Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กรกฎาคม 2556 กสทช.สุภิญญาแนะโดยเฉพาะเรื่องทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 ควรเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่าย ทุกพรรคการเมือง รวมถึงวุฒิสภาด้วย และกลุ่มอื่นๆ


ประเด็นหลัก


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. และกรรมการ กสท. กล่าวว่า กสท. ได้ให้ความเห็นหลังการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างหนังสือเชิญเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภท 3 ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการพิจารณาให้ใบอนุญาตทีวีสาธารณะไม่มีการออกประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือก หรือ เกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ ซึ่งที่ผ่านมาตนได้สงวนความคิดเห็นไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม จากนี้อยากให้สังคมช่วยจับตาเงื่อนไขการออกใบอนุญาต ทั้งในเรื่องของการพิจารณาออกใบอนุญาตรายช่อง อย่างกรณีใบอนุญาตประเภทที่ 3 ที่คาดว่ามีแนวโน้มในการจัดสรรช่องนี้ให้กับรัฐสภา และถือเป็นโมเดลทีวีสาธารณะช่องแรกๆ ของการออกอากาศในระบบดิจิตอล ตนเห็นว่า ควรเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่าย ทุกพรรคการเมือง รวมถึงวุฒิสภาด้วย และกลุ่มอื่นๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าไปใช้สถานีนี้ด้วย เพราะเชื่อว่าช่องนี้จะส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยที่จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารทุกฝ่ายรอบด้านอย่างเป็นกลาง และตอบสนองผลประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของ กสทช.ที่จะต้องสร้างเงื่อนไขการพิจารณาเงื่อนไขรายละเอียดของแต่ละช่อง ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ ผังรายการ และการหารายได้ หลังเริ่มกระบวนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาออกใบอนุญาต


______________________________________

กสทช. เล็งสร้างความเข้าใจช่องรัฐ-ปชช. ก่อนให้ใบอนุญาตต.ค.นี้


จับตาใบอนุญาตทีวีสาธารณะประเภท 3 หลัง กสทช.ออกหนังสือเชิญชวนส่งเสริมความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน ก่อนออกใบอนุญาตทีวีดิจิตอลช่องสาธารณะ ต.ค.นี้ หลังได้สิทธิ์ถือครองโดยไร้เกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์...

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ใบอนุญาตช่องทีวีดิจิตอลบริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน จะออกใบอนุญาตแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้เดือนต.ค.2556 นับเป็นช่องทีวีสาธารณะช่องแรกที่จัดสรรและออกใบอนุญาต เนื่องจากมองว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมีช่องทางสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างรัฐบาลรัฐสภากับประชาชน โดยจะมีอายุของใบอนุญาตระยะแรก 4 ปี หลังจากนั้นจะพิจารณาเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการว่าเป็นไปตามเป้าหมายของทีวีสาธารณะหรือไม่ ก่อนพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตเพิ่มเติม

รองประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า ในใบอนุญาตกำหนดให้ช่องทีวีสาธารณะต้องออกอากาศเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสื่อสารข่าวสารระหว่างรัฐสภา รัฐบาลกับประชาชน 75% และอีก 25% สามารถพิจารณาเนื้อหาออกอากาศได้ตามความเหมาะสมและสามารถหารายได้เชิงโฆษณาภาพลักษณ์องค์กรได้ตามเงื่อนไขใบอนุญาต และจะสามารถออกใบอนุญาตช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะได้ครบ 12 ช่องภายในปี 2557

พ.อ.นที กล่าวอีกว่า สำนักงาน กสทช.ยังได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่ 3 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงและกรมต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างหนังสือฯดังกล่าว หลังจากนั้นจะนำข้อเสนอแนะจากเวทีการประชุมนำไปปรับปรุงและเข้าสู่การพิจาณาของที่ประชุม กสท. และนำไปสู่การประกาศใช้เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าขอรับใบอนุญาตช่องทีวีดิจิตอลสาธารณะส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชนในเดือนส.ค.นี้ และสามารถจัดสรรใบอนุญาตได้เดือนต.ค.นี้นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. และกรรมการ กสท. กล่าวว่า กสท. ได้ให้ความเห็นหลังการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างหนังสือเชิญเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภท 3 ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการพิจารณาให้ใบอนุญาตทีวีสาธารณะไม่มีการออกประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือก หรือ เกณฑ์บิวตี้คอนเทสต์ ซึ่งที่ผ่านมาตนได้สงวนความคิดเห็นไว้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม จากนี้อยากให้สังคมช่วยจับตาเงื่อนไขการออกใบอนุญาต ทั้งในเรื่องของการพิจารณาออกใบอนุญาตรายช่อง อย่างกรณีใบอนุญาตประเภทที่ 3 ที่คาดว่ามีแนวโน้มในการจัดสรรช่องนี้ให้กับรัฐสภา และถือเป็นโมเดลทีวีสาธารณะช่องแรกๆ ของการออกอากาศในระบบดิจิตอล ตนเห็นว่า ควรเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่าย ทุกพรรคการเมือง รวมถึงวุฒิสภาด้วย และกลุ่มอื่นๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าไปใช้สถานีนี้ด้วย เพราะเชื่อว่าช่องนี้จะส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วยที่จะสามารถรับข้อมูลข่าวสารทุกฝ่ายรอบด้านอย่างเป็นกลาง และตอบสนองผลประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของ กสทช.ที่จะต้องสร้างเงื่อนไขการพิจารณาเงื่อนไขรายละเอียดของแต่ละช่อง ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ ผังรายการ และการหารายได้ หลังเริ่มกระบวนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาออกใบอนุญาตโดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/356787

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.