Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 มิถุนายน 2556 เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ” ปธ.กทค. ยังมันใจยังไม่รู้สึกกังวล หลังชี้แจ้งผ่าน ป.ป.ช. รอบสุดท้ายประเด็นหลักประธาน กทค. กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นการเข้าไปชี้แจง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล 3จี เพิ่มเติม โดย คณะอนุฯ ปปช.ขอให้ กทค. ตอบประเด็นที่สรุปไว้เป็นรอบสุดท้าย ซึ่งข้อมูลเป็นลักษณะเดิม อาทิ เรื่องการออกแบบการประมูล การเคาะราคาการประมูล ของแต่ละราย ซึ่งขณะนี้ คณะอนุฯ ระบุว่ายังไม่มีความผิด

ต่อข้อถามถึงความกังวลเรื่องดังกล่าว พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสชี้แจง และได้ส่งเอกสารต่างๆ ให้แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว ทั้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) และนักวิชาการต่างประเทศวิเคราะห์แล้ว จึงไม่รู้สึกกังวล.


______________________________________


กทค. ไร้กังวล ป.ป.ช. เรียกแจงประมูล 3 จีรอบสุดท้าย


“เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ” ปธ.กทค. เผยบอร์ดไร้ความกังวล แม้ อนุฯ ปปช. เรียกแจงรอบสุดท้าย คดีจัดประมูล 3จี ส่อผิด พ.ร.บ.ฮั้วฯ พร้อมเตรียมส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ให้ ปปช. วิเคราะห์ก่อนปิดคดีฟัน...

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีการประมูลคลื่นความถี่ 3จี เรียกคณะกรรมการ (บอร์ด) กทค. ชี้แจงและซักถามข้อสงสัยเรื่องการจัดประมูลใบอนุญาต 3จี คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2555 ที่ผ่านมา ว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 หรือไม่ เป็นรอบสุดท้ายในวันนี้นั้น ขั้นตอนต่อไป กทค. ต้องส่งหลักฐานเอกสารเพื่อชี้แจงเพิ่มเติม และหลังจากนั้น คณะอนุฯ ปปช.จะวิเคราะห์ และอาจเรียก กทค. ทุกคนไปให้ข้อมูลทางวาจาเพิ่ม ก่อนจะสรุปผลการตัดสินออกมา

ประธาน กทค. กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นการเข้าไปชี้แจง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล 3จี เพิ่มเติม โดย คณะอนุฯ ปปช.ขอให้ กทค. ตอบประเด็นที่สรุปไว้เป็นรอบสุดท้าย ซึ่งข้อมูลเป็นลักษณะเดิม อาทิ เรื่องการออกแบบการประมูล การเคาะราคาการประมูล ของแต่ละราย ซึ่งขณะนี้ คณะอนุฯ ระบุว่ายังไม่มีความผิด

ต่อข้อถามถึงความกังวลเรื่องดังกล่าว พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสชี้แจง และได้ส่งเอกสารต่างๆ ให้แต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว ทั้ง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) และนักวิชาการต่างประเทศวิเคราะห์แล้ว จึงไม่รู้สึกกังวล.โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/349797

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.