Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 มิถุนายน 2556 (เกาะติดการประมูล1800) AIS หัวใส+กทสช.ก็รับลูก!! AIS ชี้ ให้รวมประมูล คลื่น 1800 และ 900 ไปในครั้งเดียวจะได้ประหยัดงบ// เศรษฐพงค์ กสทช.ชี้เป็นไปได้สูง
ประเด็นหลักนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของ บริษัท ดิจิตอลโฟน (ดีพีซี) ที่เป็นบริษัทลูกของเอไอเอส ส่วนตัวเห็นด้วยกันการเยียวยาผู้บริโภคหลังหมดสัมปทานคลื่น 1800 MHz ที่กำลังจะหมดในวันที่ 15 ก.ย. 2556 ไม่ให้รับผลกระทบ แต่ขอให้มีระยะเวลาการสิ้นสุดที่ชัดเจน ประมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หรือ วันที่ 15 ก.ย. 2557 หลังจากที่หมดสัญญาสัมปทาน เพราะเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องนำคลื่นมาประมูล โดยดีพีซีมีลูกค้าของตัวเอง 8 หมื่นราย และที่โรมมิ่งกับเอไอเอสอีก 2 ล้านราย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมองว่า ถ้าจะนำคลื่น 900 MHz ที่มีอยู่มาร่วมประมูลก็ยินดีเพราะจะช่วยประหยัดงบประมาณได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้หมดสัญญาสัมปทานก่อน ส่วนการประมูลคลื่น 1800 MHz ควรทำได้ง่ายและเร็วกว่าคลื่น 2100 MHz เนื่องจาก กสทช. มีประสบการณ์การประมูลมาแล้ว ส่วนลูกค้าที่ค้างอยู่บนคลื่น 1800 MHz ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะย้ายหรือไม่ อีกทั้ง ระบุว่าเอไอเอสพร้อมที่จะประมูลทุกคลื่นความถี่ เพื่อย้ำการเป็นผู้นำในการให้บริการ และการมีคลื่นความถี่หลายช่วง  ช่วยให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้เต็มที่ และไม่เสียเปรียบคู่แข่งรายใด แม้ว่าคู่แข่งด้านการค้าจะมีไตรเน็ตหรือ 4จี


พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. กล่าวว่า กทค.ยังยืนยันสิทธิในการเรียกคืนคลื่นจาก กสทฯ เพื่อนำมาเปิดประมูลและเป็นไปได้ว่าจะเปิดประมูลพร้อมกันทั้งคลื่น 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จะสิ้นสุดสัมปทานกับบริษัท ทีโอที ในปี 2558______________________________________


กสทช. เรียกรัฐ-เอกชน หารือต่ออายุคลื่น 1800 MHz


กทค. เรียก ไอซีที กสท เอไอเอส ทรู เจรจากรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน  ด้านเอไอเอส เห็นด้วยกับการเยียวยาผู้บริโภคหลังหมดคลื่น 1800 MHz ขณะที่บอร์ด กทค. ยันซิมไม่ดับแน่นอน...

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภารกิจโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (กทค.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน กสทช. ร่างประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดอายุการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ... ตามที่คณะอนุกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เสนอวาระเข้ามายังบอร์ด กทค. เพื่อพิจารณา

รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้เชิญหน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการมาซักถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศฯ รวมทั้งแผนมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค แนวทางการเยียวยาผู้บริโภค และการประชาสัมพันธ์ถึงการดำเนินการภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ได้แก่ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มาพร้อมกับนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ  CAT นายศุภชัย เจียรวนนท์ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะตัวแทน บริษัม ดิจิตอลโฟน จำกัด

ทั้งนี้ เบื้องต้นทั้งหมดเห็นพ้องกันว่า เพื่อประโยชน์สาธารณะ จะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบเรื่องซิมดับ มีรายละเอียดบางอย่างที่จะต้องปรับความเข้าใจให้ตรงกัน หลังจากนี้จะเชิญผู้ประกอบการ รวมถึงตัวแทนผู้บริโภคมาหารือเป็นระยะๆ และจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ส่วนการประมูลคลื่น 1800 MHz นั้น ทั้งทรูมูฟและเอไอเอสยืนยันว่าเข้าร่วมประมูลแน่นอน โดย กสท ยืนยันสิทธิ์และความจำเป็นในการถือครองคลื่นตามกฎหมาย ส่วนดีพีซีเสนอให้ กสท ถือครองคลื่นต่อไปอีก 1 ปี ขณะที่ ทรูมูฟ เสนอว่า จะไม่มีโปรโมชั่น หรือ ทำตลาดในระบบทรูมูฟอีก เพื่อให้ลูกค้าโอนย้ายไปยังระบบใหม่

