Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

06 มิถุนายน 2556 TOT3G (โรคทรัพย์จาง) ส่งสัญญาณ ให้ AIS รับทราบ++เร่งหาเอกชนมาช่วยทำตลาด (ยอมถึงขนาดให้เอกชนเช่าโครงข่ายเพื่อทำตลาด) สิ้นปี เฟส2ชัดเจนประเด็นหลัก


    ส่วนการทำการตลาด3G TOT นั้น คณะกรรมการ(บอร์ด) ทีโอที ก็ได้เร่งให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการเจรจาหลักการของการให้เช่าโครงข่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงการทำสัญญาการเช่าโครงข่ายเพื่อให้บริการ3G หรือการให้เอกชนเช่าโครงข่ายเพื่อทำตลาด3G TOT  ต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วเช่นกัน

           “ แม้โครงข่าย3G จะแล้วเสร็จ แต่เมื่อไม่มีผู้เช่าโครงข่ายเพื่อทำการตลาด ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อทีโอทีแต่อย่างใด ฉะนั้นต้องเร่งการทำสัญญากับเอกชนที่สนใจโดยเร็ว เพื่อสร้างรายได้จากโครงข่าย3G  ส่วนโครงการสร้างโครงข่าย3G  ระยะที่2 ยังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดทั้งหมด คาดว่าภายในปีนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
______________________________________


“อุดม” รับบริการ 3G TOT อืด เร่งหาเอกชนมาช่วยทำตลาด

นายอุดม พัวสกุล  ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะที่การวางโครงข่าย 3 G TOT ทั่วประเทศนั้น ล่าสุดได้ติดตั้งสถานีฐานพร้อมใช้งานแล้ว 4,697 แห่ง จาก 5,320 แห่ง ซึ่งฝ่านบริหารทีโอที แจ้งว่าภายในเดือนสิงหาคม2556 นี้จะเสร็จสมบูรณ์ครบ 5,320 สถานีฐานอย่างแน่นอน

            ส่วนการทำการตลาด3G TOT นั้น คณะกรรมการ(บอร์ด) ทีโอที ก็ได้เร่งให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการเจรจาหลักการของการให้เช่าโครงข่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงการทำสัญญาการเช่าโครงข่ายเพื่อให้บริการ3G หรือการให้เอกชนเช่าโครงข่ายเพื่อทำตลาด3G TOT  ต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วเช่นกัน

           “ แม้โครงข่าย3G จะแล้วเสร็จ แต่เมื่อไม่มีผู้เช่าโครงข่ายเพื่อทำการตลาด ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อทีโอทีแต่อย่างใด ฉะนั้นต้องเร่งการทำสัญญากับเอกชนที่สนใจโดยเร็ว เพื่อสร้างรายได้จากโครงข่าย3G  ส่วนโครงการสร้างโครงข่าย3G  ระยะที่2 ยังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดทั้งหมด คาดว่าภายในปีนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น”

             นายอุดม กล่าวอีกว่า  ได้สั่งให้ฝ่ายบริหารไปสำรวจทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างทีโอทีกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดในปี2558 โดยเอไอเอส ต้องคืนทรัพย์สินให้กับ ทีโอที รวมทั้งทรัพย์สินของทีโอทีด้วย ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้จัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อบริหารทรัพย์สินเสาสถานีฐานและอุปกรณ์โทรคมนาคม ถือเป็นการเตรียมความพร้อมการทำธุรกิจให้เช่าเสาและอุปกรณ์โทรคมนาคม

http://www.naewna.com/business/54527

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.