Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

07 สิงหาคม 2556 กสทช. เร่งหาจุดยื่น การจัดเรตติ้งทีวี!! กสทช.สุภิญญาชี้โดยไม่มีรัฐเข้ามาแทรกแซง ไม่มีการเข้าไปเซ็นเซอร์เห็นชัด การนำออกอากาศซ้ำ (รีรัน) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้รับชมสามารถดูได้ทุกช่วงเวลา


ประเด็นหลัก

รรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ยังให้สิทธิ์นำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไป โดยขั้นตอนหลังจากนี้คือ รวบรวมความคิดเห็นหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์นี้ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการ และกำกับผังรายการ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสท.ต่อไป และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ช่วงการประมูลทีวีดิตอลแล้วเสร็จ หรือต้นปี 2557

"ธงวันนี้คือ ต้องหาจุดตรงกลางร่วมกัน โดยไม่มีรัฐเข้ามาแทรกแซง ไม่มีการเข้าไปเซ็นเซอร์ และ กสทช. ก็ไม่ควรทำตัวเป็น กบว." นางสาวสุภิญญา กล่าว

ด้านตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็มวัน จำกัด กล่าวว่า บริษัทจัดความเหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหารายการ ไม่แตกต่างจากช่องฟรีทีวี โดยจัดผังรายการตามความเหมาะสมของผู้รับชมและกลุ่มเป้าหมาย อย่างกรณีละคร ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น จีเอ็มเอ็ม วัน จัดอยู่ในช่วงระยะเวลา 22.00 น. ตามความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และเซ็นเซอร์เนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกัน สิ่งที่บริษัทควบคุมไม่ได้คือ การนำออกอากาศซ้ำ (รีรัน) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้รับชมดูได้ทุกช่วงเวลา

______________________________________
'กสทช.' เปิดเวทีระดมสมอง จัดเรตติ้งทีวี


"กสทช." เปิดเวทีระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ จัดความเหมาะสมของเนื้อหา–รายการโทรทัศน์ หวังหาจุดตรงกลางร่วมกัน คาดประกาศใช้ได้ช่วงประมูลทีวีดิจิตอล...

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวในเวทีการระดมความคิดเห็นหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ เพื่อการกำกับกันเองของสื่่อ ว่า ในวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการโทรทัศน์ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม เครือข่ายเด็ก เยาวชน และผู้บริโภค มาระดมความคิดเห็น และหาจุดร่วมกันในการกำกับดูแลเผยแพร่เนื้อหารายการโทรทัศน์ให้มีความเหมะสมบนมาตรฐานเดียวกัน และให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทันสมัย

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ยังให้สิทธิ์นำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไป โดยขั้นตอนหลังจากนี้คือ รวบรวมความคิดเห็นหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์นี้ เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการ และกำกับผังรายการ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กสท.ต่อไป และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ช่วงการประมูลทีวีดิตอลแล้วเสร็จ หรือต้นปี 2557

"ธงวันนี้คือ ต้องหาจุดตรงกลางร่วมกัน โดยไม่มีรัฐเข้ามาแทรกแซง ไม่มีการเข้าไปเซ็นเซอร์ และ กสทช. ก็ไม่ควรทำตัวเป็น กบว." นางสาวสุภิญญา กล่าว

ด้านตัวแทนจากบริษัท จีเอ็มเอ็มวัน จำกัด กล่าวว่า บริษัทจัดความเหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหารายการ ไม่แตกต่างจากช่องฟรีทีวี โดยจัดผังรายการตามความเหมาะสมของผู้รับชมและกลุ่มเป้าหมาย อย่างกรณีละคร ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น จีเอ็มเอ็ม วัน จัดอยู่ในช่วงระยะเวลา 22.00 น. ตามความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ และเซ็นเซอร์เนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกัน สิ่งที่บริษัทควบคุมไม่ได้คือ การนำออกอากาศซ้ำ (รีรัน) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้รับชมดูได้ทุกช่วงเวลา

ตัวแทนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน กล่าวอีกว่า กสทช.ควรกำกับดูแลให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทีวีอะนาล็อกไปยังทีวีดิจิตอล ซึ่งประชาชนควรทบทวนการจัดลำดับความเหมาะสมให้ทันสมัยตามสภาพตลาด และให้ประชาชนมีกลไกส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการกำกับดูแล.


โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/362096

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.