Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 มิถุนายน 2556 กสทช. (ขอร้องประชาชนที่จะไปต่างประเทศ ศึกษาค่าใช้NETดีๆเลี่ยงได้ปิดสะ) พร้อมร้องขอพื้นที่ ทอท.จัดตั้งสำนักงาน กสทช. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในต่างประเทศประเด็นหลักทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากแนวโน้มการใช้อินเทอร์เนตผ่านมือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากการใช้งาน Social Network ที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะไม่ทราบว่าต้องปิดบริการดังกล่าวก่อนการเดินทาง เพราะระบบมีการเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่ออัพเดทข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งอัตราค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศจะสูงกว่าอัตราค่าบริการในประเทศ ทางออกในเรื่องนี้ผู้ใช้บริการควรศึกษาและทำความเข้าใจในบริการแต่ละประเภทที่ใช้ และควรทราบถึงระบบการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ที่ตนเองใช้อยู่ วิธีตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อปิดการใช้งานดาต้า หรือจะใช้วิธีโทรไปยัง Call Center เครือข่ายที่ใช้บริการ เพื่อขอปิดการใช้งานดาต้าชั่วคราวก็ได้

สำหรับกรณีมีความต้องการใช้บริการระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ควรศึกษาราคาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมซึ่งมีทั้งเป็นแพ็คเกจเหมาจ่ายซึ่งจะถูกกว่าอัตราปกติมาก

นายฐากร กล่าวอีกว่า สำนักงานจะเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเข้ามาหารือถึงปัญหาจากกรณีดังกล่าว รวมถึงแนวทาวการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค นอกจากนั้น กสทช. ยังได้ประสานขอความร่วมไปยังผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขอพื้นที่จัดตั้งสำนักงาน กสทช. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการถูกเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศในอัตราที่สูงมาก รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมด้วย


______________________________________

กสทช.สกัดปัญหาผู้บริโภคเจอเก็บค่าโรมมิ่งสูง

กสทช.เตรียมเรียกผู้ให้บริการหารือปัญหาผู้ใช้บริการถูกเรียกเก็บค่าดาต้าโรมมิ่งสูง แนะผู้บริโภคควรปิดการอัพเดทข้อมูลต่างๆขณะไปต่างประเทศ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ช่วงนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนไปใช้งานในต่างประเทศ แล้วประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ (International Roaming) ในอัตราที่สูงมาก บางรายสูงถึงหลักแสนบาทโดยส่วนใหญ่เกิดจากบริการดาต้าโรมมิ่ง (Data Roaming)

ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากแนวโน้มการใช้อินเทอร์เนตผ่านมือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากการใช้งาน Social Network ที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะไม่ทราบว่าต้องปิดบริการดังกล่าวก่อนการเดินทาง เพราะระบบมีการเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่ออัพเดทข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งอัตราค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศจะสูงกว่าอัตราค่าบริการในประเทศ ทางออกในเรื่องนี้ผู้ใช้บริการควรศึกษาและทำความเข้าใจในบริการแต่ละประเภทที่ใช้ และควรทราบถึงระบบการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ที่ตนเองใช้อยู่ วิธีตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อปิดการใช้งานดาต้า หรือจะใช้วิธีโทรไปยัง Call Center เครือข่ายที่ใช้บริการ เพื่อขอปิดการใช้งานดาต้าชั่วคราวก็ได้

สำหรับกรณีมีความต้องการใช้บริการระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ควรศึกษาราคาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมซึ่งมีทั้งเป็นแพ็คเกจเหมาจ่ายซึ่งจะถูกกว่าอัตราปกติมาก

นายฐากร กล่าวอีกว่า สำนักงานจะเรียกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเข้ามาหารือถึงปัญหาจากกรณีดังกล่าว รวมถึงแนวทาวการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค นอกจากนั้น กสทช. ยังได้ประสานขอความร่วมไปยังผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขอพื้นที่จัดตั้งสำนักงาน กสทช. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการถูกเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศในอัตราที่สูงมาก รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมด้วย

ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการรายใดมีปัญหาใช้บริการโรมมิ่งให้ร้องเรียนเข้ามาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 หรือ sms 1200 โดยไม่เสียค่าบริการ

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8
%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/226314/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8
%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B
8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%
E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8
%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%88%
E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87


___________________________________กสทช. เตือนปิดดาต้ามือถือก่อนเดินทางต่างประเทศป้องกันเน็ตรั่ว


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ช่วงนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนไปใช้งานในต่างประเทศ แล้วประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ (International Roaming) ในอัตราที่สูงมาก บางรายสูงถึงหลักแสนบาทโดยส่วนใหญ่เกิดจากบริการดาต้าโรมมิ่ง (Data Roaming)


ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากแนวโน้มการใช้อินเทอร์เนตผ่านมือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากการใช้งาน Social Network ที่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะไม่ทราบว่าต้องปิดบริการดังกล่าวก่อนการเดินทาง เพราะระบบมีการเชื่อมต่ออัตโนมัติเพื่ออัพเดทข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งอัตราค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศจะสูงกว่าอัตราค่าบริการในประเทศ ทางออกในเรื่องนี้ผู้ใช้บริการควรศึกษาและทำความเข้าใจในบริการแต่ละประเภทที่ใช้ และควรทราบถึงระบบการทำงานของเครื่องโทรศัพท์ที่ตนเองใช้อยู่ วิธีตั้งค่าโทรศัพท์เพื่อปิดการใช้งานดาต้า หรือจะใช้วิธีโทรไปยัง Call Center เครือข่ายที่ใช้บริการ เพื่อขอปิดการใช้งานดาต้าชั่วคราวก็ได้ สำหรับกรณีมีความต้องการใช้บริการระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ควรศึกษาราคาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมซึ่งมีทั้งเป็นแพ็คเกจเหมาจ่ายซึ่งจะถูกกว่าอัตราปกติมาก

นายฐากร กล่าวอีกว่า สำนักงานจะเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเข้ามาหารือถึงปัญหาจากกรณีดังกล่าว รวมถึงแนวทาวการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภค นอกจากนั้น กสทช. ยังได้ประสานขอความร่วมไปยังผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อขอพื้นที่จัดตั้งสำนักงาน กสทช. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ในต่างประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการถูกเรียกเก็บค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศในอัตราที่สูงมาก รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการใช้บริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมด้วย

เลขาธิการ กสทช. ย้ำว่า หากผู้ใช้บริการรายใดมีปัญหาใช้บริการโรมมิ่งให้ร้องเรียนเข้ามาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 หรือ sms 1200 โดยไม่เสียค่าบริการ

http://www.ryt9.com/s/prg/1664487

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.