Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

03 กุมภาพันธ์ 2557 ไทยคมส่งมอง ดาวเทียมไทยคม 6 ตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานดาวเทียม ( าวเทียมขนาดกลางรุ่นStar 2.3 ดยแบ่งเป็นช่องสัญญาณซี-แบนด์จำนวน 24 ทรานสพอนเดอร์และช่องสัญญาณเคยู-แบนด์ จำนวน 9 ทรานสพอนเดอร์ )


ประเด็นหลัก


ปัจจุบันไทยคมได้นำดาวเทียมไทยขึ้นสู่วงโคจรและส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของประเทศแล้วจำนวน 6ดวง โดยดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดวงล่าสุ  ตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมเมื่อไทยคมได้ลงทุนโครงการสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วก็จะต้องส่งมอบดาวเทียมให้เป็นทรัพย์สินของประเทศ ก่อนที่จะให้บริการและนำส่วนแบ่งรายได้ส่งมอบให้แก่รัฐบาลตามอัตราที่กำหนด

สำหรับ ดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดาวเทียมขนาดกลางรุ่นStar 2.3  สร้างโดยบริษัท ออบิทอล ไซเอนซ์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนช่องสัญญาณทั้งสิ้น33 ทรานสพอนเดอร์ โดยแบ่งเป็นช่องสัญญาณซี-แบนด์จำนวน  24 ทรานสพอนเดอร์และช่องสัญญาณเคยู-แบนด์ จำนวน 9 ทรานสพอนเดอร์  ดาวเทียมไทยคม  6 จะช่วยรองรับการเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของโลกดิจิทัลในการรับชมสัญญาณภาพ และเสียงทั้งในระบบ SD และHD ที่คมชัดมากยิ่งขึ้น สามารถให้บริการครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทมุ่งขยายการให้บริการต่อเนื่องอย่างครบวงจรโดยดาวเทียมไทยคม 6 จะเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจบรอดคาสต์และมาตรฐานการรับชมรายการโทรทัศน์ของไทย

______________________________________

?ส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6  ให้ไอซีที?

?ส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6  ให้ไอซีที??ส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6  ให้ไอซีที?
ไทยคม พร้อมให้บริการด้านบรอดคาสต์บนดาวเทียมไทยคม 6 เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 57 หลังดำเนินการทดสอบคุณภาพสัญญาณเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงไอซีทีแล้ว


นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม เปิดเผยว่า  หลังประสบความสำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม6 ขึ้นสู่วงโคจรรวมถึงได้ทำการทดสอบคุณภาพและโอนย้ายช่องสัญญาณและที่สำคัญคือได้ส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6ให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงไอซีทีเรียบร้อยแล้วไทยคมได้เริ่มให้บริการสัญญาณดาวเทียม เพื่อ บรอดคาสต์เต็มรูปแบบผ่านโครงข่ายดาวเทียมคุณภาพสูงของไทยคม6 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์2557 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันไทยคมได้นำดาวเทียมไทยขึ้นสู่วงโคจรและส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของประเทศแล้วจำนวน 6ดวง โดยดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดวงล่าสุ  ตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมเมื่อไทยคมได้ลงทุนโครงการสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วก็จะต้องส่งมอบดาวเทียมให้เป็นทรัพย์สินของประเทศ ก่อนที่จะให้บริการและนำส่วนแบ่งรายได้ส่งมอบให้แก่รัฐบาลตามอัตราที่กำหนด

