Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบุบริการคลาวด์ของรัฐบาลสามารถดค่าใช้จ่าย และมีความยืดหยุ่นสูงในการทำงานได้ ล่าสุด129 หน่วยแห่ใช้คลาวด์ภาครัฐจนเต็มความสามารถ


ประเด็นหลัก

    "ระบบคลาวด์ภาครัฐถือเป็นความสำเร็จของ EGA อย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานด้านไอทีของภาครัฐใหม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดภาระการบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์ปกติไปอย่างมาก โดยขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมในโครงการนี้มีถึง 129 หน่วยงาน และคาดว่าจะสูงถึง 250 หน่วยงานภายในปลายปีนี้"


 ดร.ศักดิ์กล่าวต่ออีกว่า ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งถือเป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกนำมาใช้  ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย และมีความยืดหยุ่นสูง เพราะรองรับการขยายการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น  จากข้อมูลล่าสุดการ์ทเนอร์ยังได้คาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เกิดขึ้นไปกับการลงทุนคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud)จะมีการเติบโตสูงกว่า 28% ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป แต่การลงทุนในการสร้างคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) จะมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการลงทุนคลาวด์สาธารณะถึง 3 เท่า ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มการใช้งานแบบสาธารณะเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยยังสอดคล้องกับการพัฒนาและให้บริการคลาวด์ภาครัฐที่ทาง EGA เปิดให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ


______________________________________

129 หน่วยแห่ใช้คลาวด์ภาครัฐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศความสำเร็จและเดินหน้าหนุนหน่วยงานรัฐใช้บริการคลาวด์ ระบุตัวเลขหน่วยงานแห่ใช้บริการ 129 แห่ง  จนระบบเต็มตั้งแต่ต้นปี เตรียมชงงบใหม่รองรับการใช้งานเพิ่มเท่าตัว สอดคล้องแนวโน้มโลกที่คลาวด์สาธารณะเติบโตสูงกว่าระบบส่วนตัว
 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด    ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)หรือ EGA เปิดเผยว่า จากการเปิดให้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์ภาครัฐจนถึงปัจจุบันมีความต้องการใช้ระบบสูงขึ้นอย่างมาก โดยขณะนี้ความสามารถในการรองรับของ EGA แรกเริ่มได้ตั้งเป้าว่า จะมีระบบคลาวด์ภาครัฐมาใช้งาน 40 ระบบ ปรากฏว่าปัจจุบันระบบคลาวด์ภาครัฐของ EGA ต้องแบกรับการทำงานอยู่ทั้งหมด 259 ระบบ และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยวัดจากการขอเข้าใช้ของหน่วยงานต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา
    "ระบบคลาวด์ภาครัฐถือเป็นความสำเร็จของ EGA อย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานด้านไอทีของภาครัฐใหม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดภาระการบริหารงานระบบคอมพิวเตอร์ปกติไปอย่างมาก โดยขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมในโครงการนี้มีถึง 129 หน่วยงาน และคาดว่าจะสูงถึง 250 หน่วยงานภายในปลายปีนี้"
    อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ของภาครัฐในปัจจุบันยังต้องมีกระบวนการเรียนรู้จากเดิมมากขึ้น เนื่องจากหลายหน่วยงานยังร้องขอปริมาณสำรองระบบมาจำนวนมากทั้งที่ไม่ได้ใช้งานจริง ทำให้ EGA ซึ่งทำตามความต้องการร้องขอของหน่วยงานนั้นๆ เสียโอกาสในการให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ ไป ดังนั้นในแผนงานต่อไป EGA จะมีการปรับระบบสำรองของคลาวด์ภาครัฐให้เป็นแบบการใช้งานจริง และสำรองตามพฤติกรรมการใช้งานจริง
    สำหรับแผนงานในปีงบประมาณ 2557 นี้ EGA จะเสริมระบบสาธารณูปโภคของระบบคลาวด์ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตภายนอก ที่จะทำให้ระบบคลาวด์ของ EGA มีการกระจายตัว และมีความยืดหยุ่นในการบริการ ส่งผลทางด้านการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้น กระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น คาดว่าภายในปีหน้าระบบคลาวด์ของภาครัฐจะสามารถรองรับระบบได้มากถึง 500 ระบบ โดยจะยังคงเงื่อนไขการรับบริการแบบเดิมคือ หน่วยงานต่างๆ ต้องแสดงความประสงค์จะใช้งานเข้ามา โดย EGA จะพิจารณาจากความพร้อมของหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงการวางแผนงบประมาณ การใช้ไอทีโดยรวมขององค์กร ซึ่งบริการคลาวด์ภาครัฐของ EGA จะไม่คิดค่าบริการจากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด
    "ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่ใช้บริการคลาวด์ภาครัฐ อาทิ  ระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สลน.) ระบบเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)(สำนักงาน กพร.) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านสาธารณภัยในภาวะวิกฤติ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นต้น"
    ดร.ศักดิ์กล่าวต่ออีกว่า ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งถือเป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกนำมาใช้  ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย และมีความยืดหยุ่นสูง เพราะรองรับการขยายการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น  จากข้อมูลล่าสุดการ์ทเนอร์ยังได้คาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เกิดขึ้นไปกับการลงทุนคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud)จะมีการเติบโตสูงกว่า 28% ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป แต่การลงทุนในการสร้างคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) จะมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการลงทุนคลาวด์สาธารณะถึง 3 เท่า ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มการใช้งานแบบสาธารณะเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยยังสอดคล้องกับการพัฒนาและให้บริการคลาวด์ภาครัฐที่ทาง EGA เปิดให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ


จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.manager.co.th/CbizReview/ViewNews.aspx?NewsID=9570000022553

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.