Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 พฤษภาคม 2557 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท ได้รวมตัวกันประท้วงฝ่ายบริหารที่ดำเนินการล่าช้าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้บริการติดตั้ง และวางโครงข่ายทีวีดิจิตอล ซึ่งเป็นของนายพานทองแท้ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร


ประเด็นหลัก

รายงานข่าวจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท เปิดเผยว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท พนักงานฝ่ายเทคนิค และวิศวกรต่างจังหวัด ได้รวมตัวกันประท้วงฝ่ายบริหารที่ดำเนินการล่าช้าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้บริการติดตั้ง และวางโครงข่ายทีวีดิจิตอล รวมทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ล็อกสเปกให้กับบริษัท เทคทีวี ซึ่งเป็นของนายพานทองแท้ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร

คณะ กรรมการจัดซื้อและติดตั้งระบบอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาค พื้นทีวีดิจิตอล กำหนดราคากลาง 396 ล้านบาท รวมทั้งการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียง ราคากลาง 44 ล้านบาท รวมเป็น 1 โครงการด้วยวิธีพิเศษ จากนั้น อสมท ได้เชิญเอกชน 8 ราย ที่ร่วมทดลองออกอากาศ แต่มีผู้ยื่นประมูลมาจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท สามารถ เทเลคอม บริษัท เทคทีวี บริษัท ยูซีไอ บริษัท ล็อกซเล่ย์ และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพียง 4 ราย ซึ่งบริษัท ยูซีไอ เป็นเพียงรายเดียวที่ไม่ผ่านการพิจารณา


______________________________________สหภาพฯ โวย อสมท ล็อกสเปกMUX ให้ชินวัตร

สหภาพ อสมท โวยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ล็อกสเปกโครงข่ายทีวีดิจิตอล ให้บริษัท เทคทีวี ของ นายพานทองแท้ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร ชี้ การเมืองแทรกแซงล็อกสเปกเหลือผู้แข่งขันรายเดียว...

รายงานข่าวจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท เปิดเผยว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท พนักงานฝ่ายเทคนิค และวิศวกรต่างจังหวัด ได้รวมตัวกันประท้วงฝ่ายบริหารที่ดำเนินการล่าช้าเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้บริการติดตั้ง และวางโครงข่ายทีวีดิจิตอล รวมทั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ล็อกสเปกให้กับบริษัท เทคทีวี ซึ่งเป็นของนายพานทองแท้ และนางสาวพินทองทา ชินวัตร

คณะกรรมการจัดซื้อและติดตั้งระบบอุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาค พื้นทีวีดิจิตอล กำหนดราคากลาง 396 ล้านบาท รวมทั้งการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียง ราคากลาง 44 ล้านบาท รวมเป็น 1 โครงการด้วยวิธีพิเศษ จากนั้น อสมท ได้เชิญเอกชน 8 ราย ที่ร่วมทดลองออกอากาศ แต่มีผู้ยื่นประมูลมาจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท สามารถ เทเลคอม บริษัท เทคทีวี บริษัท ยูซีไอ บริษัท ล็อกซเล่ย์ และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น แต่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพียง 4 ราย ซึ่งบริษัท ยูซีไอ เป็นเพียงรายเดียวที่ไม่ผ่านการพิจารณา

กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล MCOT

จากนั้นในระหว่างวันที่ 4-9 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิค ปรากฏว่ามีการเสนอข้อมูลเพื่อจัดซื้อจ้างถูกต้องตามข้อกำหนดของ อสมท เพียง 1 ราย คือ บริษัท เทคทีวี โดยได้คะแนน 89.25 คะแนน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดไว้ 75 คะแนน จึงได้ต่อรองราคาเหลือ 375 ล้านบาท หรือ 21 ล้านบาท รวมทั้งการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียง 43 ล้าน 9 แสน 9 หมื่นบาท จากราคากลาง 44 ล้านบาท

ขณะที่ ผลสรุปการจัดซื้อครั้งนี้ คณะกรรมการฯ 2 ใน 5 คน ไม่ยอมลงนามผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะเห็นว่ามีการเมืองแทรกแซงล็อกสเปกจนเหลือเพียงรายเดียว ทำให้แผนให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอลไม่คืบหน้า ขณะเดียวกันฝ่ายบริหาร อสมท ยังมีปัญหา เพราะนายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ลาพักร้อนยาวหลายวัน ภายใต้กระแสข่าวยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง มีผลวันที่ 12 มิถุนายน 2557 แต่มีกระแสว่าอาจเปลี่ยนใจกลับมาดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ซึ่งนายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ คนในกลุ่มของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ยังหวังเข้ามารักษาการยาวไปถึงการสมัครสรรหาผู้อำนวยการใหญ่

นายฐากร ตันฑสิทธิ์

ด้าน นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. กล่าวว่า กสทช.ได้ทำหนังสือให้กรมประชาสัมพันธ์ และ อสมท ชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าที่ยังจัดซื้อจัดจ้างโครงข่ายไม่แล้วเสร็จ เพราะทั้ง 2 ราย ต้องเสนอ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.พิจาณาหาทางออกให้กับทั้ง 2 ราย เพื่อให้บริการโครงข่ายได้ตามกำหนด เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างในช่วงรัฐบาลรักษาการ จึงมีความล่าช้าในการลงนามอนุมัติ.

http://www.thairath.co.th/content/422827

____________________________________
คนอสมท.โวยบอร์ดล็อกสเปก จัดซื้อ-จ้างเปิดทางบริษัทโอ๊ค-เอม


14 พ.ค.57 มีรายงานข่าวว่า พนักงานฝ่ายเทคนิคและวิศวกร ของ บริษัท อสมท ต่างจังหวัด รวมตัวกันประท้วงฝ่ายบริหารที่ดำเนินการล่าช้า เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการติดตั้งและวางโครงข่ายทีวีดิจิทัล รวมทั้งประท้วงคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้ล็อกสเปกให้กับ บริษัท เทคทีวี ของ นายพานทองแท้ และ น.ส. พิณทองทา ชินวัตร บุตรชายและบุตรสาวของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีคดี จน 2 ใน 5 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ยอมลงนามผลดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า มีการเมืองแทรกแซง ส่งผลทำให้แผนให้บริการโครงข่ายไม่คืบหน้า

ขณะที่ นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ระบุว่า กสทช.ได้ทำหนังสือให้ทาง อสมท. ชี้แจงเหตุผลความล่าช้าที่ยังจัดซื้อจัดจ้างโครงข่ายไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้ให้บริการโครงการข่ายทั้ง 2 รายต้องเสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เตรียมเสนอ บอร์ด กสทช.พิจารณาหาทางออกให้กับทั้ง 2 ราย เพื่อสามารถให้บริการโครงข่ายได้ตามกำหนด เพราะอยู่ระหว่างในช่วงรัฐบาลรักษาการ จึงมีความล่าช้าในการลงนามอนุมัติ

http://www.naewna.com/business/103493

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.