สำหรับ ดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดาวเทียมขนาดกลางรุ่นStar 2.3  สร้างโดยบริษัท ออบิทอล ไซเอนซ์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนช่องสัญญาณทั้งสิ้น33 ทรานสพอนเดอร์ โดยแบ่งเป็นช่องสัญญาณซี-แบนด์จำนวน  24 ทรานสพอนเดอร์และช่องสัญญาณเคยู-แบนด์ จำนวน 9 ทรานสพอนเดอร์  ดาวเทียมไทยคม  6 จะช่วยรองรับการเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของโลกดิจิทัลในการรับชมสัญญาณภาพ และเสียงทั้งในระบบ SD และHD ที่คมชัดมากยิ่งขึ้น สามารถให้บริการครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทมุ่งขยายการให้บริการต่อเนื่องอย่างครบวงจรโดยดาวเทียมไทยคม 6 จะเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจบรอดคาสต์และมาตรฐานการรับชมรายการโทรทัศน์ของไทย

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/213497/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A1+6++%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5

_____________________________

ไทยคมส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้กระทรวงไอซีที


โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 กุมภาพันธ์ 2557 14:47 น.  


ไทยคมส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้กระทรวงไอซีที
ดาวเทียมไทยคม 6

       ไทยคม ผู้นำธุรกิจดาวเทียมไทย พร้อมให้บริการด้านบรอดคาสต์บนดาวเทียมไทยคม 6 อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 57 หลังดำเนินการทดสอบคุณภาพสัญญาณเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงไอซีทีแล้ว
     
       นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม เปิดเผยว่า หลังประสบความสำเร็จในการจัดส่งดาวเทียมไทยคม 6 ขึ้นสู่วงโคจร รวมถึงได้ทำการทดสอบคุณภาพและโอนย้ายช่องสัญญาณ และที่สำคัญคือได้ส่งมอบดาวเทียมไทยคม 6 ให้เป็นทรัพย์สินของกระทรวงไอซีทีเรียบร้อยแล้ว ไทยคมได้เริ่มให้บริการสัญญาณดาวเทียมเพื่อบรอดคาสต์อย่างเต็มรูปแบบผ่านโครงข่ายดาวเทียมคุณภาพสูงของไทยคม 6 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ถึงปัจจุบันไทยคมได้นำดาวเทียมไทยขึ้นสู่วงโคจรและส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของประเทศแล้วจำนวน 6 ดวง โดยดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดวงล่าสุด
     
       ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคม เมื่อไทยคมได้ลงทุนโครงการสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้วก็จะต้องส่งมอบดาวเทียมให้เป็นทรัพย์สินของประเทศ ก่อนที่จะให้บริการ และนำส่วนแบ่งรายได้ส่งมอบแก่รัฐบาลตามอัตราที่กำหนด
       ดาวเทียมไทยคม 6 เป็นดาวเทียมขนาดกลางรุ่น Star 2.3 จัดสร้างโดย บริษัท ออบิทอล ไซเอนซ์ส คอร์ปอเรชั่น สหรัฐอเมริกา มีจำนวนช่องสัญญาณทั้งสิ้น 33 ทรานสปอนเดอร์ โดยแบ่งเป็นช่องสัญญาณซี-แบนด์ จำนวน 24 ทรานสปอนเดอร์ และช่องสัญญาณเคยู-แบนด์ จำนวน 9 ทรานสปอนเดอร์
     
       “ดาวเทียมไทยคม 6 จะช่วยรองรับการเปิดปรากฏการณ์ใหม่ของโลกดิจิตอลในการรับชมสัญญาณภาพ และเสียงทั้งในระบบ SD และ HD ที่คมชัดมากยิ่งขึ้น และยังเป็นดาวเทียมที่ทำให้ไทยคมสามารถให้บริการครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่บริษัทมุ่งขยายการให้บริการต่อเนื่องอย่างครบวงจร โดยดาวเทียมไทยคม 6 จะเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจบรอดคาสต์และมาตรฐานการรับชมรายการโทรทัศน์ของไทย ทีมงานของไทยคมเองถือเป็นภารกิจสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างปรากฏการณ์ไทยคม 6 ดาวเทียมดวงใหม่นี้ เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโครงข่ายดาวเทียมที่เป็นของประเทศไทย”

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9570000013182

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.