Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 มิถุนายน 2556 อนุดิษฐ์ มีไอเดีย++ แจกสติกเกอร์ "ทำอย่างไรเมื่อเว็ปไซด์ถูกแฮก"ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมรับมือ4ขั้นคือ ห้ามใช้เครื่อง ถอดสายแลนออก รายงานนาย ปรึกษา1212ประเด็นหลัก


น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1.การบูรณาการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 2.การสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ3.การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ นอกจากนี้ยังเห็นชอบยุทธศาสตร์รอง 5 ด้าน อาทิ การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ข้อนี้จะเป็นกรอบการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า โดยมี สพธอ.เป็นฝ่ายเลขานุการ

นอกจากนี้จะได้มีการแจกสติกเกอร์ "ทำอย่างไรเมื่อเว็ปไซด์ถูกแฮก" ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับมือกับกรณีที่ถูกแฮกเกอร์เข้าไปก่อกวน ซึ่งหากพบว่าถูกแฮกให้ดำเนินการใน 4 ขั้นตอนคือ 1.ห้ามแตะต้องหรือเข้าถึงเครื่องบริการ 2.ตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยถอดสายแลนออก 3.รายงานผู้บังคับบัญชา และ4.โทรปรึกษาศูนย์ฮอตไลน์ ThaiCERT 1212______________________________________


รัฐคลอด8ยุทธศาสตร์รับมือภัยไซเบอร์


รัฐบาลคลอดยุทธศาสตร์ 8 ด้านรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ "อนุดิษฐ์"เผยนายกฯห่วงคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตผิดทาง เจาะข้อมูลมั่นคง-หลอกลวงเงิน


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ภายหลังการประชุม น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วยนางสุรางคณา วายุภาพ ผอ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ร่วมกันแถลง

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว ว่า ปัจจุบันภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น และยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับหน่วยงานในประเทศไทย แม้ว่าไทยมีกฎหมายที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์มานานแล้ว แต่พบปัญหาในการบังคับใช้ และการบูรณาการในภาพรวม รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่หลักในการจัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อให้ไทยมีขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามดังกล่าว ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งจากภายในและนอกประเทศ

"นายกฯ ได้แสดงความห่วงใยว่าปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งอาจจะใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง และไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และความมั่นคงของประเทศ จึงกำชับให้คณะกรรมการฯเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด"

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1.การบูรณาการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 2.การสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ3.การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ นอกจากนี้ยังเห็นชอบยุทธศาสตร์รอง 5 ด้าน อาทิ การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ข้อนี้จะเป็นกรอบการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า โดยมี สพธอ.เป็นฝ่ายเลขานุการ

นอกจากนี้จะได้มีการแจกสติกเกอร์ "ทำอย่างไรเมื่อเว็ปไซด์ถูกแฮก" ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับมือกับกรณีที่ถูกแฮกเกอร์เข้าไปก่อกวน ซึ่งหากพบว่าถูกแฮกให้ดำเนินการใน 4 ขั้นตอนคือ 1.ห้ามแตะต้องหรือเข้าถึงเครื่องบริการ 2.ตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยถอดสายแลนออก 3.รายงานผู้บังคับบัญชา และ4.โทรปรึกษาศูนย์ฮอตไลน์ ThaiCERT 1212

ทางด้านนางสุรางคณา กล่าวว่า จากผลการสำรวจข้อมูลตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค.56 พบว่าการเข้าไปแฮกข้อมูลทางเว็ปไซด์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะนึกสนุก และตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย หรือมุ่งเจาข้อมูลเชิงลึก 1,475 ครั้ง มีมัลแวร์ หรือการก่อกวนระบบ 750 ครั้ง ส่งจดหมายหลอกลวงเอาเงินจากประชาชน 338 ครั้ง อย่างไรก็ตามยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ไม่เลวร้ายเกินไป เพียงแต่เราต้องทำให้ประชาชนได้รู้ถึงวิธีการรับมือที่ถูกต้อง ซึ่งขอเตือนประชาชนว่าอย่าพยายามดาวโหลดโปรแกรมฟรีต่าง ๆ โยไม่รู้ที่มาที่ไป เพราะจะมีผู้ไม่พึงประสงค์สามารถเข้ามาแฮกข้อมูลส่วนตัวเราไปใช้ในทางที่ผิด หรือทำประโยชน์ได้


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130611/510573/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B
8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%948%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A
8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0
%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%
80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.