการในรูปแบบดังกล่าวคือบริเวณบ้านปากคลอง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนต่างด้าวชาวพม่าแหล่งใหญ่ที่มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่าอยู่อาศัยกว่า 30,000 คน โดยทราบว่ามีผู้เปิดให้บริการรูปแบบดังกล่าวหลายราย ซึ่งชาวบ้านหวั่นเกรงว่าจะกระทบความมั่นคง และเป็นการใช้คลื่นความถี่ผิดกฏหมายจึงออกมาแจ้งเบาะแสและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ

นายวัลลภ กล่าวว่า กำลังประสาน จนท.กสทช.จากส่วนกลาง เนื่องจากอำนาจของ กสทช.ในพื้นที่ไม่ได้ครอบคลุม โดยจะเข้าไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เพราะคาดว่าน่าจะผิดกฏหมายการประกอบกิจการเพราะมีการตั้งโต๊ะเปิดให้บริการ รวมถึงการติดตั้งเครื่องที่ไม่ได้รับอนุญาต สำหรับการโทรออกต่างประเทศหรือโทรข้ามแดน จะต้องดำเนินการโดยผ่านโอเปอเรเตอร์ของบริษัทผู้ให้บริการ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย แต่กลุ่มที่ดำเนินการเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ใช้โอเปอร์เรเตอร์ เป็นการเชื่อมต่อ ไม่ต้องจ่ายค่าอินเตอร์คอนเน็กชั่น เป็นการเชื่อมต่อโดยตรงซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้นที่ชายแดนด้านเขมรก่อนหน้านี้ ซึ่งตนเคยดำเนินการมาแล้ว

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130505/503847/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8
%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E
0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%
88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0
%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97
..html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.