Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 มิถุนายน 2556 ICT จับมือ WiFi TRUE ( เปิดโครงการ ICT Free WiFi by TRUE มอบเน็ตแรงฟรีทั่วอีสาน ความเร็ว 2 Mbps วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน)ประเด็นหลักนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “กระทรวงไอซีที เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทให้การสนับสนุนประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมศักยภาพให้กับประเทศไทย ในโครงการ ICT Free WiFi ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มทรูที่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังมาโดยตลอด พร้อมเปิดพื้นที่ให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ที่ครอบคลุมมากถึง 50,000 จุดทั่วประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก เพียงประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ใช้งานเลือกชื่อเครือข่ายไวไฟ "ICT Free WiFi by TRUE "เท่านั้น


รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล ที่ผ่านมากระทรวงไอซีที มีการติดตั้งจุดให้บริการ ICT Free WiFi กว่า 120,000 จุดทั่วประเทศ ตามโรงพยาบาลของรัฐ สถานีตำรวจ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับ กสทช. นำเงินจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จำนวน 950 ล้านบาท มาใช้เสริมการดำเนินโครงการ Free WiFi โดยคาดว่าจะติดตั้งจุดให้บริการได้เพิ่มขึ้นกว่า 150,000 จุดทั่วประเทศ และสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ มีเป้าหมายในภาพรวมของโครงการที่จะมีจุดให้บริการ ICT Free WiFi ทั้งหมดมากกว่า 300,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างแน่นอน”


______________________________________

ไอซีทีจับมือทรู เปิดฟรีไวไฟริมโขง วางเน็ตแรงทั่วอีสานรับเออีซี


กระทรวงไอซีที ผนึกกลุ่มทรู เชื่อมสัมพันธ์ริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย 
เปิดโครงการ ICT Free WiFi by TRUE มอบเน็ตแรงฟรีทั่วอีสาน พร้อมก้าวสู่ประตู AEC โดยให้ใช้ฟรีที่ความเร็ว 2 Mbps วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน...

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “กระทรวงไอซีที เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทให้การสนับสนุนประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเสริมศักยภาพให้กับประเทศไทย ในโครงการ ICT Free WiFi ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มทรูที่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังมาโดยตลอด พร้อมเปิดพื้นที่ให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ที่ครอบคลุมมากถึง 50,000 จุดทั่วประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก เพียงประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ใช้งานเลือกชื่อเครือข่ายไวไฟ "ICT Free WiFi by TRUE "เท่านั้น


รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล ที่ผ่านมากระทรวงไอซีที มีการติดตั้งจุดให้บริการ ICT Free WiFi กว่า 120,000 จุดทั่วประเทศ ตามโรงพยาบาลของรัฐ สถานีตำรวจ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ล่าสุด ลงนามความร่วมมือกับ กสทช. นำเงินจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จำนวน 950 ล้านบาท มาใช้เสริมการดำเนินโครงการ Free WiFi โดยคาดว่าจะติดตั้งจุดให้บริการได้เพิ่มขึ้นกว่า 150,000 จุดทั่วประเทศ และสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ มีเป้าหมายในภาพรวมของโครงการที่จะมีจุดให้บริการ ICT Free WiFi ทั้งหมดมากกว่า 300,000 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างแน่นอน”

ด้าน นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงไอซีทีให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงในโครงการ ICT Free WiFi อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ทัดเทียมคนในเมืองใหญ่ และสำหรับการเปิดให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ที่ จ. หนองคาย ซึ่งเป็นเสมือนประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาให้กับชาวหนองคายได้มากยิ่งขึ้น

"ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ WiFi ที่มีโครงข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงยินดีและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับกระทรวงไอซีที อำนวยความสะดวกให้ชาวหนองคายสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเครือข่าย WiFi by TrueMove H ด้วยความเร็วสูงสุด 2 Mbps วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน ได้ทุกเวลา ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT Free WiFi by TrueMove H ทั่วเมืองหนองคาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมั่นใจว่าจะร่วมสร้างประโยชน์ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน รวมทั้งมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้านให้กับประชาชนอย่างแน่นอน" ประธานคณะผู้บริหาร บ.ทรูฯ กล่าว


นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จ.หนองคาย ในฐานะที่เป็นประตูเชื่อมต่อกับประเทศลาว ได้วางยุทธศาสตร์และแผนดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการทุกภาคส่วนให้ก้าวไปพร้อมๆ กัน โดยหนึ่งในแผนงาน คือ การเตรียมความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต ดังนั้น การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสื่อสารจากกระทรวงไอซีที และกลุ่มทรู เปิดให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวหนองคาย ทั้งนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายได้รับประโยชน์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงอย่างเต็มที่

ประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการ ICT Free WiFi by TRUE โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านฮอตสปอต WiFi by TrueMove H จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2 Mbps เพียงเลือก SSID ชื่อ ICT Free WiFi by TRUE  แล้วลงทะเบียนรับยูสเซอร์เนม พาสเวิร์ดเข้าใช้บริการได้ทันที โดยสามารถลงทะเบียนรับ Username และ Password เมื่อเลือกโครงข่าย ICT WiFi by TRUE เพื่อใช้งานได้วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน และสามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน และใช้งานได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์.โดย: ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/348947

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.