Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2556 สารี(ผิดหวังกทค.ที่สุด)เตรียมยืน จดหมายถึง กสทช. ชี้ การขยายอายุคลื่น 1800 อีก1ปี (โดยไม่ใช้เหตุฉุกเฉิน เสี่ยงมาตรา 45 ) ระบุชัดต้องประมูลคลื่นความถี่เท่นั้น


ประเด็นหลัก


เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวต่อว่า ในการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผ่านมา นักวิชาการด้านกฎหมายของคณะกรรมการ ได้มีความเห็นว่า แนวทางดังกล่าวมีความสุ่มเสี่ยงที่เป็นการทำผิดกฎหมายตามมาตรา 45 พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 2553 เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า การนำคลื่นความถี่ไปใช้นั้นจะทำได้โดยวิธีการประมูลเท่านั้น อีกทั้งการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานไม่ใช่เรื่องฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ แต่เป็นปัญหาที่ทราบล่วงหน้า และถูกเขียนไว้ในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมตั้งแต่ปี 2555 รวมทั้งคณะอนุกรรมการฯอย่างน้อย 2 ชุด ซึ่ง กทค.เป็นผู้แต่งตั้งต่างได้เสนอความเห็นเพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ โดยวิธีการจัดการประมูลคลื่น และการเตรียมการโอนย้ายลูกค้า แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาจากบอร์ด กทค.

“น่าผิดหวังการทำงานของ กทค. ทั้ง ๆ ที่ทุกฝ่ายได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่เมื่อเหลือเวลาอีก 60 วันจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 15 ก.ย.นี้ กทค. กลับออกร่างประกาศคุ้มครองดังกล่าว โดยเอาผู้ใช้บริการคลื่น 1800 เป็นตัวประกัน จากปัญหาซิมดับ ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซิมดับสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค แต่ไม่ต้องการเห็น กทค. ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย” นางสาวสารี กล่าว

______________________________________

บี้ กทค.รับผิดชอบซิมดับ แทนยืดสัมปทาน


คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เสนอ กทค. ให้ กสท เป็นผู้รับผิดชอบป้องกันปัญหาซิมดับ แทนการยืดอายุสัมปทาน เอื้อเอกชนส่อผิดกฎหมาย จวก กทค. มีเวลาแต่กลับส่งวิธีแก้ปัญหาโดยเอาผู้ใช้บริการคลื่น 1800 เป็นตัวประกัน...

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.) ตัวแทนจากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจะเข้ายื่นหนังสือต่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเสนอความเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน 1800 เมกะเฮิร์ตซ (MHz) ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กับบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ จากกรณีที่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน โดยการออก(ร่าง) ประกาศ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ... ซึ่งอาจจะเป็นการอนุญาตให้บริษัทตามสัญญาเดิมให้บริการต่อไปได้อีก 1 ปี นั้น

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวต่อว่า ในการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผ่านมา นักวิชาการด้านกฎหมายของคณะกรรมการ ได้มีความเห็นว่า แนวทางดังกล่าวมีความสุ่มเสี่ยงที่เป็นการทำผิดกฎหมายตามมาตรา 45 พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี 2553 เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า การนำคลื่นความถี่ไปใช้นั้นจะทำได้โดยวิธีการประมูลเท่านั้น อีกทั้งการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานไม่ใช่เรื่องฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุ แต่เป็นปัญหาที่ทราบล่วงหน้า และถูกเขียนไว้ในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมตั้งแต่ปี 2555 รวมทั้งคณะอนุกรรมการฯอย่างน้อย 2 ชุด ซึ่ง กทค.เป็นผู้แต่งตั้งต่างได้เสนอความเห็นเพื่อให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ โดยวิธีการจัดการประมูลคลื่น และการเตรียมการโอนย้ายลูกค้า แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาจากบอร์ด กทค.

“น่าผิดหวังการทำงานของ กทค. ทั้ง ๆ ที่ทุกฝ่ายได้เร่งรัดให้รีบดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่เมื่อเหลือเวลาอีก 60 วันจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน คือวันที่ 15 ก.ย.นี้ กทค. กลับออกร่างประกาศคุ้มครองดังกล่าว โดยเอาผู้ใช้บริการคลื่น 1800 เป็นตัวประกัน จากปัญหาซิมดับ ซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซิมดับสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค แต่ไม่ต้องการเห็น กทค. ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย” นางสาวสารี กล่าว

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวอีกว่า มาตรการคุ้มครองชั่วคราวแม้จะดูมีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้อง แต่วิธีการซึ่งเสมือนเป็นการอนุญาตให้บริษัท ทรูมูฟ และ บริษัท ดีพีซี ได้ใช้คลื่นความถี่ต่อไปโดยไม่ต้องประมูลนั้นนอกจากจะขัดต่อกฎหมายแล้ว ตลอดระยะเวลาอีก 1 ปี นี้บริษัททั้งสองยังไม่ต้องจ่ายค่าประมูลคลื่นความถี่ และในร่างประกาศยังอนุญาตให้บริษัทจ่ายเงินเข้ากองทุนน้อยลง

นางสาวสารี กล่าวด้วยว่า ยืนยันด้วยว่า สนับสนุนการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมโดยระบบใบอนุญาต ไม่ต้องการระบบสัมปทาน แต่การสนับสนุนการแข่งขัน คือการสร้างความชัดเจนกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ โดยการวางแผนการกำหนดการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้า ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เพื่อให้ธุรกิจในระบบโทรคมนาคมได้เตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขัน แต่ไม่มีการทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้การอนุญาตให้บริษัทให้บริการต่อได้อีก 1 ปี ไม่ใช่หนทางเดียวที่จะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโทรคมนาคมมีความต่อเนื่อง แต่หนทางที่ควรจะเป็นคือ การเร่งรัดให้บริษัทดำเนินการโอนย้ายเครือข่ายให้ได้เต็มตามศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ซึ่งทางออกเหล่านี้ได้มีผู้พยายามเสนอมาตลอดเกือบ 2 ปี.โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/357100

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.