Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

08 สิงหาคม 2556 กสท.ส่งต่อคณะอนุฯเนื้อหาตีความและ ทบทวนร่างประกาศฯ ม.37และ39-40 ในร่างกำกับเนื้อหารายการ พ.ศ.2551


ประเด็นหลัก


นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. หนึ่งในกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ชี้แจงความคืบหน้า การทบทวนพิจารณา “ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...” ออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่งด้วยความรอบคอบ ตามที่ 4องค์กรวิชาชีพสื่อได้ยื่นหนังสือคัดค้านในช่วงที่ผ่านมาวานนี้(5ส.ค.)ว่า ที่ประชุม กสท.มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาและผังรายการนำไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยตนจะส่งความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมต่อประธานคณะอนุกรรมการฯ ส่วนภาพรวมแนวทางการกำกับดูแลของกสท.ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 37และ มาตรา 39 — 40ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551” ที่ตนได้เสนอไปนั้น

กสท.มติส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาอำนาจหน้าที่และความความคาบเกี่ยวของแต่ละมาตรา ซึ่งในขณะนี้ ร่างประกาศ มาตรา37ได้นำขึ้นสู่เว็บไซต์สำนักงานกสทช. เพื่อเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2สิงหาคม ที่ผ่านมาแล้ว

ส่วนกรณี เรื่องร้องเรียน ช่องรายการพอใจชาแนล ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณ GMMz โฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเจนนิฟู้ดส์ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่งสำนักงานอย.มีคำสั่งให้ระงับโฆษณาแล้วนั้น กสท.มีมติ แจ้งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการช่องรายการพอใจChannel (บริษัทโนวัน จำกัด) ซึ่งฝ่าฝืน มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร ๒๕๒๒ พร้อมทั้ง สำนักงานจะส่งหนังสือเตือนถึงผู้ประกอบการช่องรายการให้ระมัดระวังการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.นี้ กสทช. ร่วมกับ อย. เชิญผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมทำความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการกำกับดูแลด้านกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

______________________________________
กสท. มอบอนุกรรมการเนื้อหาทบทวนร่างประกาศฯ ม.37 อีกครั้งหลังองค์กรสื่อยื่นคัดค้าน

กสท.ส่งต่อคณะอนุฯเนื้อหา ทบทวนร่างประกาศฯ ม.37ที่นำขึ้นเว็บแล้ว ด้านภาพรวมการกำกับดูแลเนื้อหาทั้งหมด ส่งฝ่ายกฎหมายตีความม.37,39-40คาบเกี่ยวกันอย่างไร

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. หนึ่งในกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ชี้แจงความคืบหน้า การทบทวนพิจารณา “ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...” ออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่งด้วยความรอบคอบ ตามที่ 4องค์กรวิชาชีพสื่อได้ยื่นหนังสือคัดค้านในช่วงที่ผ่านมาวานนี้(5ส.ค.)ว่า ที่ประชุม กสท.มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเนื้อหาและผังรายการนำไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยตนจะส่งความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมต่อประธานคณะอนุกรรมการฯ ส่วนภาพรวมแนวทางการกำกับดูแลของกสท.ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 37และ มาตรา 39 — 40ใน พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551” ที่ตนได้เสนอไปนั้น

กสท.มติส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาอำนาจหน้าที่และความความคาบเกี่ยวของแต่ละมาตรา ซึ่งในขณะนี้ ร่างประกาศ มาตรา37ได้นำขึ้นสู่เว็บไซต์สำนักงานกสทช. เพื่อเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2สิงหาคม ที่ผ่านมาแล้ว

ส่วนกรณี เรื่องร้องเรียน ช่องรายการพอใจชาแนล ออกอากาศผ่านกล่องรับสัญญาณ GMMz โฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเจนนิฟู้ดส์ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ซึ่งสำนักงานอย.มีคำสั่งให้ระงับโฆษณาแล้วนั้น กสท.มีมติ แจ้งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการช่องรายการพอใจChannel (บริษัทโนวัน จำกัด) ซึ่งฝ่าฝืน มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร ๒๕๒๒ พร้อมทั้ง สำนักงานจะส่งหนังสือเตือนถึงผู้ประกอบการช่องรายการให้ระมัดระวังการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย และต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.นี้ กสทช. ร่วมกับ อย. เชิญผู้ประกอบการช่องทีวีดาวเทียมทำความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการกำกับดูแลด้านกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194151:--37-&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.