Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กรกฎาคม 2556 Nokia โดยลดอันดับจาก BB- ลงมาที่ B+ เหตุขาดทุนหลายปีติดต่อกันไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าประเภท iPhone หรือ Android ได้


ประเด็นหลัก


การถูกปรับลดความน่าเชื่อถือของ Nokia ในครั้งนี้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากผลิตภัณฑ์ของ Nokia ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าประเภท iPhone หรือ Android ได้ แม้จะมีความพยายามอย่างมากในการผลักดัน Windows Phone 8 อยู่อย่างต่อเนื่องก็ตามที ทำให้บริษัทต้องประสบปัญหาขาดทุนเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน

______________________________________
Nokia ถูกปรับลดความน่าเชื่อถือ เพราะ...

โดย Chutchawal

 Nokia อดีตผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งของโลกถูก Standard & Poor (S&P) บริษัทจัดอันดับชื่อดังในสหรัฐอเมริกาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ พร้อมชี้ว่า Nokia มีสิทธิ์ประสบปัญหาสภาพการเงินในปลายปี 2013 นี้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Standard & Poor (S&P) บริษัทจัดอันดับชื่อดังได้ทำการปรับลดความน่าเชื่อถือของ Nokia โดยลดอันดับจาก BB- ลงมาที่ B+ อันเนื่องมาจากสภาพการดำเนินธุรกิจที่ยังขาดทุนหลายปีติดต่อกัน ประกอบกับการลงทุนมหาศาลกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อขอซื้อหุ้นคืนจากกลุ่มบริษัทซีเมนส์ (Siemens AG) ในบริษัท Nokia Siemens Networks ราว 50% ที่แม้จะทำให้มูลค่าหุ้นของ Nokia เพิ่มขึ้น 10% ในทันทีก็ตาม แต่นั่นยิ่งอาจทำให้สภาพกระแสเงินสดสุทธิในช่วงปลายปี 2013 ของ Nokia อาจลดต่ำลงเหลืออยู่เพียง 1,300 ล้านยูโรเท่านั้น ซึ่งผลที่ตามมาอาจทำให้ Nokia ประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างรุนแรงในเวลาต่อมาได้

การถูกปรับลดความน่าเชื่อถือของ Nokia ในครั้งนี้ หนึ่งในสาเหตุสำคัญมาจากผลิตภัณฑ์ของ Nokia ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าประเภท iPhone หรือ Android ได้ แม้จะมีความพยายามอย่างมากในการผลักดัน Windows Phone 8 อยู่อย่างต่อเนื่องก็ตามที ทำให้บริษัทต้องประสบปัญหาขาดทุนเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน


http://www.arip.co.th/news.php?id=416996

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.