Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 กรกฎาคม 2556 นับถอยหลังหมดสัมปทาน1800 ดีเดย์15ก.ย.นี้++ กสทช.เร่งร่างเยียวยา 14 สิงหาคม 2556 นำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา // CAT ชี้ส่งแผนรับลูกค้าหมดสป.แล้ว


ประเด็นหลัก


พ.อ. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองกรรมการ กสทช. และประธานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า หลังจากการประชาพิจารณ์ต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองฯ กรอบระยะเวลา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ ว่า หลังจากนี้  คาดว่าราวกลางเดือน สิงหาคม 2556   กทค.จะนำความคิดเห็นต่างๆ มาประมวลโดยมีคณะทำงานเข้ามาวิเคราะห์ในประเด็นต่างข้อกฎหมาย เพื่อปรับปรุง และนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 14 สิงหาคม  2556 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป
    ด้านนายขจรศักดิ์ สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและร่วมการงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มุมมองในฐานอำนาจตามกฎหมาย แน่นอนว่า กสทช.มีอำนาจ เพียงแต่ กสท เห็นว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิผู้ให้บริการ และผู้รับสัมปทาน ซึ่ง กสทช.ได้ส่งแผนการรองรับการให้บริการหลังสิ้นสุดสัมปทาน ทรูมูฟ และ ดีพีซี แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2555

    ทางด้านนางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ ตัวแทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ทีโอที มีสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่เดิมในสัญญาสัมปทานต่อไป แม้ว่าในพ.ร.บ.กสทช.จะกำหนดให้คลื่นที่หมดสัมปทานแล้ว จะต้องส่งคลื่นกลับมายัง กสทช. เพื่อดำเนินการจัดสรรใหม่ โดยทีโอทีได้รับสิทธิการใช้คลื่นความถี่จากคณะกรรมการบริหารคลื่นความถี่ (กบถ.) ไม่มีการกำหนดระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับบทเฉพาะของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2543 มาตรา 79 ที่รองรับสิทธิตามหน้าที่ของทีโอที


______________________________________

กสทช.ส่งสัญญาณคลื่น1800 ดีเดย์15ก.ย.นี้
 "กสทช." เปิดฟังประชาพิจารณ์ เผือกร้อนคลื่นความถี่  1800 หลังสิ้นสัมปทานดีเดย์  15 ก.ย.นี้ เอกชนยอมรับร่างฯ ประกาศเยียวยา ด้าน "ทีโอที – กสท" ยกข้อ ก.ม.อ้างสิทธิบริหารคลื่นความถี่ต่อ

    พ.อ. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองกรรมการ กสทช. และประธานกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า หลังจากการประชาพิจารณ์ต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่องมาตรการคุ้มครองฯ กรอบระยะเวลา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ ว่า หลังจากนี้  คาดว่าราวกลางเดือน สิงหาคม 2556   กทค.จะนำความคิดเห็นต่างๆ มาประมวลโดยมีคณะทำงานเข้ามาวิเคราะห์ในประเด็นต่างข้อกฎหมาย เพื่อปรับปรุง และนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ในวันที่ 14 สิงหาคม  2556 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป
    ด้านนายขจรศักดิ์ สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมายและร่วมการงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มุมมองในฐานอำนาจตามกฎหมาย แน่นอนว่า กสทช.มีอำนาจ เพียงแต่ กสท เห็นว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิผู้ให้บริการ และผู้รับสัมปทาน ซึ่ง กสทช.ได้ส่งแผนการรองรับการให้บริการหลังสิ้นสุดสัมปทาน ทรูมูฟ และ ดีพีซี แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2555
    ทางด้านนางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ ตัวแทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ทีโอที มีสิทธิ์ใช้คลื่นความถี่เดิมในสัญญาสัมปทานต่อไป แม้ว่าในพ.ร.บ.กสทช.จะกำหนดให้คลื่นที่หมดสัมปทานแล้ว จะต้องส่งคลื่นกลับมายัง กสทช. เพื่อดำเนินการจัดสรรใหม่ โดยทีโอทีได้รับสิทธิการใช้คลื่นความถี่จากคณะกรรมการบริหารคลื่นความถี่ (กบถ.) ไม่มีการกำหนดระยะเวลา ซึ่งสอดคล้องกับบทเฉพาะของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2543 มาตรา 79 ที่รองรับสิทธิตามหน้าที่ของทีโอที
    ด้าน นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร ตัวแทน บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด หรือ ดีพีซี กล่าวว่า กสท และดีพีซีไม่ได้เป็นเจ้าของใบอนุญาตสัมปทาน เพราะใบอนุญาตเป็นของ กสทช. ดังนั้นรายได้ในช่วงเยียวยา 1 ปี รายได้ก็ต้องเก็บเข้ารัฐตามกฎหมาย
    ขณะที่นายดามพ์ สุคนธทรัพย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคเองเห็นด้วยกับร่างประกาศเยียวยา แต่อยากให้กสทช.คำนึงถึงใน 5 ประเด็นในการออกร่าง ประกอบด้วย 1.ผลประโยชน์ของประชาชน 2. ผลประโยชน์ของภาครัฐ อาทิ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เนื่องจากรัฐจะต้องสูญเสียรายได้จากค่าสัมปทานปีละ 3-4 พันล้านบาท 3. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 4. ความชัดเจนการต่ออายุในช่วงเยียวยา 1800 เมกะเฮิรตซ์เป็นระยะเวลา 1 ปี

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=192641:1800-15-&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.