Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 กุมภาพันธ์ 2557 กสทช.เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "ทีวีดิจิตอล: ผู้บริโภคได้อะไร ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30-17.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.


ประเด็นหลัก


ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีให้กับภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับสมาคมสื่อดิจิตอล เพื่อผู้บริโภค (ประเทศไทย) จัดการสัมมนา เรื่อง “ทีวีดิจิตอล: ผู้บริโภคได้อะไร” ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30-17.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-9398291

______________________________________กสทช.เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "ทีวีดิจิตอล: ผู้บริโภคได้อะไร"


กิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศ โดยมีการเปลี่ยนแปลง การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินเป็นระบบดิจิตอล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถรับชม ช่องรายการได้เพิ่มขึ้น ด้วยระบบภาพที่คมชัดมากขึ้น และยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคในภาค เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง การรองรับการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้มีกลุ่มต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลซึ่งได้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตสื่อ ผู้ผลิตเครื่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box) นักวิชาการ สมาคม ชมรม ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศ การสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทีวีระบบดิจิตอลที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารทางตรงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอีกทางหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจอันดีให้กับภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ร่วมกับสมาคมสื่อดิจิตอล เพื่อผู้บริโภค (ประเทศไทย) จัดการสัมมนา เรื่อง “ทีวีดิจิตอล: ผู้บริโภคได้อะไร” ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30-17.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-9398291

โดย: ไทยรัฐออนไลน์
http://m.thairath.co.th/content/tech/411974

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.