Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 กุมภาพันธ์ 2557 กสทช.สุภิญญา เปิดเผยว่า วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ที่ประชุม กสท. จะพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม 2 ราย แต่ยังพบว่ามีอีกหลายช่องที่เป็นปัญหาและกำลังอยู่ในรายชื่อถูกมอนิเตอร์


ประเด็นหลัก

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม 2 ราย ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดกับการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้ใช้บริการและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้เสนอความเห็นว่าทั้งสองช่องทีวียังคงออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งสองช่องนี้อยู่ในคิวที่ใบอนุญาตหมดอายุในช่วงแรกพอดี แต่ยังพบว่ามีอีกหลายช่องที่เป็นปัญหาและกำลังอยู่ในรายชื่อถูกมอนิเตอร์โดย อย. และ กสทช. ถ้าหากรอบแรก กสทช.ต่อใบอนุญาตก็จะอยู่ได้ถึง 2 ปี จึงยากที่ผู้ประกอบการปรับตัวหลังจากที่ต่อใบอนุญาตแล้ว จุดนี้จึงเป็นจังหวะสำคัญที่ กสทช.จะใช้อำนาจกำกับดูแลปัญหาในทีวีดาวเทียมที่เรื้อรังมานานสักที เพื่อให้รายอื่นต้องปรับตัวด้วย หวังว่าบอร์ด กสท.จะกล้าตัดสินใจฟันธง เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อในเรื่องสุขภาพ

______________________________________

กสท.แจง17ก.พ.ชี้ต่อใบอนุญาตทีวีดาวเทียม

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"สภิญญา"เผย17ก.พ.นี้พิจารณาวาระสำคัญ การต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม 2 ราย ระบุมีการร้องเรียนกระทำขัดกับการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้ใช้บริการนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จะพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม 2 ราย ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดกับการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้ใช้บริการและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้เสนอความเห็นว่าทั้งสองช่องทีวียังคงออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

หลังจากชำระค่าเปรียบเทียบปรับแล้วตามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 และภายหลังจากมีหนังสือแจ้งมายัง กสทช. ว่าได้ยกเลิกโฆษณาสินค้าที่ผิดกฎหมายไปแล้ว พร้อมทั้งจะระมัดระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่โฆษณาไม่ได้มาตรฐานก่อนออกอากาศทุกครั้ง และจะขอตรวจสอบเลขที่ อย. กับสินค้าที่มาลงในช่องรายการโดยเข้มงวดต่อไป ซึ่งการกระทำดังกล่าว ไม่เป็นไปตามหนังสือที่บริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้และกลับพบว่ายังคงกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ไม่เห็นด้วยกับการต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการทั้งสองราย หลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง เนื่องจากมีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา และถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ ตามประกาศ กสทช.เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ.2555 และพบการกระทำความผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมอาหารที่หลอกลวงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ปรากฏตามหลักฐานเป็นหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่แจ้งยืนยันการกระทำผิดซ้ำซาก

ทั้งสองช่องนี้อยู่ในคิวที่ใบอนุญาตหมดอายุในช่วงแรกพอดี แต่ยังพบว่ามีอีกหลายช่องที่เป็นปัญหาและกำลังอยู่ในรายชื่อถูกมอนิเตอร์โดย อย. และ กสทช. ถ้าหากรอบแรก กสทช.ต่อใบอนุญาตก็จะอยู่ได้ถึง 2 ปี จึงยากที่ผู้ประกอบการปรับตัวหลังจากที่ต่อใบอนุญาตแล้ว จุดนี้จึงเป็นจังหวะสำคัญที่ กสทช.จะใช้อำนาจกำกับดูแลปัญหาในทีวีดาวเทียมที่เรื้อรังมานานสักที เพื่อให้รายอื่นต้องปรับตัวด้วย หวังว่าบอร์ด กสท.จะกล้าตัดสินใจฟันธง เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อในเรื่องสุขภาพ

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20140215/563394/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97.%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%8717%E0%B8%81.%E0%B8%9E.%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1.html

______________________________________________________


เล็งไม่ต่อใบอนุญาต2ช่อง ทีวีดาวเทียมโฆษณาผิด อย.


คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงฯ เตรียมเสนอ บอร์ด กสท. ระงับต่ออายุใบอนุญาตรายการทีวีดาวเทียมช่องโอ้โห และช่องมิกซ์ทเวนตี้โฟร์วาไรตี้ หลังพบโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค ผิดกฎหมายอาหารและยา...

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าในวันที่ 17 ก.พ.2557 นี้ เตรียมเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. ไม่ต่อใบอนุญาตช่องรายการทีวีดาวเทียมทั้ง 2 ช่อง ที่จะหมดอายุใบอนุญาต 1 ปี

ปธ.คณะอนุ กก.คุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช .กล่าวต่อว่า หลังจากที่ผ่านมา อย. และ กสทช. ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแล้ว ซึ่งทั้ง 2 ช่องแจ้งว่าได้ระงับแล้ว แต่ยังพบการโฆษณาอยู่ ในช่องโอ้โห ของบริษัท อาธีน่า มีเดีย จำกัด ช่องมิกซ์ทเวนตี้โฟร์วาไรตี้ ของบริษัท มิกซ์ วาไรตี้ จำกัด มีโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค ผิดกฎหมายของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

นางสาวสุภิญญา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังให้ กสทช. แจ้งเตือนช่องรายการที่ร้องเรียนเข้ามาที่ อย.ว่ามีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลอกลวงผู้บริโภค เช่น ช่อง กิฟท์ ชาแนล ช่อง เอ็มดี ทีวี ไทยแลนด์ ช่องดูดี ทีวี ช่องมาย ทีวี ช่องแกรนด์ ทีวี ช่องสวัสดี ทีวี ช่องฮิต แชนแนล ช่องทีเอ็ม ทีวี ช่องแบงคอก แชนแนล ช่องโอเค ทีวี ช่องโฮม แชนแนล ช่องพี แอนด์ พี แชนแนล ช่องไนท์ ชาแนล ช่องพอใจ แชนแนล ช่องเอ็มวี ไฟว์ แชนแนล และช่องมงคล แชนแนล โดยจะดำเนินการเฝ้าระวังต่อไป

โดย: ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/403630


_____________________________________________


'กสทช.' ชี้ 2 ช่องทีวีดาวเทียมทำผิดซ้ำ ไม่สมควรต่อใบอนุญาต
หน้าหลัก » วิทยาการ-ไอที » IT Update

บอร์ด กสทช. ไม่เห็นด้วยต่ออายุใบอนุญาตทีวีดาวเทียม 2 ช่อง หลังหมดอายุเมื่อ ม.ค.57 เหตุทำผิดซ้ำ กรณีโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค ชี้หากต่ออายุ อาจทำให้ กสทช. กำกับดูแลยาก...

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยกรณีต่อใบอนุญาตช่องทีวีดาวเทียม 2 ราย คือ ช่องโอ้โห ของบริษัท อาธีน่า มีเดีย จำกัด และช่องมิกซ์ทเวนตี้โฟร์วาไรตี้ ของบริษัท มิกซ์ วาไรตี้ จำกัด หลังจากใบอนุญาตสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมกราคม 2557 เนื่องจากออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพหลอกลวง และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและยา และกระทำความผิดซ้ำ

ทั้งนี้ หาก กสทช. ต่ออายุใบอนุญาตให้ในครั้งนี้ ทั้ง 2 ช่อง จะสามารถออกอากาศต่อไปได้อีก 2 ปี โดยกรรมการ กสทช. มองว่าเป็นการยากที่ผู้ประกอบการทั้ง 2 รายจะปรับตัวหากได้ขยายอายุใบอนุญาต ดังนั้น จึงเป็นจังหวะสำคัญที่ กสทช. จะใช้อำนาจกำกับดูแลปัญหาในทีวีดาวเทียมที่เรื้อรังมานาน และเพื่อให้รายอื่นปรับตัวด้วย จึงหวังว่าการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. วันที่ 17 ก.พ.นี้ วาระนี้จะถูกพิจารณาโดยคำนึงถึงความคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคเป็นหลัก.

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/403790

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.