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของ บริษัท ดิจิตอลโฟน (ดีพีซี) ที่เป็นบริษัทลูกของเอไอเอส ส่วนตัวเห็นด้วยกันการเยียวยาผู้บริโภคหลังหมดสัมปทานคลื่น 1800 MHz ที่กำลังจะหมดในวันที่ 15 ก.ย. 2556 ไม่ให้รับผลกระทบ แต่ขอให้มีระยะเวลาการสิ้นสุดที่ชัดเจน ประมูลให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หรือ วันที่ 15 ก.ย. 2557 หลังจากที่หมดสัญญาสัมปทาน เพราะเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องนำคลื่นมาประมูล โดยดีพีซีมีลูกค้าของตัวเอง 8 หมื่นราย และที่โรมมิ่งกับเอไอเอสอีก 2 ล้านราย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมองว่า ถ้าจะนำคลื่น 900 MHz ที่มีอยู่มาร่วมประมูลก็ยินดีเพราะจะช่วยประหยัดงบประมาณได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้หมดสัญญาสัมปทานก่อน ส่วนการประมูลคลื่น 1800 MHz ควรทำได้ง่ายและเร็วกว่าคลื่น 2100 MHz เนื่องจาก กสทช. มีประสบการณ์การประมูลมาแล้ว ส่วนลูกค้าที่ค้างอยู่บนคลื่น 1800 MHz ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะย้ายหรือไม่ อีกทั้ง ระบุว่าเอไอเอสพร้อมที่จะประมูลทุกคลื่นความถี่ เพื่อย้ำการเป็นผู้นำในการให้บริการ และการมีคลื่นความถี่หลายช่วง  ช่วยให้เอไอเอสสามารถให้บริการได้เต็มที่ และไม่เสียเปรียบคู่แข่งรายใด แม้ว่าคู่แข่งด้านการค้าจะมีไตรเน็ตหรือ 4จี

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/349131

______________________________________

ไอซีทีเล็งต่อเวลา"กสทฯ"ถือ1800ต่ออีกปี

ไอซีทีเดินหน้าถก กทค. ต่อเวลา กสทฯ ครองคลื่น 1800 อีก 1 ปี

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า จะหารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) วันที่ 4 มิ.ย. เพื่อให้บริษัท กสท โทรคมนาคม ถือครองคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ต่ออีก 1 ปี หลังจากสัมปทานสิ้นสุดเดือน ก.ย.นี้ เพื่อให้ทรูมูฟและดิจิตอลโฟน (ดีพีซี) คู่สัญญาของ กสทฯ โอนย้ายลูกค้ากว่า 18 ล้านราย ไประบบใหม่ได้เรียบร้อย และยืนยันว่า กสทฯ จะไม่ถือครองคลื่นนานกว่านั้น

ทั้งนี้ กทค.ได้เรียกทรูมูฟและดีพีซีหารือแผนการโอนย้ายลูกค้าก่อนจะถึงเดือน ก.ย.นี้ เพื่อดูว่าข้อเสนอแต่ละฝ่ายมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ที่ กสทฯ จะถือครองคลื่นต่อไปอีก 1 ปี

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. กล่าวว่า กทค.ยังยืนยันสิทธิในการเรียกคืนคลื่นจาก กสทฯ เพื่อนำมาเปิดประมูลและเป็นไปได้ว่าจะเปิดประมูลพร้อมกันทั้งคลื่น 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) จะสิ้นสุดสัมปทานกับบริษัท ทีโอที ในปี 2558

“การหารือร่วมครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนการป้องกันปัญหาซิมดับหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยให้ กสทฯ และทรูมูฟเตรียมแผนโอนย้ายลูกค้าก่อนถึงเดือน ก.ย. ซึ่งก่อนหน้านี้ กทค.ได้ให้ลดค่าธรรมเนียมจาก 99 บาท เป็น 29 บาท และขยายปริมาณโอนย้ายเป็นวันละ 3 แสนเลขหมาย” พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8
%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/226304/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B
8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E
0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%
AF%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD1800%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B5
%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.