Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 มิถุนายน 2556 ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้นำภาคธุรกิจ ชี้ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเกิดทุจริตมากสุดอันดับแรกคือโทรคมนาคม (หากไม่หากไม่ทุจริตจะดีกว่านี้เยอะ)ประเด็นหลักนายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(ไอโอดี) เปิดเผยว่า ไอโอดีได้ร่วมกับพันธมิตรจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของผู้นำภาคธุรกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย โดยสำรวจผู้บริหาร กรรมการ บริษัท 1,066 แห่ง ครอบคลุมทุกธุรกิจ ทุกขนาด ทำเดือนม.ค.-  เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า 93% มองปัญหาทุจริตในไทยยังอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับการสำรวจ 2 ปีก่อน แต่พบว่า 75% มองปัญหาทุจริตของไทย 2 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

นอกจากนี้ยังมองว่า การทุจริตส่งผลกับประเทศมากที่สุดในแง่ลดทอนประสิทธิภาพการแข่งขันในภูมิภาค นำประเทศไปสู่ความตกต่ำทางจริยธรรมของสังคม และเป็นชื่อเสียงที่ไม่ดีของประเทศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือในการทำธุรกิจในไทย กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน และหากไม่ทุจริตการเจริญเติบโตของประเทศอาจสูงกว่าปัจจุบัน 50%

สำหรับกระบวนการที่มีโอกาสเกิดการทุจริตสูงสุด 3 อันดับคือ การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การจดทะเบียน ขออนุญาตต่างๆ และการจัดการประมูลโครงการของภาครัฐ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเกิดทุจริตมากสุด 5 อันดับ คือ โทรคมนาคม พลังงานและสาธารณูปโภค การเกษตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง______________________________________


โทรคมนาคม-พลังงานเสี่ยงคอร์รัปชันสูงสุด

"ไอโอดี"ชี้เอกชนไทยมองปัญหาทุจริตคอรัปชันรุนแรงขึ้น "โทรคมนาคม"ติดอันดับเสี่ยงโกงสูงสุด

นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(ไอโอดี) เปิดเผยว่า ไอโอดีได้ร่วมกับพันธมิตรจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของผู้นำภาคธุรกิจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย โดยสำรวจผู้บริหาร กรรมการ บริษัท 1,066 แห่ง ครอบคลุมทุกธุรกิจ ทุกขนาด ทำเดือนม.ค.-  เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า 93% มองปัญหาทุจริตในไทยยังอยู่ในระดับสูงและสูงมาก ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับการสำรวจ 2 ปีก่อน แต่พบว่า 75% มองปัญหาทุจริตของไทย 2 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

นอกจากนี้ยังมองว่า การทุจริตส่งผลกับประเทศมากที่สุดในแง่ลดทอนประสิทธิภาพการแข่งขันในภูมิภาค นำประเทศไปสู่ความตกต่ำทางจริยธรรมของสังคม และเป็นชื่อเสียงที่ไม่ดีของประเทศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือในการทำธุรกิจในไทย กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน และหากไม่ทุจริตการเจริญเติบโตของประเทศอาจสูงกว่าปัจจุบัน 50%

สำหรับกระบวนการที่มีโอกาสเกิดการทุจริตสูงสุด 3 อันดับคือ การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การจดทะเบียน ขออนุญาตต่างๆ และการจัดการประมูลโครงการของภาครัฐ ส่วนอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเกิดทุจริตมากสุด 5 อันดับ คือ โทรคมนาคม พลังงานและสาธารณูปโภค การเกษตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง

ทั้งนี้แม้เอกชนจะมองปัญหาทุจริตรุนแรงขึ้น แต่ 1 ใน 4 ยังเชื่อว่าแก้ปัญหาทุจริตได้ โดยรัฐ เอกชน ประชาชนต้องร่วมมือกัน ซึ่งเอกชน 51%พร้อมเข้าร่วมแน่นอน สูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนที่พร้อมเข้าร่วมแน่นอน 14% ส่วนอีก 46% พร้อมมีส่วนร่วมหากมีแผนที่ปฏิบัติได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เอกชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาทุจริตมากขึ้น

http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/226030/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B
8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-
%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0
%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9
%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9
%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.