Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

27 กุมภาพันธ์ 2557 กสทช.นที เล็งออกเกณฑ์จัดเลขช่องเคเบิล-ดาวเทียม 1-36 เป็นฟรีทีวีในระบบดิจิตอล หลังจากนั้น จึงเป็นรายการของเคเบิลและทีวีดาวเทียม ( เหตุถ้าไม่ทำจะทำให้การเลือกช่องไร้ความหมาย )


ประเด็นหลัก


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กสท.เตรียมออกแนวทางการปรับเปลี่ยนเรียงหมายเลขช่องของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ให้เป็นไปรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  คือ 1-36 เป็นฟรีทีวีในระบบดิจิตอล หลังจากนั้น จึงเป็นรายการของเคเบิลและทีวีดาวเทียม______________________________________
เล็งออกเกณฑ์จัดเลขช่องเคเบิล-ดาวเทียม


กสท. บีบเคเบิลทีวี-ดาวเทียม จัดเรียงเลขช่องตามระบบดิจิตอล ป้องกันคนดูสับสน

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กสท.เตรียมออกแนวทางการปรับเปลี่ยนเรียงหมายเลขช่องของผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียม ให้เป็นไปรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  คือ 1-36 เป็นฟรีทีวีในระบบดิจิตอล หลังจากนั้น จึงเป็นรายการของเคเบิลและทีวีดาวเทียม

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับชมเกิดความสับสน หลังจากที่ก่อนหน้า กสท. ได้ออกประกาศให้ดาวเทียมและเคเบิลทีวีสามารถจัดเรียงเลขช่อง 1-10 เองได้ ซึ่งกังวลว่าจะทำให้การรับชมทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่องเกิดความสับสนมากขึ้น เนื่องจากต้องบวกเพิ่มอีก 10 จากช่องที่ประมูลได้ เช่น ช่อง 13 เป็น 23 เป็นต้น

"ผู้ประกอบการทั้ง 24 ช่องได้นำเสนอมาที่ กสท. เพราะไม่เช่นนั้นการเลือกหมายเลขช่องที่ผ่านมาก็ไม่มีความหมายและผู้ชมก็จะไม่เข้าใจ รวมถึงยังป้องกันไม่ให้คนที่ประมูลในระบบปกติ (เอสดี) สามารถไปออกอากาศแบบระบบคมชัดสูง (เอชดี) ในช่องเคเบิลหรือทีวีดาวเทียมได้" พ.อ.นที กล่าว

นอกจากนี้ กสท. ยังเตรียมหารือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ให้บรรจุผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่องเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย ตามข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อแก้ข้อขัดข้องต่างๆ ได้ เช่น เรื่องข่าวพระราชสำนัก และรายการกีฬา เป็นต้น

พ.อ.นที กล่าวว่า กสท.เตรียมออกร่างประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของมัสแครี่ โดยให้เอกชนที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสแครี่) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องโครงข่าย สามารถนำไปลดหย่อนค่าธรรมเนียมกองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ จากปกติที่กสท. เรียกเก็บ 2% ต่อปี

นางจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า นอกจากเรื่องหมายเลขช่องและเรื่องการลดหย่อนค่าใช้จ่ายมัสแครี่แล้ว สมาพันธ์ฯ ยังต้องการให้กสท. เป็นเจ้าภาพเรื่องการจัดทำเรตติ้งและให้มีการตรวจสอบได้ ระหว่างที่ กสท. ยังไม่ให้ใบอนุญาตกับรายใหม่ รวมทั้งการยกเว้นจ่ายค่าธรรมเนียมจากการหารายได้สำหรับช่วงเวลาการออกอากาศก่อนได้รับใบอนุญาตด้วย

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/280648/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1

___________________


?ลุ้นให้ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลกลางเดือนมี.ค.นี้??ลุ้นให้ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลกลางเดือนมี.ค.นี้??ลุ้นให้ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลกลางเดือนมี.ค.นี้?
กสท.จ่อให้ใบอนุญาตทีวีดิจิทัล กลางมี.ค. นี้ เตรียมปรับเรียงเลขช่องทีวีดิจิทัลให้ 1-36 เป็นช่องทีวีดิจิทัล ตามด้วยช่องทีวีดาวเทียม - เคเบิลทีวี ลั่น สร้างการจดจำประชาชน


วันนี้ (27ก.พ.) ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ จัดพบปะพูดคุยหารือร่วมกับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจำนวน 24 ช่อง ถึงกระบวนการออกใบอนุญาต ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานการออกอากาศทีวีดิจิทัล โดยพ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการที่ผู้ชนะการประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่องยื่นเอกสาร โดยคาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตประมาณกลางเดือนมี.ค.นี้ ส่วนจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร ยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้ รวมถึงจะมีความชัดเจนในการโฆษณาได้ช่วงระหว่างการทดลองออกอากาศเช่นกัน

สำหรับการทดลองออกอากาศทีวีดิจิทัล ได้วางแผนเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงแรก ทดลองออกอากาศบางเวลา ช่วงที่ 2 ทดลองออกอากาศพร้อมประกาศ หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (มัสแครี่) และ ช่วงที่ 3 ทดลองออกอากาศภายใต้เงื่อนไขที่กสท.กำหนด ซึ่งในวันที่ 1 เม.ย.ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 4 รายต้องพร้อมให้บริการเช่นกัน

นอกจากนี้กสท.อยู่ระหว่างร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมนำเข้ากองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการเรื่องค่าใช้จ่ายการนำฟรีทีวีไปออกอากาศผ่านดาวเทียมและเคเบิล ตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ มัสแครี่

ในขณะเดียวกัน จะมีแนวทางการปรับเรียงหมายเลขช่องทีวีดิจิทัลใหม่ โดยให้หมายเลขลำดับที่ 1 - 36 เป็นช่องทีวีดิจิทัล จากนั้น จึงตามด้วยช่องรายการทีวีดาวเทียม หรือ เคเบิลทีวี ซึ่งจะช่วยสร้างการจดจำของประชาชน และการประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนมี.ค.นี้ แต่ทั้งนี้อาจจะขัดกับกติกาประกาศของทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี สามารถจัดเรียงช่อง 1-10 ได้ตามการดำเนินธุรกิจ และตามด้วยช่องทีวีดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมหารือครั้งนี้ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ได้เสนอขอให้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) หรือ ทีวีพูล นำทีวีดิจิทัล 24 ช่อง เข้าเป็นสมาชิก เพื่อแก้ข้อขัดข้องในกรณีการถ่ายทอดสดข่าวในพระราชสำนัก และรายการกีฬาต่างๆ เป็นต้น

http://www.dailynews.co.th/Content/IT/219300/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5.%E0%B8%84.%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.